چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟،اینکه شکرگزار باشید یا به خاطر چیزهایی که دارید، سپاسگزار باشید،

به جمله ای تکراری و کلیشه ای تبدیل شده است.

شکرگزاری قویترین ارتعاش به جهان هستی است

هر چقدر بیشتر بابت نعمت های تان شکرگزار خداوند باشید نعمت های بیشتری را وارد زندگیتان خواهد کرد.

اما آیا تاکنون واقعا فکر کرده اید چه چیزهایی دارید که میتوانستند و میتوانند در لحظه بعد نباشند ؟

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

شکرگزاری یکی از ساده ترین راه روش ها برای ایجاد احساس خوب در شماست.

هر چقدر بیشتر بابت نعمت ها و داشته های تان شکرگزار باشید

خداوند نعمت های زیادی را وارد زندگیتان خواهد کرد.

در این مقاله با سایت راز ثروت همراه باشید ما  می خواهیم

در مورد شکرگزاری در قانون جذب با شما صحبت کنم و به شما بگویم

که چطور می توانید با استفاده از قانون شکرگزاری نعمت های فراوان را جذب زندگی تان کنید

و به تمام خواسته‌ها و آرزوهایتان دست پیدا کنید.

قانون شکرگزاری چیست؟

قانون شکرگزاری یکی از روش‌های مثبت‌اندیشی است

که با توجه کردن به نعمت ها و خواسته هایتان و سپاسگزاری از خداوند ارتعاش قوی تری به کائنات و جهان هستی ارسال می کنید.

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

ارتعاش شکرگزاری نسبت به بقیه ارتعاشات بسیار قوی تر است.

وقتی بابت چیزی شکرگزار باشید در حال فرستادن ارتعاش آن به کائنات هستید

و کائنات با توجه به ارتعاشی که از شما دریافت می کنند

خواسته و یا ناخواسته را بیشتر وارد زندگیتان خواهند کرد.

اما ممکن است این سوال برایتان ایجاد شود که چطور می توانیم

با استفاده از این قانون ارتعاش خواسته و اهداف ما را به کائنات بفرستیم؟

وقتی بابت نعمت هایی که خداوند به شما داده است

شکرگزار باشید در حال توجه کردن به نعمت های تان هستید

و خداوند آن نعمت ها را بیشتر وارد زندگیتان خواهد کرد.

انسان شکرگزار کسی است که تمام توجه اش بر روی

موضوعات مثبت زندگی است.

موضوعاتی که باعث می شود احساس خوبی در شما ایجاد شود و همین احساس خوب کارش را می کند.

البته برای اینکه بفهمید شکرگزاری چطور شما را به خواسته ها و آرزوهای تان می‌رساند باید با عملکرد قانون جذب آشنا باشید.

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

قانون جذب و قانون شکرگزاری

اول از همه قبل از اینکه وارد قانون شکرگزاری بشیم بهتر است

شما با قانون جذب آشنایی داشته باشید. در این قسمت می خواهم

شما را با قانون جذب آشنا کنم و به شما بگویم که چه رابطه بین قانون جذب و قانون شکرگزاری وجود دارد

و چه چیزی باعث می شود که وقتی بابت نعمت ها و خواسته هایمان شکرگزاری می‌کنیم

بیشتر چیزهای مثبت را در زندگی مان جذب می کنیم.

قانون جذب (law of attraction) به زبان ساده می گوید

که وقتی به چیزی توجه می کنید آن را در زندگیتان جذب می کنید.

قانون جذب مانند طناب می ماند. وقتی به هر چیزی توجه می کنید طناب جذب به آن چیزی که توجه کرده‌اید را جذب زندگیتان می کند

به عنوان مثال وقتی به بی پولی، بیماری و نبود کار فکر می کنید قانون جذب بی پولی، بیکاری و بیماری را وارد زندگیتان خواهد کرد.

و برعکس وقتی به پول و ثروت توجه می کنید

بر اساس قانون جذب پول و قانون جذب ثروت بیشتری را وارد زندگیتان می کنید.

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

 دقیقا چه چیزی باعث می شود که وقتی به هر چیزی فکر میکنیم آن را جذب میکنیم؟

قانون جذب بر اساس قانون ارتعاش عمل می کند. قانون جذب یک قانون ثانویه است

و قانون اولیه قانون ارتعاش است. اما ممکن است بپرسید که ارتعاش چیست؟

وقتی به هر چیزی فکر می کنیم در حال فرستادن ارتعاش آن به کائنات و جهان هستی هستیم

کائنات با توجه به ارتعاش که از ما دریافت می کنند خواسته و ناخواسته ای را وارد زندگی ما می‌کنند.

ذهن انسان یک دستگاه تولید کننده فرکانس و ارتعاش به جهان هستی و کائنات است.

وقتی به بی‌پولی فکر می‌کنید در حال فرستادن ارتعاش آن هستید

و کائنات با توجه به ارتعاش که از ذهن شما دریافت می کنند

بی پولی وارد زندگیتان خواهند کرد. وقتی به ثروت و پول فکر می‌کنید

در حال فرستادن ارتعاش ثروت و پول به کائنات هستید

و کائنات با توجه به ارتعاشی که از ذهنتان دریافت می‌کنند ثروت و بی پولی را وارد زندگیتان خواهد کرد.

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

اما شما برای اینکه بتوانید به آن خواسته و هدف که دارید برسید

باید ارتعاش خواسته و هدف آن را به کائنات ارسال کنید.

یعنی به جای ارتعاش منفی باید ارتعاش مثبت به کائنات بفرستید.

برای اینکه ببینید ارتعاش که به کائنات میفرستید منفی است یا مثبت باید به احساسات تان توجه کنید.

احساساتتان دقیقاً مانند قطب نما عمل می کنند. وقتی احساس تان خوب است

در حال فرستادن ارتعاش مثبت به کائنات هستید و وقتی احساس تان بد است

باید احساس تان را خوب کنید زیرا در احساس بد شما در حال فرستادن ارتعاش منفی به کائنات و جهان اصلی هستید.

شکرگزاری یکی از ساده ترین کارهای است که که باعث

می‌شود احساس خوبی پیدا کنید و ارتعاش مثبت به

کائنات بفرستید.

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

هنگامی که احساستان بد است و احساس خوبی ندارید برای خوب کردن احساستان می توانید از قانون شکرگزاری استفاده کنید.

دقیقاً رابطه قانون جذب با قانون شکرگزاری به این صورت است

که وقتی شما بابت نعمت های زندگی تان شکرگزاری می کنید

در حال توجه کردن به نعمت های زندگی تان هستید.

وقتی بابت خواسته‌ها و آرزوهایتان شکرگزاری می کنید

در حال توجه کردن به خواسته ها و آرزوهای تان هستید

و این کار باعث می شود که با توجه به اهدافی که به کائنات می فرستید

چیزهایی که می‌خواهید وارد زندگیتان بشود.

چگونه شکرگزاری کنیم؟

خیلی از دوستان از من میپرسند که چگونه شکرگزاری کنیم؟

برای اینکه شما از این قانون استفاده کنید ،

شما باید یک دفترچه شکرگزاری که در ادامه به شما خواهیم گفت برای انجام شکرگزاری روزانه تان تهیه کنید.

بعد از اینکه دفترچه شکرگزاری تهیه کردید می‌توانید بابت نعمت هایی که دارید بابت خواسته‌ها و آرزوهایتان شکرگزار خدا باشید.

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

برای استفاده از قانون شکرگزاری می توانید از جملات تاکیدی مثبت استفاده کنید.

برای اینکه جملات تاکیدی مثبت سخن را به جملات شکرگزاری تبدیل کنید

باید عبارت ” خدایا شکرت ” را در جملات و عبارات تاکیدی تان بیاورید.

به عنوان مثال:

۱- خدایا شکرت که احساس عالی دارم
۲- خدایا شکرت که روز به روز ثروتمندتر می شوند
۳- خدایا شکرت بابت چشمان بینایی که دارم
۴- خدایا شکرت بابت این که با قانون جذب آشنا شدند.
۵-خدایا شکرت بابت شغلی که دارم
۶- خدایا شکرت بابت پدر و مادر سالمی که دارم
و…

به این صورت میتوانید برای شکرگزاری از خدا از جملات تاکیدی مثبت همراه با کلمه ” خدایا شکرت” استفاده کنید.

شکرگزاری نعمت ها

اولین روش شکرگزاری، شکرگزاری از نعمت ها و داشته های تان است.

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

در این روش شما باید بابت تمام نعمت هایتان شکرگزار باشید. این کار باعث می شود نعمت هایتان بیشتر شود.

برای شکرگزاری نعمت های تان می توانید آنها را بنویسید و یا تکرار کنید.

باید ببینید که با کدام روش احساس تان بهتر می شود.

اگر هنگام گفتن احساستان بهتر می شود می توانید در هنگام راه رفتن شکرگزاری کنید.

با نوشتن احساس بهتری پیدا می‌کنید می‌توانید نعمت هایتان را بنویسید و شکرگزار خداوند باشید.

شکرگزاری خواسته ها و آرزوها

دومین روش در شکرگزاری، شکرگزاری آرزوها و خواسته هایتان است.

شما می توانید یک لیست کامل و جامع از خواسته‌ها و آرزوهایتان طراحی کنید

و یا در دفترچه شکرگزاری هایتان بنویسید و هر روز بابت خواسته‌ها و آرزوهایتان شکرگزار خداوند باشید.

هر خواسته و هدفی که دارید را با جزئیات کامل در

دفترچه شکرگزاری تان ثبت کنید و هر روز مرور کنید و

احساس خوب را در خودتان ایجاد کنید.

 

برای اینکه ببینید شکرگزاری را به درستی انجام می دهید یا نه باید به احساسات تان توجه کنید.

اگر در هنگام شکرگزاری احساستان خوب بود نشانه این است که دارید راه را درست می روید.

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

چرا باید شکرگزاری کنیم؟

دلیل اصلی این که به شما می‌گوییم باید شکرگزاری کنید این است

که ارتعاش خواسته و هدف تان را به کائنات ارسال می کنید

و همین که به مرور زمان وقتی ذهنتان به توجه به نکات مثبت عادت کرد

به صورت ناخودآگاه به چیزهای خوب توجه خواهید کرد.

نمونه جملات شکرگزاری روزانه

خیلی از افراد از من می پرسند که دقیقا باید بابت چه چیزهایی شکرگزار باشیم.

شما باید بابت تمام نعمت های زندگی تان و تمام خواسته ها و آرزوهایی که دارید شکرگزار باشید.

۱) خدایا شکرت که احساس خوبی دارم
۲) خدایا شکرت که به سلامتی کامل به سر می برم
۳) خدایا شکرت که گوش شنوایی دارند
۴) خدا را شکر چشمان بینایی دارند
۵) خدایا شکرت که بدن سالمی دارم
۶) خدایا شکرت که کسب و کار موفقی دارند
۷) خودشو گرفت که پدر و مادر سالمی دارم
۸) خدایا شکرت که درامدم روز به روز بیشتر می شود
۹) خدایا شکرت که جذاب و دوست داشتنی هستند
۱۰) خدایا شکرت که آهنربای جذب پول و ثروت مند
۱۱) خودش کرد که قد بلندی دارند
و

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

فرکانس قدردانی را در وجود خود افزایش دهید

بدون توجه به اینکه اکنون در چه شرایط و وضعیتی از زندگی هستید،

قطعا چیزهای بسیاری هستند که حضورشان برای شما عادی شده است

ولی اگر کمی بیشتر روی حضور آنها متمرکز شوید، متوجه میشوید

که الزامی برای وجود آنها در لحظه آتی وجود ندارد.

در حقیقت همواره و در هر لحظه شما چیزهای بسیاری دارید که میتوانند ثانیه ای بعد نباشند.

خوب دقت کنید که وقتی میگویم ممکن است ثانیه ای بعد ممکن است نباشند،

منظور این نیست که شما قرار است کمبود چیزی را تجربه کنید،

زیرا جهان و تمام هستی، همواره در فراوانی بیپایان است

و کمبود هرگز در آن وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت.

منظور من از قدردانی این است که خوب دقت کنید چقدر چیزهای با ارزشی را در زندگی خود دارید.

در حقیقت حتی لزومی ندارد شکرگزار آنها باشید !

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

فقط آنها را ببینید و حس کنید. هرچقدر هوشیاری خود را بیشتر روی داشته ها ببرید

و ارتعاشات فکری قدردانی بیشتری را نسبت به آنها به کائنات ارسال کنید،

خواهید دید که فراوانی در زندگی شما بازهم بیشتر و بیشتر میشود

زیرا جهان بیرون فقط انعکاس درون شماست.

وقتی از درون پر از حس فراوانی و دارایی شوید،

جهان بیرون نیز همین را بیشتر و بیشتر به شما نمایش خواهد داد.

در این باره چه دیدگاهی دارید…؟

چرا باید شکرگزاری کنیم ؟

پاسخ دهید