کتاب باشگاه ۵ صبحی ها

کتاب باشگاه ۵ صبحی ها
کتاب باشگاه ۵ صبحی ها ، حس دوست داشتن بین خانم کارآفرین و آقای هنرمند بیشتر شد و آنها تصمیم بر این گرفتند که با هم ازدواج کنند.آقای رایلی از آنها دعوت کرده بود که مراسم عروسی خودشان را در بزرگترین شهر برزیل یعنی سائوپائولو بگیرند،و آنها به این دعوت پاسخ مثبت دادن و به آنجا رفتند.خانم کارآفرین پیشرفت بسیار زیادی کرده بود و از اینکه توانسته بود بر ترس های خود غلبه کند باعث بروز تغییرات بزرگی در زندگی اش شده بود.و از این بابت بسیار خوشحال بود. اما در مسیر رسیدن به کلیسا،کسانی که دستور کشتن خانم کارآفرین را داده بودند،افرادی را فرستادند تا کار را تمام کنند.به ماشین آقای رایلی حمله کردند بادیگاردهای آقای رایلی حضور پیدا کردند و تیراندازی شدت گرفت اما ماموران آقای رایلی همه چیز را مرتب کردند.
باشگاه ۵ صبحی ها اثر رابین شارما

فهرست مطالب کتاب باشگاه پنج صبحی ها:

فصل ۱:تصمیمی خطرناک
فصل ۲:فسلفه ای روزانه برای افسانه ای شدن
فصل ۳:دیداری غیرمنتظره با غریبه های شگفت انگیز
فصل ۴:متوسط و عادی بودن را فراموش کنید
فصل ۵:بک ماجراجویی عجیب به درون تسلط صبحگاهی
فصل ۶:پروازی به سوی اوج بهره وری،هنرمندی و شکست ناپذیری
فصل ۷:آماده سازی برای تحویل شروع می شود
فصل ۸:روش ۵ صبح؛عادتهای صبحگاهی افراد بسیار موفق
کتاب باشگاه ۵ صبحی ها
فصل ۹:مدلی برای نشان دادن بزرگی
فصل ۱۰:چهار حوزه تمرکز افراد بسیار موفق
فصل ۱۱:مدیریت کردن جزر و مد های زندگی
فصل ۱۲:باشگاه ۵ صبح،آیین ایجاد عادتها را یادبگیرید.
فصل ۱۳:اعضای باشگاه ۵ صبح فرمول ۲۰/۲۰/۲۰ را یاد بگیرید
فصل ۱۴:اعضای باشگاه ۵ صبح ،ضرورت خواب را درک می کنند
فصل ۱۵: اعضای باشگاه ۵ صبح ،۱۰ تاکتیک بسیار موثر برای تمام عمر را یاد می گیرند
فصل ۱۶:اعضای باشگاه ۵ صبح،چرخه های دو قلوی عملکرد ممتاز را یاد می گیرند
فصل ۱۷:اعضای باشگاه ۵ صبح،قهرمان های زندگی خودشان می شوند.

 کتاب باشگاه ۵ صبحی ها مناسب چه کسانی است؟

باشگاه ۵ صبحی ها اثر رابین شارما ساعت های شروع روز از باارزش ترین زمان های روز هست. که هر انسانی می تواند با استفاده بهینه از آن به سوی موفقیت قدم بردارد.کتاب باشگاه پنج صبحی ها راجب همین موضوع نوشته شده است. این کتاب مناسب افرادی است که می خواهند همانند افراد موفق و ثروتمند برنامه ریزی کنند تا به پیشرفت برسند.شما با خواندن این کتاب یاد خواهید گرفت که از زمان تان بهترین استفاده را بکنید.
برای دانلود کتاب باشگاه ۵ صبحی ها اثر رابین شارما روی لینک زیر بزنید.
[download-attachment id=”17172″ title=”book club 5am”]

پاسخ دهید