چانه زنی در مذاکره

چانه زنی در مذاکره

چانه زنی در مذاکره

اصول مذاکره و چانه زنی یکی از مواردیست که همه بازاریابان و اشخاصی که سر میزه مذاکره می روند باید بلد باشند. فرقی نمیکند که شما در حال فروش محصول هستید و یا دارید به مشتریانتان خدمات می فروشید، شما به هر حال باید اصول مذاکره و چانه زنی را به خوبی بلد باشید. ما در این مقاله قصد داریم برای شما کاربران عزیز اصول مذاکره را به طور کامل شرح دهیم. برای مذاکره تعاریف متفاوتی ذکر شده است اما از معتبرین ترین این تعاریف می توان اشاره کرد به فرهنگ  وبستر که مذاکره را عمل یا فرآیند گفت و گو با دیگری برای دستیابی به توافق بر سر مسئله ها تعریف کرده است.

طبیعت مذاکره

طبیعت مذاکره، هنر رسیدن به تفاهمی عمومی از طریق چانه زدن بر سر نکات اساسی توافق از قبیل نحوه تحویل، مشخصات، قیمتها و شرایط می باشد. از آنجایی که بین این عناصر با عناصر دیگر روابط بسیاری وجود دارد، مذاکره هنری است مشکل که نیازمند تمرین، داوری، کاردانی و قضاوت صحیح است. مذاکره کننده موثر، باید یک خریدار واقعی باشد و از احتمالات معامله با فروشنده آگاهی داشته باشد. یک مذاکره کننده تنها از طریق آشنایی و اطلاع از قدرت نسبی چانه زنی می تواند بداند چه موقع باید محکم باشد و یا احتمالاً چه زمانی باید در قیمتها و شرایط امتیازاتی اعطا کند. مسئولیت ذخیره سازی و انبار، زمان تحویل، روشهای حمل و نقل، بیمه، بازرسی و قیمتها تنها شمه ای از عناصر متعددی هستند که پیش از تکمیل شدن خرید باید درباره آنها توافق حاصل گردد. در این مقاله به چانه زنی در مذاکره بصورت موثر می پردازیم.

تدبیر اول

چانه زنی در مذاکره

در چانه زنی در مذاکره بر روی آستانه قابل قبول طرف مقابل تمرکز می نماییم. مذاکره کنندگانی که بر روی ارزیابی بهترین جایگزین برای نتیجه مورد توافق در مذاکره خودشان تمرکز می کنند. یعنی از خودشان می پرسند: بدون طرف مقابل من چه کاری می توانم انجام دهم؟ تمایلی به داشتن آرزوی بزرگ ندارند و تنها دل خوشی آنها به دست آوردن چیزی بیشتر از آستانه قابل قبول خود می باشد. مذاکره کنندگانی که بر روی ارزیابی بهترین جایگزین برای نتیجه مورد توافق در مذاکره طرف مقابل تمرکز می کنند. از خودشان می پرسند: آنها بدون من چکار خواهند کرد؟ توجهشان معطوف به این موضوع دارند که چه نفعی به طرف مقابل می توانند برسانند. این گروه تمایل به داشتن اشتیاق و آرزوی بزرگ و به دست آوردن مقدار هرچه بیشتر از معامله در مذاکره را دارند.

تدبیر دوم

در چانه زنی در مذاکره از امتیازدهی یک طرفه اجتناب نماییم. زمانی که هر طرف پیشنهاد اولیه خود را داد، زمان آن است که طرفین به سمت یک توافق مورد قبول هر دو طرف قدم بردارند. مذاکره کنندگان هوشمند تمایل دارند انعطاف پذیر باشند و امتیاز بدهند و در عوض امتیاز بگیرند. ولی ضروری است تا از امتیاز دهی یک طرفه اجتناب شود. خوشبختانه اصل تلافی در بیشتر مذاکرات، شایع و پذیرفته شده است. طرفین مذاکره معمولاً انتظار دارند و اگاهند که باید به نوبیت، امتیاز بدهند. چنانچه طرف مقابل این اصل را نقض کرد، ضروری است از امتیازدهی بیشتر خودداری کنید.

تدبیر سوم

در  چانه زنی در مذاکره باید گاهی سکوت کنیم. بسیاری از افراد دوست ندارند سکوت کنند. در نتیجه، وقتی که نباید، صحبت می کنند. یک زمان خطرناک برای صحبت کردن در مذاکره بعد از موقعی است که پیشنهاد خودمان را رائه داده ایم. و طرف مقابل در حال بررسی آن می باشد. چنانچه احساس کنیم زمان زیادی طول کشیده است. تا طرف مقابل پاسخ دهد، بعضی از مذاکره کنندگان ممکن است عصبی شوند و شروع به چانه زنی بر علیه خودشان نمایند. قبل از اینکه طرف مقابل دلواپسی و شکایتی را ابراز کرده باشد، ما ممکن است دچار وسوسه شده و شروع به تعدیل پیشنهاد خودمان و دادن امتیازات بیشتری کنیم. مذاکره کنندگان با تجربه در چانه زنی در مذاکره می گویند: از سکوت در جهت منافع خودشان استفاده می کنند. یعنی به جای اینکه به یک پیشنهاد منفی بدهند، منتظر می مانند. طرف مقابل که پیشنهاد را ارائه کرده است. اغلب اوقات شروع به توصیف و تعدیل آن و یا با اشاره ای بزرگتر اظهار تمایل به امتیازدهی می نماید. مذاکره کننده قوی نه تنها قدرت سکوت، بلکه نیاز به راحت بودن با آن را نیز درک می کند. زمانی که نوبت دیگران است و ما صحبت کنیم، باید تاوان آن را بپردازیم.

