دانلود رایگان کتاب تغییر باورهای غلط نسبت به خود

دانلود رایگان کتاب تغییر باورهای غلط نسبت به خود

دانلود رایگان کتاب تغییر باورهای غلط نسبت به خود

شما با اجرای روزانه این تکنیک های ساده در کتاب تغییر باورهای غلط نسبت به خود، به راحتی قادر خواهید بود با تغییر مسیر فکری در ذهنتان، نگرش، بینش و برداشت خود نسبت به مسائل پیرامون را تغییر دهید. این باورها در ذهن شکل گرفته و بعد قوت میگیرد، ایجاد یک تغییر هر چند ساده مرتبط با آن باور خاص در زندگی به یک چالش بزرگ تبدیل میشود. به همین دلیل هم بسیاری از روانشناسان بر این باور هستند که در زندگی اکثر افراد تکرار بر خواسته از همین باورهاست.

اگر دقت کنید حوادث مشابه تکراری، رفتارهای مشابه، احساسات مشابه، نتایح مشابه، ارتباطات بد مشابه، حوادث ناخواسته و شرایط عجیب مشابه که علت العلل بروز و تکرار هر کدام از آنها ریشه در گروه خاصی از باورهای مستحکم شده گذشته ما و مخصوصا دوران کودکی دارد.

برای دانلود رایگان کتاب تغییر باورهای غلط نسبت یه خود اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید