دانلود ویدیو انگیزشی خودتو دست کم نگیر

دانلود کلیپ انگیزشی

خودتو دست کم نگیر

سلام به دوستان با ارزش تیم راز ثروت حالتون چطوره امروز میخوام تعدادی از قانون های که در زندگیمون هست بگم اینکه صبور و شکیبا باشیم و با دید جدیدی به دنیا نگاه کنیم خیلی از ماها به خاطر اینکه فکر میکنیم کسی ما رو دوست نداره عصبی میشیم و هرازگاهی از خودمون متنفر میشیم و از خدا فاصله میگیریم میخام بهتون بگم صبور شکیبا باشید

چون باید یاد بگیریم که ما خیلی زیبا و دوست داشتنی هستیم اگه دست نداری پا نداری غصه نداره چون برای رفتن رسیدن به خدا آدم دست پا نمیخاد میخام به نتیجه فکر کنید نه به چیزهای که نداریم داریم تمرکز نکنیم چون این دروغه فکر کنیم

به اندازه کافی توانا نیستم و به اندازه کافی با ارزش نیستی در زندگی طوفان خیلی زیاده پس خودتو با صبر شکیبایی به جلو ببر و بدون تو در همه حال با ارزشی خودتو دست کم نگیر.

دانلود کلیپ انگیزشی
خودتو باور داشته باش

تو در همه حال با ارزشی

دید جدیدی به دنیا پیدا کنید میگی چطور دوست من با متفاوت بودن و اینکه خودتو باارزش دونستن و به سوی هدف حرکت کردن تو زیبایی تو یک آدم افسانه ای هستی دنیا برای خدمت به تو آفریده شده خدا در همین نزدیکی هست توانایی شما بالاست این تو هستی که از همه باارزش تری پس فکر نکن دوست داشتنی نیستی تو دوست داشتنی ترین مخلوقی

و این باید بدونی که باید عاشق باشی چون عشق هست که مسیر رو زیبا میکنه میخای به هدفت برسی عاشق خودت باش عاشق خدای مهربون عاشق مادرت مادر زیبا ترین کلمه دنیاست پس با عشق  مسیر خودتو با ارزش کن  بدون   که با ارزشی و نباید خودتو دست کم بگیری و خودت فقط میتونی که به خودت عشق بورزی

خودتو با ارزش کنی هرچند که نداشته ای تو زندگیت باشه چون اینقدر داشته داری که تو رو با ارزش میکنه و میتونی دیگران رو بخندانی بخند دوست من بخند دوست دارم با دیدن این کلیپ بسیار جذاب دیدتو به همه چی عوض کنی

[download-attachment id="1575" title="دانلود کلیپ انگیزشی خودتو دست کم نگیر"]

پاسخ دهید