نقش ترویج در توسعه کارآفرینی چگونه است

نقش ترویج در توسعه کارآفرینی
نقش ترویج در توسعه کارآفرینی چگونه است
در این مقاله نقش ترویج در توسعه کارآفرینی  با بیان موارد زیر مورد بحث قرار می دهیم.

¨نقش ترویج در توسعه کارآفرینی

¨عوامل پیش برنده ترویج کارآفرینی

¨عوامل بازدارنده ترویج کارآفرینی

¨راهکارهای تسریع و تسهیل فرآیند ترویج کارآفرینی

¨ایجاد الگوهای ذهنی کارآفرینانه

نقش ترویج در توسعه کارآفرینی

¨ترویج با طراحی و تدوین برنامه هایی برای ترویج کارآفرینی در بین مخاطبان می تواند فرآیند توسعه کارآفرینی در جامعه را شتاب بخشد.

¨برنامه های ترویجی و آموزشی نقش زیادی در تسهیل فرآیند کارآفرینی و کمک به افراد جامعه برای درک فرصت ها و نیز شناسایی و بهره برداری از برنامه ها و اقدامات حمایتی خواهد داشت.

¨در تمام بخش‏ها، کارآفرینی عاملی مؤثر در افزایش تولید و اشتغالزایی و راهی برای مقابله با بحران بیکاری و پاسخگویی به تقاضاهای متنوع جامعه بوده و از این رو در برنامه های کشور، به یکی از جنبه های مهم و اولویت دار تبدیل شده است.

¨با تأمل در شرایط بخش کشاورزی و روستایی ایران می توان دریافت که این بخش علاوه بر رویارویی با چالش هایی از قبیل بیکاری و نابسامانی در وضعیت بازار کار، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی و افزایش شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، دارای تولیدکنندگانی با میانگین سنی بالا و سطح سواد پائین می باشد.

¨این وضعیت ضرورت ایجاد نوعی تحول و نوآفرینی در بخش کشاورزی را نمایان می سازد. در وضعیت کنونی، وجود یک برنامه ریزی هدفمند برای ترویج و توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی به منظور استفاده صحیح از پتانسیل های این بخش در راستای پاسخگویی به تحولات و نیازهای موجود ضرورتی انکار ناپذیر است.

نقش ترویج در توسعه کارآفرینی
ترویج کارآفرینی
عوامل پیش برنده ترویج کارآفرینی

¨پایداری برنامه های ترویج کارآفرینی، نیازمند تدارک برخی سازوکارهای حمایتی مناسب می باشد. برخی از مهمترین این سازوکارها عبارتند از:

 • تسهیل روند قانونی راه اندازی شرکت ها و بنگاه های کارآفرینانه
 • تسهیل برخورداری کارآفرینان از تسهیلات و منابع مالی بانکی
 • سهیل برخورداری کارآفرینان از امکانات و تجهیزات مورد نیاز
 • ارائه آموزش و مشاوره های تخصصی مورد نیاز کارآفرینان
 • ارائه مشاوره های مدیریتی (مدیریت، بازاریابی، حسابداری و…) به کارآفرینان
 • تدوین قوانین و دستورالعمل های دولتی الزام آور برای حمایت از کارآفرینان
 • شناسایی و رفع موانع ساختاری و اداری ترویج کارآفرینی
 • تقویت مزیت نسبی فعالیت های کارآفرینانه با اتخاذ سیاست های مالی و مالیاتی
 • هماهنگی بین نهادها و سازمان های مرتبط با حوزه کاری کارآفرینان
 • سازماندهی ارتباطات شبکه ای بین کارآفرینان
 • انتخاب و تجلیل از کارآفرینان نمونه و موفق
 • تدوین نظام ثبت و حفظ مالکیت معنوی ایده ها و نوآوری ها
 • تقویت زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی (ICT)
 • تسهیل ارتباطات برون مرزی کارآفرینان
عوامل بازدارنده ترویج کارآفرینی
 • وجود موانع ساختاری و اداری برای فعالیت کارآفرینان
 • عدم وجود قوانین مشخص برای حمایت از کارآفرینان
 • ناهماهنگی بین سازمان های ذیربط در فرآیند توسعه کارآفرینی
 • عدم وجود ارتباط مناسب بین نظام های آموزشی و محیط کار
 • ناکارآمدی سیستم دولتی ترویج کارآفرینی
 • ضعف توانمندی های آموزشگران و مروجان کارآفرینی
 • ضعف سیستم های اطلاع رسانی و ارتباطات در زمینۀ کارآفرینی
 • پائین بودن سطح قابلیت ها و توانمندی های کارآفرینانه دانش آموختگان دانشگاهی
 • پائین بودن سطح سواد و مهارت کارآفرینانه افراد در کشور
 • عدم وجود علاقه و انگیزه کافی در افراد برای کارآفرینی
 • عدم وجود خلاقیت و نوآوری در افراد
 • پائین بودن مزیت نسبی فعالیت های کارآفرینانه نسبت به سایر فعالیت
نقش ترویج در توسعه کارآفرینی
نقش ترویج در توسعه کارآفرینی
راهکارهای تسریع و تسهیل فرآیند ترویج کارآفرینی

