ویژگی یک سرپرست موفق

سرپرست موفق

ویژگی یک سرپرست موفق

بي شک رسيدن به هر موفقيتي بدون داشتن ابزار و لوازم آن امکان پذير نيست. مديريت هم ابزار خاصي نياز دارد که اصلي ترين آنها کاراکتر و شخصيت مدير است. در اين مقاله چند خصوصيت اخلاقي لازم براي يک سرپرست موفق را ليست کرده ايم، به اين اميد که با شناخت آنها، از نقاط ضعف و قدرت خودتان و فاصله اي که از لحاظ شخصيتي با يک سرپرست موفق داريد، آگاه شويد.

1- انگيزه از ویژگی یک سرپرست موفق

انگيزه يکي از ويژگي هاي سرپرست موفق است که حتي مي توان به عنوان يک صفت شخصيتي از آن نام برد. وقتي تاريخچه زندگي مديران موفق بررسي مي شود، همگي آنها داراي انگيزه هاي قوي براي مدير شدن بوده اند.

2- مهارت هاي ارتباطي از ویژگی یک سرپرست موفق

مدير، زماني در امر مديريت موفق است که قادر به سخنراني مفيد و اثربخش در اماکن عمومي و بين زيردستانش باشد. رهبر يا مدير بايد قادر به برقراري ارتباط با سبک و شيوه خاص سازمان يا گروه بوده و پيام و منظور او مناسب با فهم و درک شنوندگان و حضار باشد. براي مثال کلمات پيچيده و تخصصي نمي تواند براي کارکناني که داراي دانش تخصصي محدود هستند مفيد باشد. کارکنان آموزش ديده مي توانند منظور خاص مدير را درک کنند، اما زيردستاني که داراي محدوديت در آموزشهاي رسمي هستند، ممکن است منظور مدير را درک نکنند. در کل زبان مدير بايد متناسب با ويژگي ها، معلومات و اطلاعات زيردستان باشد.

3- استقامت از ویژگی یک سرپرست موفق

از آنجايي که تغييرات کوچک و بزرگ در باورها و عقايد زيردستان به صورت تدريجي و با صرف وقت ايجاد مي شود، مديري موفق است که براي تلاش چندين ساله آماده و در اين راه داراي روحيه مقاومت و پشتکار بوده و از هيچ گونه تلاشي دريغ نکند و آماده رويارويي با ناکامي ها و شکست ها باشد.

4- تسلط از ویژگی یک سرپرست موفق

مدير بايد فردي قاطع، جسور و مسلط بوده و در شيوه هاي تفکر و نگرش نسبت به ديگران راسخ و مصمم باشد.

5- صبر و شکيبايي از ویژگی یک سرپرست موفق

سرپرست موفق

صبر، شکيبايي و خودنظمي از صفات اصلي و اساسي مدير است. مدير هميشه بايد به خاطر داشته باشد که گذشت زمان، عنصري ضروري براي مديريت و اعمال تغييرات است. براي بسياري از مديران جوان، صبر و مقاومت بسيار دشوار است. آنها بايد آگاه باشند که پذيرش عقايد جديد و تغيير در رفتار زيردستان زماني صورت مي گيرد که زمان لازم براي تفکر در مورد تغييرات وجود داشته باشد.

6- ذکاوت و زيرکي از ویژگی یک سرپرست موفق

يک مدير موفق، مديري است که نسبت به خواسته هاي زيردستانش آگاهي دارد. تأمين خواسته هاي زيردستان عامل موثري در گسترش اعتماد آنان به مدير است. مدير باهوش و با ذکاوت، مديري است که بتواند به طور دقيق وضعيت خلقي زيردستان را تشخيص داده و به رفع ناراحتي ها و مشکلات روحي آنها بپردازد. توانايي گوش دادن از مهارت هاي ضروري يک مدير خوب و موفق است. مدير بايد با زيردستان تماس داشته و در جريان مشکلات و ناراحتي هاي آنان باشد.

7- راستي و صداقت از ویژگی یک سرپرست موفق

مدير نياز به اصل صداقت و اطمينان در برخورد با زيردستانش دارد. زيردستان اغلب از مديري اطاعت مي کنند که صادق و قابل اطمينان باشد. پذيرا بودن و خلوص، دو ويژگي هستند که اغلب زيردستان از آن تقدير مي کنند و دوست دارند که مدير آنان داراي اين دو ويژگي باشد. راستي و صداقت مدير باعث گسترش روابط زيردستان با وي و حرف شنوي آنها و در نتيجه مديريت اثربخش مي شود.

8- تشويق و پاداش دادن از ویژگی یک سرپرست موفق

همه افراد دوست دارند به خاطر کارهايي که براي سازمان انجام مي دهند از آنها قدرداني و تعريف شود. مديري موفق است که بتواند به موقع و به طرز مناسبي کليه کارکنان تحت امرش را که به گونه اي مفيد و اثربخش براي سازمان کار مي کنند، مورد تشويق قرار دهد؛ حتي تشويق کلامي و در اين راه رعايت عدل و انصاف را نيز بکند.

9- مردم سالاري از ویژگی یک سرپرست موفق

مديران بايد از خود زيردستان، با آنها و براي آنها باشند. تنها دليل مديريت بايد منافع زيردستان باشد. مدير بايد به منافع زيردستان احترام بگذارد و تمام تلاش خود را صرف ارضا و تأمين نيازهاي آنها نمايد. نگرش منفي و سوء ظن زيردستان نسبت به مدير، زماني شکل مي گيرد که مدير نسبت به خواسته ها و منافع آنان بي اعتنا و به فکر تأمين منافع خودش باشد. بايد تمام نيازهاي يک مدير، ارضا شده باشد تا وي در راه تامين منافع زيردستانش از هيچ گونه کوششي دريغ نکند.

10- قدرت پيش بيني از ویژگی یک سرپرست موفق

سرپرست موفق

مدير موفق، مديري است که در تعيين احتمالات، واقع بين باشد. مدير بايد هنر درک امکانات و احتمالات را داشته باشد. بايد از خصوصيات، توانايي ها، امکانات، ميزان حمايت زيردستان و سازمان مربوطه، نقاط ضعف و قوت خود و احتمال موفقيت برنامه هاي طراحي شده اطلاع کامل داشته باشد. در نهايت مدير بايد آشنايي کامل با قوانين احتمالات داشته باشد. قدرت پيش بيني ارزش زيادي براي يک مدير دارد.

11- عملگرا بودن از ویژگی یک سرپرست موفق

مدير، زماني موفق است که در اجراي تصميماتش راسخ باشد و آنها را به منصه ظهور برساند. مدير بايد آمادگي رويارويي با ناکامي ها، کارشکني ها و انتقادات درست و نادرست را در راه اجراي تصميماتش داشته و در اين راه از هيچ کوششي دريغ نکند.

12- پيشرو بودن از ویژگی یک سرپرست موفق

موفق، زيردستانش را به جلو حرکت مي دهد. در مديريت، ارتباطات و ترکيب راهبردهاي جديد مهم هستند. مدير پيشرو، اسباب و امکانات لازم را براي پيشرفت سازمان و زيردستان فراهم مي کند.

13- تفويض قدرت از ویژگی یک سرپرست موفق

سرپرست موفق

حتي بهترين مديران نمي توانند به تنهايي از عهده شغل مديريت برآيند. آنها نياز به ترغيب زيردستان براي انجام کارهاي سازمان دارند. بايد به زيردستان اعتماد کنند و قادر به تفويض مسئوليت ها بين آنها باشند. ويژگي مشترک در تمام مديران موفق، توانايي آنها در کار گروهي و پيوند با زيردستاني است که قادر به همکاري در جهت اداره بهينه سازمان هستند.

14- جذابيت از ویژگی یک سرپرست موفق

معمولاً زيردستان، مدير را به عنوان شخصي مي شناسند که جلوتر از زمان خود حرکت مي کند. جذبه نقش اساسي در اين برداشت دارد. مدير جذاب توانايي بيشتري در هدايت زيردستان و ترغيب آنان در انجام وظايف محوله دارد.

چکیده
مدیریت و سرپرستی در واژه صرفا یک عنوان است و به واقع در عمل می‌تواند معنا و مفهوم حقیقی پیدا کند. مدیریت ترکیبی پویا از رفتارها، طرز تفکر و توانایی‌هاست که برای حرکت رو به جلو و قرار گرفتن مجموعه تحت مدیریت فرد در جایگاهی مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.ما در ابن مقاله 14 ویژگی یک سرپرست موفق را مورد بررسی قرار دادیم.

پاسخ دهید