موزیک افشین گلباز به نام مثبت

موزیک انگیزشی افشین گلباز به نام مثبت

موزیک افشین گلباز به نام مثبت ، اگر اخمو و ترشرو باشید هیچ کس تمایل همنشینی با شما را ندارد؛ پس شاد باشید و بر دیگران لبخند بزنید تا شما را در جمع خود بپذیرند. (ویلیام مکبث)

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم

در این دنیای گذرا،دنیایی که چیزها می آیند و می روند ، و هیچ چیز باقی نمی ماند…

آیا چیزی ارزش نگران شدن دارد؟ آیا کسی به شما بدی کرده است؟

او را ببخشید،حتی پیش از آنکه از شما طلب بخشایش کندنگاه ذهن شما در آرامش خواهد بود و جهان اطراف به شما لبخندخواهد زد.

با راز ثروت همراه باشید.#موزیک انگیزش

 

 

متن ترانه افشین گلباز مثبت

امروزو خوش باش فردا دیره
بگو بامن یک صدا خوش هستیم

تو رویا میخندیم تا غمها بمیره
تموم غمهارو میریزیم دور این

حق ماهاست وا میکنیم دستامونو ما
میگیم لبخندو شادی بیاد

سمت ماها میگیم یک صدا عاشقیم ما
میگیم لبخندو شادی بیاد

سمت ماها میگیم یکصدا عاشقیم ما
آی دنیا بیا بخند باما روزو شبا

آی دنیا شادی کار همه ی ماست
آی دنیا بیابخند باما روزو شبا

آی دنیا خنده کار همه ی ماست
آی دنیا بیا بخند باما روزو شبا

آی دنیا شادی کار همه ی ماست
آی دنیا بیابخندباما روزو شبا

آی دنیا خنده کار ماست
تواین دنیای اروم چرا باعشقو

لبخند دور نشیم ما از غمو غصه
باکنار هم بودن همه چی

موزیک افشین گلباز به نام مثبت

جوره جوره بخندیم تا بمیره غصه

وره جوره بخندیم تا بمیره غصه

بیا باهم باشیم بخندیم دوروز دنیا

امروزو خوش باش فردا دیره
بگو بامن یک صدا خوش هستیم

تو رویا میخندیم تا غمها بمیره
تموم غمهارو میریزیم دور این

حق ماهاست وا میکنیم دستامونو ما
میگیم لبخندو شادی بیاد

برای دانلود موزیک افشین گلباز به نام مثبت روی لینک زیر بزنید

[download-attachment id=”18819″ title=”Afshin Golbaz – Positive”]

پاسخ دهید