-پیش بینی سازوکارهای مناسبی برای ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به گروه های مختلف مخاطبین به ویژه در مراحل اولیه راه اندازی کسب وکارها

-تقویت نظام سازمانی بخش ترویج و توانمندسازی مروجان و کارشناسان در ارائه برنامه های ترویج کارآفرینی

-پرهیز از جزئی نگری در تدوین برنامه ها و سیاست های ترویج کارآفرینی

-حفظ هماهنگی و انسجام لازم بین سازمان ها و نهادهای همکاری کننده در رهیافت ترویج کارآفرینی

-با شناسایی دقیق کارآفرینان کشور و تهیه بانک اطلاعاتی مناسب و کامل از ویژگی ها و شرایط آنها، زمینه مورد نیاز برای برقراری ارتباطات شبکه ای بین آن ها فراهم شود.

-با دخالت دانشگاه ها و مراکز آموزشی، سازوکار مناسبی برای ارتباط بیشتر دانشگاهیان و فعالان فعالیت‏های کارآفرینانه طراحی و اجرا شود.

-تدوین قوانین و دستورالعمل های دولتی الزام آور برای حمایت از کارآفرینان

 

ایجاد الگوهای ذهنی کارآفرینانه

-مشوق های کارآفرینی باید به صورت اثربخش در کشور و جوامع مختلف گسترش یابد. به منظور تشویق به کارآفرینی بایستی در سه سطح فعالیت کرد: فرد، شرکت و جامعه.

-به منظور ایجاد انگیزه در افراد برای کارآفرین شدن، ابتدا باید با مفهوم کارآفرین آشنا شد. این آشنایی باید به صورتی جدا انجام شود. افراد باید با مهارتهای صحیح تبدیل آرزوها به کسب وکار موفق آشنا شوند.

-برای اینکه کسب وکارهای کارآفرینانه به صورت سالم رشد کنند، شرایط و تمهیدات حمایتی بسیار ضروری است. این حمایت ها باید به شرکت ها اجازه رشد و توسعه دهد و در زمان مقتضی مانع کسادی آنها گردد.

-فعالیت کارآفرینانه به قدردانی مثبت از کارآفرینان در جامعه بستگی دارد. به موفقیت کارآفرینان باید ارج نهاد و علائم شکست آنها را محو کرد.

-هدف سیاست های کارآفرینی، ارتقای قدرت و انرژی کارآفرینان از طریق ایجاد انگیزه و مجهز ساختن آنان به مهارت های ضروری است.

-آموزش و یادگیری، کلید بهبود قالب های ذهنی کارآفرینانه در افراد است.

-آموزش باعث حمایت افراد در زندگی روزمره و در جامعه می شود و آنها را نسبت به زمینه کاری خود آگاه تر می کند تا بهتر بتوانند فرصت ها را شکار کنند و از آنها بهره برداری نمایند.

-آموزش، اساس لازم برای راه اندازی یک فعالیت اجتماعی یا تجاری را برای کارآفرینان فراهم می کند.

پاسخ دهید