مهارت هایی که باید آموخت

مهارت هایی که باید آموخت

مهارت هایی که باید آموخت

یکی از ویژگی‌های عصر امروز این است که بتوانیم با جنبه های مختلف زندگی مثل خانواده، محیط کار، محل تحصیل، ارتباط با افراد جامعه و خیلی از جنبه‌های دیگه تطبیق پیدا کنیم و کسب کردن مهارت‌های آن نیز ضروری شده است، پس نمی‌توانیم بدون داشتن یکسری دانش ها و مهارت ها به هر آنچه که می‌خواهیم برسیم، با ما همراه باشید تا شما را با این مهارت ها آشنا کنیم.

سازمان بهداشت جهانی مهارت‌های دهگانه‌ای را معرفی کرده است که هر کس باید این توانایی‌ها را برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق کسب کند:

مهارت خودآگاهی

خودآگاهی، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قوت، خواسته ها، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی موثر و همدلانه است. اگر هر فرد بتواند تصویری واقع بینانه از خود کسب کند و نیاز‌ها و تمایلاتش را به خوبی بشناسد، می‌تواند با حقوق فردی، اجتماعی و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی‌اش آشنا شود. اجزای مهارت خودآگاهی عبارتند از:

۱- آگاهی از نقاط قوت
۲- آگاهی از نقاط ضعف
۳- تصویر خود واقع بینانه
۴- آگاهی از حقوق و مسئولیت ها
۵- توضیح ارزشها
۶- انگیزش برای شناخت

مهارت همدلی

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا بتوانند انسانهای دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود. اجزای مهارت همدلی عبارتند از:

۱- علاقه داشتن به دیگران
۲- تحمل افراد مختلف
۳- رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر
۴- دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)
۵- احترام قائل شدن برای دیگران

مهارت روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مۆثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. این مهارت، مشارکت و اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران را مشخص می‌کند و موجب می‌شود تا روابط دوستانه‌ای را با دیگران ایجاد کند و دوستی‌های ناسالم را خاتمه دهد تا کسی از چنین روابطی آسیب نبیند. اجزای مهارت روابط بین فردی عبارتند از:

۱- همکاری و مشارکت
۲- اعتماد به گروه
۳- تشخیص مرزهای بین فردی مناسب
۴- دوستیابی
۵- شروع و خاتمه ارتباطات

مهارت ارتباط موثر

مهارت هایی که باید آموخت

این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواندنظرها، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. از سوی دیگر، با کسب این مهارت، افراد می‌آموزند برای درک بهتر دیگران، به شیوه‌ای درست، به صحبت‌های آن‌ها گوش دهند. بدین طریق هم نیازهای دیگران و هم نیازهای فرد برآورده می شود و در نتیجه ارتباطی رضایتبخش شکل می گیرد. اجزای مهارت ارتباط مۆثر عبارتند از:

۱- ارتباط موثر کلامی و غیرکلامی
۲- ابراز وجود
۳- مذاکره
۴- امتناع
۵- غلبه بر خجالت
۶- گوش دادن

مهارت مقابله با استرس

این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تاثیر آنها بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه تاثیر آن بر انسان، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد. اجزای مهارت مقابله با استرس عبارتند از:

۱- مقابله با موقعیتهایی که قابل تغییر نیستند
۲- استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان، طرد، انتقاد)
۳- مقابله با مشکلات بدون توسل به سو مصرف مواد
۴- آرام ماندن در شرایط فشار
۵- تنظیم وقت

مهارت مدیریت هیجان

هر انسانی که در زندگی خود با هیجانات گوناگونی از جمله غم، خشم، ترس، خوشحالی، لذت و موارد دیگر مواجه است که همه این هیجانات بر زندگی او تاثیر می‌گذارد. شناخت و مهار این هیجانات،‌‌ همان مدیریت هیجان است. برای کسب این مهارت فرد به طور کامل باید بتواند احساسات و هیجانات دیگران را نیز درک و به نوعی این هیجانات را مهار کند. اجزای مهارت مقابله با هیجانات عبارتند از:

۱- شناخت هیجان های خود و دیگران
۲- ارتباط هیجان ها با احساسات، تفکر و رفتار
۳- مقابله با ناکامی، خشم، بی حوصلگی، ترس و اضطراب
۴- مقابله با هیجان های شدید دیگران

مهارت حل مسئله

مهارت هایی که باید آموخت

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مۆثرتری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود. اجزای مهارت حل مساله عبارتند از:

۱- تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق
۲- درخواست کمک
۳- مصالحه (برای حل تعارض)
۴- آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات
۵- تشخیص راه حل های مشترک برای جامعه

مهارت تصمیم گیری

برای برداشتن هر قدمی در زندگی باید تصمیم گیری کنیم، مسیر زندگی انسان را تصمیم گیری‌های او مشخص می‌کند. با آموختن این مهارت اهداف خود را واقع بینانه تعیین ، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کرده، و از میان راه حل‌های موجود بهترین را انتخاب می‌کنیم و مسئولیت عواقب آن را نیز به عهده می‌گیریم. اجزای مهارت تصمیم گیری عبارتند از:

۱- تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایق کارهایی که می توان انجام داد که انتخاب را تحت تاثیر قرار دهد.
۲- تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها
۳- تعیین اهداف واقع بینانه
۴- برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود
۵- آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید

مهارت تفکر خلاق

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند. مهارت تفکر خلاق،‌‌ همان قدرت کشف، نوآوری و خلق ایده‌ای جدید است تا در موارد گوناگون بتوانیم راهی جدید و موثر بیابیم. با آموختن تفکر خلاق، هنگام مواجهه با مشکلات و دشواری‌ها احساسات منفی را به احساسات مثبت تبدیل می‌کنیم.

هنگامی که تفکر خلاق را می‌آموزیم دیگر مشکلات زندگی مزاحم ما نیستند، بلکه هر کدام فرصتی هستند تا راه حل‌های جدید بیابیم و مشکلات را به گونه‌ای حل کنیم که کسی تاکنون این کار را نکرده باشد. اجزای مهارت تفکر خلاق عبارتند از:

۱- فکر مثبت
۲- یادگیری فعال ( جستجوی اطلاعات جدید )
۳- ابراز خود
۴- تشخیص حق انتخاب های دیگر ( برای تصمیم گیری )
۵- تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

مهارت تفکر نقادانه

مهارت هایی که باید آموخت

مهارت تفکر نقادانه موجب می‌شود هر چیزی را به سادگی قبول یا رد نکنیم و پیش از آن، موضوع مورد نظر را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن، در مورد رد یا پذیرش آن تصمیم گیری کنیم. با آموختن تفکر نقادانه فریب دیگران را نمی‌خوریم و به عاقبت امور به خوبی فکر می‌کنیم و دقیق و درست تصمیم می‌گیریم و ارتباطات درستی برقرار می‌کنیم. اجزای مهارت تفکر انتقادی عبارتند از:

۱- ادراک تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها، نگرشها و رفتار
۲- آگاهی از نابرابری، پیشداوری ها و بی عدالتی ها
۳- واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند
۴- آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

سایر مهارتهای لازم برای زندگی

۱- زندگی خیلی وقت است شروع شده است. در زندگی چیزی به نام دور آزمایشی وجود ندارد. تصمیمات شما سرنوشت ساز هستند و راهی برای برگشت و تصحیح آنها وجود ندارد.

۲- دوستان آنلاین شما دوستان واقعی نیستند. متاسفانه حقیقت دارد. بسیاری از این دوستان اصلا اهمیتی برای مشکلات شما قایل نیستند و وقتی به کمک آنها نیاز دارید در دسترس نخواهند بود.

۳-هر عشقی به سرانجام نمی رسد. آماده باشید که دلتان بشکند و غصه بخورید. سخت است اما واقعیت است.

۴-تحصیلات با گرفتن دیپلم به اتمام نمی رسد. در دنیای امروز دانش حرف اول را می زند. اگر می خواهید عقب نیافتید باید به تحصیلاتتان ادامه بدهید.

۵- اعضا خانواده مهمترین آدم های زندگی شما هستند. این ها تنها افرادی هستند که به شما اهمیت می دهند. رفتار خوبی با آنها داشته باشید و قدردان حمایت هایشان باشید.