تدبیر چهارم

در چانه زنی در مذاکره باید امتیازدهی خودمان را طبقه بندی کنیم. براساس اصل تلافی، مذاکره کنندگان باید امتیازدهی طرف مقابل را جبران کنند. چون افراد وقتی کسی چیز با ارزشی را به آنها اعظا می کند، احساس التزام به جبران می کنند. به همین دلیل این اصل، یک محرک قوی رفتاری است. با این حال، گاهی تحریک می شوند تا با کم ارزش جلوه دادن با ندیده گرفتن امتیازات دیگران، سعی در رهایی از این احساس التزام کنند. باید امتیاز دهی خود را طبقه بندی نمائیم. به جای اینکه چیزی را از دست بدهیم، یا خواسته هایمان را تعدیل بدهیم، مشخص می نمائیم که این کار برایمان چقدر هزینه بر است. از آنجایی که طبقه بندی امتیازدهی به سختی قابل نادیده گرفتن است در نتیجه برای امتیاز گیرنده سخت خواهد بود که جبران نکردن خود را توجیه نماید.

تدبیر پنجم

در ادامه روند چانه زنی در مذاکره به اعطاء امتیاز مشروط می پردازیم. بطور واضح امتیاز دهی ما را با اقدامات خاصی از طرف مقابل مرتبط می نماید. به بیان دیگر، امتیازدهی ما مشخص می نماید وقتی آنها را انجام می دهیم که طرف مقابل قسمت خودش را انجام داده باشد.

تدبیرششم

چانه زنی در مذاکره

در چانه زنی در مذاکره به مشخص نمودن منظورمان از تلافی می پردازیم. زمانی که ما نه تنها اعطاء امتیاز از جانب خودمان را طبقه بندی کرده ایم، بلکه مشخص نمودیم که در عوض چه انتظاری دارید، احتمال تلافی بیشتر می شود. حتی اگر طرف مقابل، امتیازدهی ما را نادیده نگیرد، ممکن است با چیزی کم ارزش تر تلافی نماید، مگر اینکه روشن نماییم که چنین حرکتی، لطف ما را جبران نمی کند.

تدبیر هفتم

در ادامه چانه زنی در مذاکره، مطلع بودن به تاثیر رشد نزولی امتیازدهی می پردازیم. در چانه زنی در مذاکره ها، میزان امتیازدهی، از یک الگو پیروی می نماید. امتیازدهی اولیه از نظر اندازه از امتیازدهی های بعدی بزرگترند. به بیان دیگر: به مرور زمان، مذاکره کنندگان تمایل به امتیازدهی کمتر دارند. در یک نمایشگاه ماشین: فروشنده ممکن است از چهل و پنج میلیون تومان شروع کند، سپس به چهل و چهار میلیون و بعد از آن به چهل و سه میلیون و پانصدهزار و در آخر به چهل و سه میلیون تومان. ممکن است که این روند منطقی باشد، بطوریکه هر چه مذاکره کننده به آستانه مورد قبولش نزدیک تر می شود، جای کمتری برای امتیاز دهی بیشتر وجود دارد. در نتیجه بیشتر مذاکره کنندگان چنین الگویی را دارند و آن را به عنوان علامتی برای نزدیک شدن به آستانه مورد قبول طرف مقابل تلقی می نمایند. اما همچنین ممکن است طرف مقابل بتواند از این انتظار به طور استراتژیک استفاده کند. یعنی طرفی که خیلی از آستانه مورد قبول خود دور است، ممکن است با امتیاز دهی که به سرعت کاهش می یابد، بخواهد به ما تلقین نماید که از حد امتیازدهی خود خارج شده است.

چکیده
یکی از جا افتاده‌ترین روش‌ها که احتمالا اکثر افراد از آن استفاده می‌کنند «چانه‌زنی» است. در برخی موارد، ممکن است چانه‌زنی به تهدید یا حتی رها کردن مذاکره نیز ختم شود. اینکه «می‌خواهی بخواه، نمی‌خواهی نخواه» در خیلی از موارد، تنها نتیجه اصرار دو طرف بر جایگاه خودشان است که نمی‌خواهند از آن کوتاه بیایند. برای انجام مذاکراتی موفق و دستیابی به نتایجی که اغلب با عنوان «برد ـ برد» از آنها یاد می‌شوند، روش‌ها و تدبیرهای مختلفی وجود دارد که در این مقاله به این تدبیرهای چانه زنی در مذاکره پرداختیم.

پاسخ دهید