دانلود رایگان کتاب اسرار ماندگاری عشق

دانلود رایگان کتاب اسرار ماندگاری عشق

دانلود رایگان کتاب اسرار ماندگاری عشق

کتاب اسرار ماندگاری عشق از جان گری نحوه ارتباط برقرار کردن بین همسران و درک آنها نسبت به نیازهایشان را بیان میکند. که چگونه یک ارتباط باعث عشق و احساسات و انگیزه میشود.

قسمتی از کتاب  اسرار ماندگاری عشق

مهمترین توانایی در ارتباط برقرار کردن، آینده نگری د رمورد مشکلات موقت و اطلاع از واجب بودن یادگیری مجدد آن درس است. که اطلاع داشتن از مشکلات باعث میشود که برای عاشق شدن آرام و بخشنده باشیم. امروزه، چون زنان زیاد کار می‌کنند، اغلب و به شکلی آشکار احساس نارضایتی می‌کنند. اکنون در پایان روز، هم زن و هم مرد به دنبال عشق و قدرشناسی هستند.

زن با خودش فکرمیکند: من هم به سختی او کار می‌کنم، چرا وظیفه‌ی من است که از او قدردانی کنم؟ خستگی مانع می‌شود زن همسرش را طوری از لحاظ عاطفی حمایت کند که مرد می‌پندارد سزاوارش است. از نطر مرد، عدم خشنودی زن به معنای شکست وی است. مرد از خودش می‌پرسد: چرا باید پیش از این نگران باشم؟ در حال حاضر باید آنچه انجام می‌دهم، از من قدردانی نمی‌شود. زنان و مردان به شدت تاثیرات مضر این خصیصه‌ی نسبتا جدید را نادیده می‌گیرند.

 

برای دانلود رایگان کتاب اسرار ماندگاری عشق اینجا کلیک کنید.

 

پاسخ دهید