۶- نقاط ضعف شما اهمیت ندارند. نقاط ضعفتان را بپذیرید ولی نگران آنها نباشید. تنها نقاط قوت شما هستند که اهمیت دارند. روی آنها تمرکز کنید و آنها را پرورش دهید.

۷- هر کار با ارزشی زمانبر است. انتظار نداشته باشید خیلی سریع به اهدافتان برسید. دستیابی به اهداف احتمالا خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید زمان می طلبد.

۸- تمام فرصت های پیشرفت خارج از محدوده آسایش قرار دارند. باید با این واقعیت کنار بیایید و آماده باشید که محدوده آسایش خود را ترک کنید تا بتوانید موفقیت را تجربه کنید.

مهارت هایی که باید آموخت

۹- روابط متزلزل ارزش حفظ و نگهداری را ندارند. وقتتان را روی چیزهایی که نمی توانید تغییری در آنها ایجاد کنید تلف نکنید. از کنار آنها عبور کنید و به مسیرخود ادامه بدهید.

۱۰- دنیا پر از بی عدالتی است. در زندگی خود بارها و بارها با بی عدالتی روبرو خواهید شد. آمادگی لازم را داشته باشید.

۱۱- شانس سراغ افراد سخت کوش می رود. شانس هیچوقت نصیب افرادی که دست رو دست می گذارند و منتظر یک اتفاق خوب هستند نمی شود. پشتکار و سختکوشی تنها پیش شرط های خوش شانسی هستند.

۱۲- زمان خاصی برای یک آغاز بی نظیر وجود ندارد. اگر قصد دارید کاری را آغاز کنید، شروع کنید. منتظر زمان بهتر نباشید. آن زمان هرگز نخواهد رسید.

۱۳- شما نمی توانید همه جا حضور داشته باشید و نمی توانید همه چیز داشته باشید. یاد بگیرید که تصمیم های درست بگیرید و به آنچه برای شما اهمیت دارد متعهد بمانید و آن را دنبال کنید.

۱۴- باید از تمام افرادی که در زندگی شما هستند قدردانی کنید. نسبت به آدم ها و تاثیر آنها در موفقیتتان بی تفاوت نباشید.

۱۵- تجربه و احساسات بهترین سرمایه گذاری های شما هستند. معیارهای سنتی موفقیت – خانه و اتومبیل لوکس- دیگر معنی و مفهومی ندارند. احساسات، خاطرات، تجربه و دانش اهمیت دارند و معیار اصلی موفقیت هستند.

۱۶- بعدا معمولا به معنی هرگز است. هیچ کاری را به بعد موکول نکنید. در لحظه زندگی کنید.

۱۷- موفقیت مترادف پشتکار است. هرگز مایوس نشوید. آرزوهایتان را دنبال کنید. به دست آوردن آنها قطعا دشوار است ولی ارزش سعی و تلاش را دارد.

۱۸- انجام مرتب تمرینات ورزشی ضروری است. مراقبت سلامتی خودتان باشید. بطور مرتب ورزش کنید و به حفظ تناسب اندام خود اهمیت بدهید.

۱۹- شکست هیچ اهمیتی ندارد. فقط پیروزی اهمیت دارد. پس از شکست نهراسید.

۲۰- هیچکس به شما کمک نخواهد کرد. فقط خودتان باید به خودتان کمک کنید. پس اتکا و اعتماد به نفس را در خود تقویت کنید.

چکیده
مهارت‌ های مختلف در جنبه‌ های مختلف زندگی نیاز است تا ما یک انسان نرمال باشیم و بتوانیم در این دنیای مدرن اهداف خود را پیش ببریم، وقتی که صحبت از ساختن یک زندگی خوب و موفق می‌ شود، اغلب ما چند مهارت که به صورت متداول گفته می‌ شود که ما را به این هدف می‌ رساند در ذهن داریم. عاداتی چون مدیریت زمان، تفکر خلاق و انضباط فردی، بیش از همه به عنوان کلید موفقیت مطرح می‌ شوند. ما در این مقاله سایر مهارت های لازم را برای شما بیان نمودیم که امیدواریم مورد استفاده تان قرار گرفته باشند.

پاسخ دهید