دانلود کتاب دیوانگان ثروت آفرین اثر دارن هاردی

دیوانگان ثروت ساز

 دیوانگان ثروت آفرین

کتاب دیوانگان ثروت ساز یکی از کتاب های خواندنی و آموزنده ی دارن هاردی است. دارن هاردی یکی از آموزگاران شناخته شده ی موفقیت است و کتاب های مشهوری مثل کتاب اثر مرکب را در کارنامه دارد. دارن هاردی در کتاب دیوانگان ثروت ساز نیز مانند کتاب اثر مرکب بر تاثیر انتخاب های کوچک روی کسب و کار تاکید فراوان می کند.
او در این کتاب کارآفرینی را به قطار وحشت تشبیه می کند که فرد کارآفرین در صندلی جلوی این قطار نشسته و در واقع پیشگام  سایر افراد است. بقیه ی صندلی های این قطار کارآفرینی را کارمندان کسب و کار پر می کنند. کارمندانی که هر کدام از آن ها می توانند موجب رشد و حرکت سریع قطار شوند و یا اینکه موجب سقوط و توقف آن گردند.
دارن هاردی در کتاب دیوانگان ثروت ساز توصیه های طلایی به کارآفرینان نموده و آن ها را برای سفری جذاب و پر مخاطره آماده می کند. بی شک خواندن این کتاب علاوه بر آموزش نکات مهم و راهبردی موجب ایجاد انگیزه ی دو چندان در کارآفرینان می گردد
دیوانگان ثروت ساز
دیوانگان ثروت ساز

دیوانگان ثروت ساز

اصول زندگی در دوران جدید است. دورانی که در آن از عصر انبوه سازی صنعتی خبری نیست و وعده ای داده نشده که برای اشخاص،امنیت شغلی و به تبع آن امنیت زندگی فراهم آورد.به نوعی بازگشته ایم به یک قرن قبل جایی که در آن چندان از استخدام های انبوه و جامعه ی حقوق بگیر خبری نبود و نه از کار بدون ریسک با حقوق سرماه. مسئولیت زندگی به معنای واقعی و عیان بر دوش خودمان بود و این ماییم که گلیم زندگی مان را آب بیرون بکشیم.

باید نه مثله پدران که مثل پدربزرگان مان و ای بسا پدران پدربزرگان مان زندگی کنیم که در آن هر فرد، خودش یک کارفرما و کار آفرین بود و امنیت زندگی خود و خانواده اش را برعهده داشت. تکنولوژی بار دیگر ما را به همان عصر کشانده و ازحباب عصر صنعتی فاصله مان داده. در این میان تنها کسانی موفق خواهند بود که فنون زندگی در اثر جدید را بدانند و به کار ببندند و فکر نکنند که آسمان همیشه این رنگی است.
حالا قرار است هرکداممان کارآفرین باشیم و کارآفرینی با تشبیه دارن هاردی ،شبیه سوارشدن بر قطار وحشت شهربازی هاست که در نهان، ریسک شیرینی درخود دارد و اوج و فرودهایش همان ساختن مفهوم حقیقی و قهرمانانه ی زندگی برای هر فرد است. پیش برویم  
با خواندن این کتاب جذاب می توانید خیلی از راه هایی که قبل از ما بزرگان رفتند را یاد بگیرید و بدانید اولین شرط پیروزی در کار عاشق شدن است و باید به کارتان علاقه داشته باشید.
 [download-attachment id="1570" title="دانلود کتاب دیوانگان ثروت آفرین اثر دارن هاردی"]

پاسخ دهید