دانلود کتاب دو درس پول سازی از ثروتمندان

دانلود کتاب دو درس پول سازی از ثروتمندان

دانلود کتاب دو درس پول سازی از ثروتمندان

در کتاب دو درس پول سازی از ثروتمندان آمده است، که یکی از مهمترین فرق های عملکردی ثروتمندان با بقیه افراد این است، که ثروتمندان فرق بین دارایی و بدهی را به خوبی میدانند، و همیشه برای خود دارایی میخرند. ما به طور خلاصه به تعریفی در مورد دارایی و بدهی میپردازیم. ولی پیشنهاد میکنیم مطالعه این کتاب را از دست ندهید. دارایی یعنی هر چیزی که پول را وارد جیب ما میکند و بدهی یعنی  چیزی که پول را از جیب ما خارج میکند.

مشخصات کتاب

نام کتاب: دو درس پول سازی از ثروتمندان
نویسنده: فردین محمدی

برای دانلود رایگان کتاب دو درس پول سازی از ثروتمندان اینجا را کلیک کنید.

 

پاسخ دهید