دانلود رایگان کتاب چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

دانلود رایگان کتاب چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

دانلود رایگان کتاب چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم

اگر شما بدانید قدرتی که در درون شما نهفته است، آن را برای هر چیزی به کار ببرید میتوانید، کوه را هم جابجا کنید. و هر سدی سر راه دارید کنار بزنید موفق میشوید. باید بدانید هر کسی آرزوی رسیدن به پول و ثروت را دارد. و اگر شما اهداف خود را مشخص کنید، به این آرزو میرسید. اگر میخواهید ثروتمند شوید اول از هر کاری باید مسئولیت کارهایتان را برعهده بگیرید. یعنی بپذیرید که تنها شما مسئول داشته ها و نداشته هایتان هستید.

سر فصل کتاب چگونه مغانطیس پول و ثروت شویم اثر مجید جوادی

گام اول: مسئولیت وضعیت کنونی مالی خود را بپذیرید
گام دوم: پول را دوست بدارتا پول هم تو را دوست داشته باشد ! گام سوم: اگر نسبت به پول بی اعتنا باشی، پول هم به تو بی اعتنا میشود
گام چهارم: اگر هر روز همان کارهای همیشگی خود را انجام بدهید، هر شب همان نتایج همیشگی را بدست میآورید
گام پنجم: انتظار داشته باشید که پول بیشتری بدست بیاورید
گام ششم: باش! عمل کن! داشته باش
گام هفتم : محل زندگی، محل کار، ذهن و روح خود را خانه تکانی کنید
گام هشتم: اشتیاق قلبی خود را تعقیب کنید
گام نهم : اقدام کن
گام دهم: موفقیت خود را جشن بگیرید

برای دانلود رایگان کتاب چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم اینجا را کلیک کنید.

 

پاسخ دهید