ملاک های سنجیدن رفیق خوب

ملاک های سنجیدن رفیق خوب

ملاک های سنجیدن رفیق خوب

قطعا همه ی شما رفیقانی دارید که با هر طریقی از دوستی با هم خوشحال و لذت میبرید. شاید در بعضی شرایط برای شما سوال پیش آمده باشد که ما با بعضی از دوستان ارتباط خیلی گرم و صمیمی داریم، ولی از کجا متوجه شویم این ارتباط درست است، یا نه؟ یا اینکه چه چیزهای باید وجود داشته باشد، که بتوانیم رفیق معمولی را از رفیق خوب و واقعی تشخیص دهیم؟ با ما همراه باشید تا ملاک های سنجیدن رفیق خوب را برای شما بیان کنیم.

چندین صفت مخصوص از رفیق خوب

ملاک های سنجیدن رفیق خوب

۱- رفیق خوب نباید پرتوقع باشد.
۲- اگر چیزی را که میداند، در موردش حرف نزند.
۳- تا از رفیقش اجازه نگرفته در مورد موضوعی صحبت نکند.
۴- از موفقیت او به طور واقعی خوشحال باشد.
۵- فقط “نشنود” بلکه به او گوش کند.
۶- تحت هیچ شرایطی پشت سر رفیقتان حرف نزنید.
۷- در گریه و شادی رفیق خود شریک باشد.
۸- مرتب از وجود او و ویژگی های مثبت او، تشکر کند.
۹- اگر گله ای از رفیق خود دارید بگذارید مدتی از آن بگذرد.
۱۰- اگر قصد هدیه دادن دارید حتما یادداشت بگذارید.
۱۱- تا می توانید احترام او را در جمع حفظ کند.
۱۲- بعضاً با خاموشی و سکوت، با او صحبت کند.
۱۳- از “عذر می خواهم” فراوان استفاده کند.
۱۴- اگر بدی دید، باید گذشت کند.
۱۵- رفیقی که بدی های او ادامه داشته باشد.رفیق نیست.
۱۶- تا می تواند زبان خود را کنترل کند چرا که زخم زبان به سختی فراموش می شود.
۱۷- از راز های رفیق مراقبت کند.
۱۸- در رفتار و واکنش، قابل پیش بینی باشد.
۱۹- مشکلات احتمالی هر سخن و رفتاری را قبلاً مطالعه و محاسبه کند.
۲۰- به دوستی، به شکل دراز مدت نگاه کند تا همیشه محبت و خویشتنداری کند.
۲۱- برای موفقیت او قدم بردارد.
۲۲- اگر در مورد قضایایی اطلاع ندارید، سوال بپرسید.
۲۳- در هنگام عصبانیت مواظب حرف زدنتان باشید.
۲۴- از ادب و تربیت رفیق خود سوء استفاده نکند.
۲۵- اگر قراراست داستانی را بگوید، همه را بگوید یعنی به طور مثال ۲۰ درصد آن را مخفی نکند.
۲۶- تاریخ تولد او را بداند و حداقل یادداشتی ماندنی بفرستد.
۲۷- به خاطر پول بیشتر و موقعیت بهتر، به او خیانت نکند.
۲۸- برای گوش زد کردن موردی، اگر لازم باشد ۵ سال صبر کند.
۲۹- هوش و تشخیص او را دستکم نگیرد.

معیارهای انتخاب رفیق خوب از نظر حضرت علی(ع)

