دانلود رایگان کتاب آیین همسرداری در اسلام

دانلود رایگان کتاب آیین همسر داری در اسلام

دانلود رایگان کتاب آیین همسرداری در اسلام

در کتاب آیین همسر داری در اسلام آمده است که هر پسر و دختری که به سن بلوغ می رسند، بزرگترین آرزویشان این است تا با تأسیس زندگی مشترک زناشویی، استقلال و آزادی بیشتری داشته باشند. یار و مونس و محرم رازی داشته باشند. آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان ازدواج حساب میکنند و برایش جشن میگیرند. زن برای مرد آفریده شده، و مرد برای زن و مانند مغناطیس یکدیگر را جذب میکنند. زناشویی و تأسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است. که غرائزش در وجود انسانها نهاده است. و این خود یکی از نعمتهای الهی است.

خداوند بزرگ در قرآن مجید از این نعمت بزرگ یاد کرده و می فرماید:
یکی از آیات خدا این است، که از خود شما برایتان همسرانی آفرید تا با آنها انس بگیرید و آرامش خاطر پیدا کنید، و در میانتان دوستی و مهربانی افکند.

پیغمر اسلام فرمودند:
مردی که زن نداشته باشد مسکین و بیچاره است. گرچه ثروتمند باشد. و زنی هم که شوهر نداشته باشد مسکین و بیچاره است.

برای دانلود کتاب آیین همسر داری در اسلام اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید