همه چیزممکنه،فقط کافیه بهایش رابپردازید

همه چیز ممکنه

همه چیزممکنه،فقط کافیه بهایش رابپردازید

همه چیزممکنه،فقط کافیه بهایش رابپردازید شما می توانید یاد بگیرید، همه چیز داشته باشید، یا هر چیزی که می خواهید باشید، به شرطی که حاضر باشید بهایش را بپردازید.

شما می توانید در مدتی کوتاه میلیونر شوید.
شما می توانید در هر موضوعی یک کارشناس واقعی باشید.
شما می توانید مالک یک کسب و کار موفق باشید.
شما می توانید درک عمیق معنوی داشته باشید.
شما می توانید در مسابقات مردان آهنین شرکت کنید.
 همه چیز ممکنه، فقط کافیه بهایش را بپردازید
شما می توانید یک فرد همدل و عاشق باشید.
شما می توانید با همکاران کسب و کار، مربیان، شریک زندگی خود، و سایر افرادی که الهام بخش شما هستند روابط زیبا و معنی دار داشته باشید.
شما می توانید همان کسی باشید که از خودتان انتظار دارید.

شما می توانید همان طور که می خواهید زندگی کنید، این شما هستید که به زندگی معنی می بخشید.ولی باید بهای همه ی اینها را بپردازید

شما باید واقعا تصمیم بگیرید. اگر سعی می کنید به همه جا سرک بکشید به جایی نخواهید رسید. اگر می خواهید همه کس باشید، هیچ وقت کسی نخواهید شد.

انتخاب با شماست همه چیز ممکنه

شما باید انتخاب کنید که می خواهید چه کاری انجام دهید و می خواهید چه کسی باشید.
شما باید به خاطر چندین مسئله مهم، از تعداد زیادی موارد بی اهمیت چشم پوشی نمایید.
شما باید به خاطر تعدادی از بهترین گزینه ها، از انبوهی از گزینه های خوبی که پیش روی تان است چشم پوشی کنید.
شما باید ذهن و وقت خود را مدیریت کنید.

شما نمی توانید در پشت رویاهای خود پنهان شده و به توجیه زندگی ادامه دهید.شما باید واقعا خواستار آن باشید، زیرا وقتی اقدام کنید، دیگر هیچ چیز قادر نخواهد بود شما را از داشتن آن منع نماید.شما باید عادت های بد خود را ترک کنید.

شما باید مجددا اولویت های خود را تنظیم نمایید.
شما باید بیشتر “نه” بگویید.

شما هر روز باید ابتدا کارهایی را انجام دهید که در اولویت اول هستند.شما باید بهای چیزی را که می خواهید بپردازید

اگر حاضر باشید بها بپردازید، می توانید هر چیزی که می خواهید داشته باشید.

به جای پریشانی، بر یادگیری تمرکز کنید.
احتمالا هر روز باید تعداد زیادی فعالیت تکراری که فایده ای هم برای تان ندارند انجام دهید. شما باید این فعالیت ها را از زندگی خود حذف کنید. آنها را در گذشته خود رها کرده و آینده تان را با فعالیت هایی که شما را به
جایگاه دلخواه تان می رسانند پر کنید.
 همه چیز ممکنه، فقط کافیه بهایش را بپردازید
همه چیز ممکنه فقط کافیه بهایش را بپردازید وقتی 5 دقیقه وقت اضافه داشته باشید چه کار می کنید؟ آیا خودتان را سرگرم کرده و حواس تان را پرت می کنید؟ یا قدر وقت تان را می دانید؟
وقتی با عزیزان تان هستید، آیا مدام سرتان در موبایل تان است یا قدر با هم بودن را می دانید؟
آیا جدی هستید یا هنوز مطمئن نیستید؟
آیا واقعا آن را می خواهید یا هنوز مطمئن نیستید؟
آیا یک قدم در 20 جهت بر می دارید یا 20 قدم در یک جهت؟
امروز چند ساعت از وقت تان به هدر رفته است؟ قدر چند ساعت را دانسته و کار مفید کرده اید؟
واقعا به دنبال چه هستید؟
آیا تمایل دارید بهای چیزی را که می خواهید بپردازید؟
هیچ چیز در زندگی رایگان نیست، به خصوص وقت تان. هر چیزی هزینه ای دارد و هزینه ی زمان خیلی زیاد است. شما حتی یک ثانیه هم نمی توانید به عقب برگردید.
می توانید هدف دار زندگی کنید. می توانید وقت خود را صرف چیزهای باارزش کنید. می توانید همان کسی باشید که می خواهید. حتی بعد از موفقیت هم می توانید به پیشرفت و تکامل ادامه دهید. ولی بها باید پرداخته شود. نمی توانید تقلب کنید.
اگر بخواهید آن در دسترس شماست. ولی باید انتخابش کنید.

پاسخ دهید