اختلال اضطراب اجتماعی چیست

اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی چیست اگر شما نیز به خاطر اضطراب از بودن در جمع هراس دارید و نمی توانید با دیگران تعامل داشته باشید ممکن است به اختلال اضطراب اجتماعی دچار باشید، با ما همراه باشید تا شما را با این اختلال و راهکارهایی برای درمان آن آشنا کنیم. اختلال اضطراب اجتماعی (social anxiety disorder) یا […]