مهارت های لازم برای کشف دروغگو

مهارت های لازم برای کشف دروغگو

مهارت های لازم برای کشف دروغگو

شاید ما هم دوست دارید بدانید که چگونه در هر وضعیتی که قرار میگیریم دروغ گوها را کشف کنید و پرده از حقابق او برداریم. چگونه در هر موقعیت و مکالمه‌ای دروغ را کشف و از حقیقت پرده‌برداری کنیم. آدم دروغگو حافظه فعالی ندارد برای اینکه شما به حرف هایتان برسید، سوالات غیر منتظره بپرسید تا بتوانید مچ دروغگو ها را بگیرید. با ما همراه باشید تا مهارت های لازم برای کشف دروغگو را برای شما مطرح کنیم.

روش های حرفه ای برای تشخیص دروغ

۱- تشخیص ناپیوستگی

مهارت های لازم برای کشف دروغگو۲

زمانی که میخواهید پی ببرید آیا طرف مقابلتان در حال دروغ گفتن است، به ناپیوستگی صحبتش توجه کنید.

Newberry چنین میگوید :
“زمانی که دختری را به جرم شلیک به دوستش مورد بازجویی قرار میدادم، در حال تعریف داستانی بود که در آن, او در حال دویدن بود که صدای گلوله را شنید و سپس ناگهان در بین صحبتش گفت “فرد شلیک کننده را هم ندیدم…” … من تا این را شنیدم، تشخیص دادم در حال دروغ گفتن است که واقعا هم بود… چطور فردی صدای مهیب شلیک گلوله را بشنود و به آن واکنش نشان ندهد تا برگردد و ببیند؟ … در حین صحبتش محکم به میز کوبیدم، واکنش سریع او نگاه کردن به دستهایم بود، این واکنش مهر تایید را بر تشخصیم زد و فهمیدم او نه تنها صدای گلوله را شنیده بود بلکه برگشته و به منشاء آن صدا یعنی فرد شلیک کننده نیز نگاه کرده بود و او را دیده بود ”

 ۲- سوالات غیر منتظره بپرسید

تنها ۴% از مردم دروغ گو زاده شده اند که چنان حرفه ای میتوانند دروغ بگویند که کسی نتواند مچ آنها را بگیرد، اما دیگران زمانی که میخواهند دروغ بگویند، معمولا داستان خیالی شان را ناقص میسازند. زمانی که شخص در حال تعریف داستانش است، زمانی که انتظار ندارد سوالی دور از انتظارش را بپرسید، طوری که قبلا برای آن آماده نشده باشد.

برای مثال : اگر کارمندی در حال تعریف کردن درباره مهارت هایش است، با پرسیدن سوالی دور از انتظار مانند کتابی که برای افزایش مهارتش خوانده، یا منبعی که از آن یادگرفته میتوانید به نوعی تشخصی دهید آیا برای سوال شما جوابی از قبل آماده داشت؟ که احتمالا فرد صادق است، اگر خیر به احتمال زیاد در حال دروغ گفتن است

 ۳ – در لحظه آخر ،دروغگو را تشخصی دهید

یکی از مهم ترین نشانه های تشخیص دروغ و بی صداقتی تغییرات در رفتار است. شما یک فرد دروغگو را زمانی میتوانید به راحتی با این روش تشخیص دهید که شناخت نسبتا کم قبلی از فرد داشته باشید و بدانید طرف مقابل در کل فردی آرام است،اما زمان صحبت مضطرب می شود و یا طرف مقابل فردی با انرژی است اما هنگام صحبت کردن به شدت آرام و ریلکس به نظر می رسد. این روش رفتار فرد را زیر نظر میگیرد، اگر فرد رفتاری غیر از رفتار معمول همیشگی اش نشان دهد، در واقع با خود واقعی اش در تضاد باشد ،به احتمال زیاد در حال دروغ گفتن است.

 ۴- به دنبال حالات تقلبی بدن بگردید

مهارت های لازم برای کشف دروغگو۱

اکثر مردم نمیتوانند به خوبی یک لبخند مصنوعی داشته باشند، اکثر مردم در زمانبندی آن دچار مشکل میشوند، یا خیلی طولانی آنرا نگه میدارند، یا آنرا خیلی زود تمام میکنند. شاید لبخند فرد دروغگو با حالت قالب چهره ی وی ناهماهنگ باشد، یک چهره ی عصبانی همراه با لبخند. لبخند های مصنوعی یکی از بهترین روش های کمبود صداقت است. یک لبخند واقعی برخی از عضله های کنار چشم را نیز در بر میگیرد، برای مثال هنگام لبخند اگر دهان فرد را بپوشانید، به راحتی از حالات چشم میتوانید بفهمید در حال لبخند زدن است

 ۵- پیروی از حس ششم

حس ششم، یا شمّ زنانه، نامش را هرچه بگذارید یک حسی از طرف مقابلتان دریافت کردید و آنرا با توجه به داده های ضمیر ناخودآکاهتان تطبیق دادید و آنرا نمیتوانید قبول کنید زیرا با داده های قبلی سازگار نیست. این حس غریزه، شاید به ظاهر اشتباه باشد اما اکثر اوقات اطلاعات صحیحی به شما میدهد. پس اگر هنگام صحبت طرف مقابلتان غریزه تان به شما میگوید طرف مقابل در حال دروغ گفتن است، آنرا نادیده نگیرید و برای تایید صحت آن از روش شماره ۶ استفاده کنید.

