پافشاری برای رسیدن به هدف

پافشاری برای رسیدن به هدف

پافشاری برای رسیدن به هدف

پافشاری برای رسیدن به هدف تنها شرط موفق شدن و رسیدن به هدف پافشاری و مقاومت است. با این کار شما حتی می توانید انگیزه ای برای مقابله با افراد لجوج و پر مدعا داشته باشید. اگر دقت کنید فرق بین جوان های موفق و ناموفق همین پافشاری و اصرار آنان در رسیدن به هدف دلخواهشان است. در واقع اصرار نکردن در کاری و یا ناامید شدن عمده ترین دلیل شکست در کارها است.

ما در این جا به نکاتی اشاره می کنیم که می تواند شما را در پافشاری و رسیدن به اهدافتان یاری کند.

  • و مطمئن شوید که این همان هدفی است که در مدت زمان معین و از راه منطقی می خواهید به آن دسترسی پیدا کنید. سعی کنید آن هدف را جایی یادداشت کنید که به طور مداوم آن را ببینید. مثل: درست کردن یک پوستر، یادداشت روی دیوار اتاقتان، چسباندن آن روی جلد یک مجله یا …

  • سعی کنید با توجه به تقسیم  مدت زمان، هدف را به قطعات کوچک تر تقسیم بندی کنید و با مدیریت و رعایت زمان بندی راه رسیدن به هدف آسان تر کنید.

 مدیریت زمان کار بسیار مهمی است و شما را در رسیدن به هدف کمک می کند و احساس رضایت و موفقیت را در شما تقویت می کند. پس با سنجش صحیح شرایط موجود خود زمان را به واحد های  کوچک تری تقسیم کنید تا در رسیدن به هدف موفق شوید.

  • ایجاد رغبت و انگیزه در راه رسیدن به هدف

  • یکی دیگر از گام های موفقیت است. باید در وجود خود جستجو کنید و بیابید که در اهداف قبلی تا چه اندازه موفق بودید. نقاط مثبت روحیه خود را تقویت کنید. مسلما با برنامه ریزی دقیق و تشویق دیگران روحیه شما تقویت خواهد شد و گام موثری در سرعت رسیدن به اهدافتان برخواهید داشت.

 

  • و پیوسته به آن فکر کنید. یکی از تاکتیک هایی که شما را در رسیدن به هدفتان کمک می کند عادت کردن به انجام دقیق و پیوسته آن است و اگر حتی یکی از مراحل انجام آن را نادیده بگیرید پیوستگی کار از بین خواهد رفت و راه رسیدن به هدف دچار ناهمواری خواهد شد. مثلا مسواک زدن و نخ دندان را اگر هر شب و به صورت یک عادت رعایت کنید هرگز دچار عارضه دندان درد نخواهید شد.

  • می توانید از خانواده تان یا هر شخصی که مورد علاقه شماست خواهش کنید که نظارتی بر کارهای شما داشته باشد و یا حتی در برخی موارد نکاتی را به شما تذکر دهد تا در راه رسیدن به هدفتان مستحکم تر با شید.

  • می توانید برای انجام مراحل مختلف رسیدن به هدفتان و پیشرفت سریع کارها برای خود در تقویم یا جدولی نمراتی ثبت کنید و اگر در مدت زمان اجرا موفق بودید به خود جایزه دهید. با این کار به خود اجازه می دهید که در مراحلی که پیشرفت بیش تری داشتید جایزه های بزرگ تر و در مراحلی که کمی کاهلی کردید جوایز کوچک تری دریافت کنید.

  • استراحت جسمی و روحی شما را در رسیدن به هدف بسیار کمک می کند. پس با برنامه ریزی و رعایت دقیق زمان بندی مراقب استراحت و تقویت بدن خود باشید.

به راحتی پس از مدتی شما به قدرت خود در رسیدن به هدف ایمان خواهید آورد و در هر کاری که در پیش خواهید گرفت موفق خواهید بود.

پاسخ دهید