ملاک های سنجیدن رفیق خوب

۱ – از دوستت ایمن مباش تا این که او را بیازمایى و بسیار با احتیاط با دشمنت‏ برخورد کن
۲ – دوراندیش کسى است که دوست نیک را برگزیند، زیرا که فرد به دوستش سنجیده مى‏شود
۳ – براى خدا دوست ‏بدارکسى را که براى اصلاح دین با تو نبرد مى‏کند و تو را یقین نیک و درست مى‏آموزد
۴ – دوستت را گرامى دار و از دشمنت درگذر تا فضل و مردانگى براى تو مسلم گردد
۵- لغزش دوستت را ببخش تا دشمنت تو را پاک پندارد
۶ – هرکس با مردم گذشت وجوانمردى داشته باشد ازدوستى آنان برخوردار گردد
۷ – دوستت را با نیکى و خوش رفتارى سرزنش کن و بدیها و زشتیاى او را با بخشش و هدیه دفع کن و ازخود دور ساز
۸ – هرکس در راه رضاى خدا (با دیگرى) همنشینى کند، همنشینى با او نیک و گرامى و دوستیش پایدار است
۹ – برادرى و دوستى با نیکان مغتنم است و همچنین دورى گزیدن از همنشینى با بدان و بدکاران
۱۰ – با خردمندان هم صحبت ‏باش، با دانشمندان همنشینى کن و برهواى نفس پیروزشو تا رفیق گروه برتر و بالاتر شوى
۱۱ – همنشینى با دوست عاقل، روح را زنده مى‏کند
۱۲ – هرکه دوستیش با تو در راه خدا نیست از او بترس، زیرا که دوستیش پست و همنشینى با وى زشت است
۱۳ – دوستى دنیا زدگان به کمترین چیزى که پیدا شود و پیش آید از بین مى‏رود
۱۴– آنان که براى یارى خدا با هم برادرى مى‏کنند دوستى شان براى پایدارى سبب آن دوستى، پاینده و پایدار است
۱۵ – دوستى دین داران با یکدیگر دیرقطع مى‏شود و دوام و ثباتش دایمى است
۱۶ – دوست هرکس عقل اوست
۱۷ – پیوند دوستى را با برادران دینى خود محکم سازید که آنان ذخایر دنیا و آخرت هستند . مگر نشنیده‏اید که خداوند در قرآن شریف به تاثر گمراهان در قیامت اشاره کرده که مى‏گویند: (در روز سخت) نه شفیعى داریم، نه دوستى که در کارمان همت گمارد
۱۸ – با دوستان همراهى کردن، دوستى را پایدار میدارد
۱۹ – هرکه را دوست مى‏دارید در راه خدا و براى او، دوست‏ بدارید و هرکس را دشمن مى‏دارید در راه خدا و براى او، دشمن بدارید
۲۰ – اگر با شمشیرم بر بینى (فرق – دماغ) مؤمن بزنم تا مرا دشمن بدارد، دشمن نخواهد شد و اگر همه دنیا را درگلوى منافق بریزم تا مرا دوست‏ بدارد، دوست نخواهد داشت و این حقیقتى است که بر زبان پیامبر امى (ص) جاری شده که فرمود: «اى على! هیچ مؤمنى تو را دشمن نمى‏دارد و هیچ منافقى تو را دوست نخواهد داشت
۲۱ – دو کس درمورد من هلاک خواهند شد: دوست غلو کننده و دشمن سرسخت
۲۲ – سودمند ترین گنج ها، دوستى دلهاست
۲۳ – دوستى با تلخی و جدال نشاید
۲۴ – هرکس دوستت دارد، (تو را از بدى) نهى کند و کسى که دشمنت دارد فریبت دهد
۲۵ – دوستى مقام و ریاست، انسان را از دوستى به پروردگار باز دارد
۲۶ – کسى که مرا دوست دارد در هنگام مرگ مرا به گونه‏اى مى‏یابد که دوست مى‏دارد، و کسى که مرا دشمن دارد در آن هنگام به گونه‏اى مرا خواهد یافت که ناخوشایندش مى‏باشد
۲۷- اموالتان را متوجه کسى سازید که دلهایتان او را دوست دارد
۲۸ – کسى که ازخدا بترسد مردم او را دوست دارند
۲۹- کسى را که به خاطراصلاح دین با تو مبارزه مى‏کند و تو را یقین نیکو مى‏آموزد براى خدا دوست ‏بدار
۳۰ – برحذر باش از دوستى با دشمنان خدا، و خالص نمودن دوستى براى غیردوستان خدا، چرا که هر گروهى را دوست داشته باشید با آنان محشور خواهید شد
۳۱ – زبان، بیان کننده مراتب دوستى است، اما ظاهرحال، حاکى از محبت دل است
۳۲ – شایسته ترین فرد براى دوستى، کسى است که سودش براى تو و زیانش براى دشمن تو باشد
۳۳– در دوست داشتن، زیاده روى مکن
۳۴ – محبت قلبى ، با دوستى محکم گردد
۳۵ – سه چیز موجب محبت دلهاست: دین دارى، فروتنى و بخشندگى
۳۶ – سه چیز محبت آور است: خوش خلقى، رفاقت نیکو و تواضع
۳۷ – چشم دوست، ازدیدن عیبهاى دوست نابینا، و گوشش از شنیدن بدیهایش ناشنواست
۳۸ – از دست دادن دوستان، غربت و تنهایى است
۳۹ – کسى که چیزى را دوست ‏بدارد همواره به یاد او سخن گوید
۴۰ – آن که ما اهل بیت را دوست ‏بدارد باید پوششى از بلا را مهیا سازد (یعنى آماده پذیرفتن بلاها از سوى مخالفین ما باشد

چکیده

ملاک سنجیدن رفیق خوب یکی از مهم ترین کارهایی است، که هر کسی برای پیشرفت و موفقیت در زندگی باید انجام دهد. اما ممکن است پیدا کردن رفیق کار سختی نباشد، ولی سراغ رفیقی که در طی دوستی و رابطه اگر مشکلی برای ما پیش بیایید و اگر بتواند و به ما کمک نکند، دیگر نمیتوانیم روی رفاقت او حساب باز کنیم. «دوستی مانند کتاب است، سال ها طول می کشد تا نوشته شود ولی در عرض چند ثانیه با یک کبریت میسوزد. در این مقاله ما ملاک های سنجیدن رفیق خوب را برای شما بیان کردیم. امیدواریم در نحوه انتخاب دوست از این نکات استفاده کنید. از همراهی شما سپاسگذاریم.

پاسخ دهید