 ۶- میکرو اکسپرشن ها را دنبال کنید

میکرواکسپرشن (Microexpression)به معنی حالات ریز چهره است. کوچکترین حرکات و تغییر حالات ناگهانی چهره که در کمتر از ۱ ثانیه انجام میشود است. این حالات چهره دقیقا واکنش کنترل نشده ضمیرناخودآگاه است که پوشانده نشده است. زمانی که فردی مورد نظر در ظاهر خوشحال است اما در باطن عصبانی، این نشانه در حالات چهره اش گه گاهی در کمتر از ۱ ثانیه نمایان میشود. تنها راه تشخیص آن داشتن مهارت در آن است. تقریبا ۹۰% به میکرواکسپرشن ها دقت نمیکنند، درحالی که میتوانند در کمتر از یک ساعت تمرین به خوبی در تشخیص آن مهارت پیدا کنند.

۷- به دنبال تناقض بگردید

در حالت کلی، هر تن صدایی که فرد انتخاب کند و یا حالت چهره یا بدنی به خود بگیرد، که با کلمات در حال صحبتش جور نباشد، به احتمال زیاد در حال دروغ گفتن است. فوق العاده شگفت انگیز است، اما واقعیت دارد. برای مثال زمانی که فرد در حال گفتن جمله ی “من پولی ندارم فعلا به شما بدهم ،یه چند وقتی به من فرصت بدید…” اما حرکت سر او به نشانه “نه” گفتن در حال تکان خوردن است ،نشان دهنده حالت تناقض است.

این حالات میتواند در بین چهره و کلمات، تن صدا و کلمات، چهره و صدا بوجود بیاید. برای مثال شاید فرد در حال تعریف موفقیت بزرگی باشد که بدست اورده است اما با تن صدایی بدون هیجان و معمولی درحال تعریف کردن است، این تناقض میتواند نشان دهنده دروغ باشد.

 ۸- احساس ناراحتی

مهارت های لازم برای کشف دروغگو

زمانی که فرد در حال صحبت است اما احساس راحتی نمیکند، به احتمال زیاد در حال دروغ گفتن است. برای مثال در چشمانتان نگاه نمیکند، عرق میکند، در صندلی است مضطرب به نظر می آید و در کل فرد راحتی که میشناختید نبود، در حال دروغ گفتن است.

 ۹- اطلاعات بیش از اندازه

برای مثال زمانی که از کارمندتان میپرسید “چرا دیر به سر کار اومدی؟” و او شروع میکند به تعریف کردن “صبح که بیدار شدم، دیدم نون نداریم برای صبحانه رفتم نون وایی ,شاتر محلمون گرم گرفت و صحبت کردیم و یه مشکلی براش پیش اومده بود از اقوامشون فوت کرده بود بنده خدا نمیتونست برگرده شهرستان …” یعنی در حال توضیح دادن طولانی و بیش از اندازه است به معنی پنهان کردن داستان اصلی است. اطلاعات بیش از اندازه به معنی این است که فرد سخنگو، میخواهد از این شرایط خلاصی یاد اما با دادن انواع و اقسام اطلاعات در حال پوشش دروغش است و آنرا به یک دروغِ پیچیده تبدیل کرده است.

 ۱۰- حقیقت را رد نکنید

بسیار مهم تر است تشخیص دهید فرد، چه زمانی در حال گفتن حقیقت است تا دروغ، زیرا اکثر اوقات مردم در حال تعریف حقیقت اند اما به ظاهر در حال دروغ گفتن به نظر میرسند. زمانی که گیج کننده به نظر میرسند؛ پیدا کردن حقیقت کلام از لابلای دروغ ها میتواند به سوال مهمی پاسخ دهد : چرا این فرد دروغ میگوید؟ این ۱۰ روش به شما کمک میکنند تا دروغگو را تشخیص دهید، اما به شما کمک نخواهند کرد تا بفهمید چرا فرد در حال دروغ گفتن است به شما میباشد. شما بدون شناخت از شخصیت و رفتارهای طرف مقابل به سختی میتوانید او را قضاوت کنید و دلیل دروغ گفتنش را و هدف او را از دروغ گفتن بیابید.

چکیده

برای اینکه بتوانید افراد دروغگو را تشخیص دهید با دقت به چهره های آنها نگاه کنید تا دروغ هایشان آشکار شوند. چون افراد دروغگو خیلی راحت با حرکات بدن خود را لو میدهند. مطمئن باشید کسانی که در حال صحبت کردن هستند ولی آرامش ندارند، حتما در حال دروغ گفتن هستند. پس شما باید با انجام دادن این مراحل که برای شما بیان کردیم بتوانید با دقت دروغگو ها را کشف کنید. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگذاریم.

پاسخ دهید