دانلود رایگان کتاب هفت قانون معنوی موفقیت

دانلود رایگان کتاب هفت قانون معنوی موفقیت

دانلود رایگان کتاب هفت قانون معنوی موفقیت

دیپاک چوپرا نویسنده کتاب هفت قانون معنوی و موفقیت در زندگی میباشد. در این کتاب راه های رسیدن به شادمانی و موفقیت را اول در قالب تئوری بیان کرده، و بعد بصورت عملی برای شما بیان کرده است. دیپاک چوپرا در این کتاب بیان نموده است، که انسان در زندگی باید بخشش داشته باشد. یعنی هرچی ببخشید در زندگی بیشتر شاد و خوشحال هستید.

برای دانلود رایگان کتاب هفت قانون معنوی موفقیت اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید