بی هیچ توقعی لبخند بزن

لبخند بزن

بی هیچ توقعی لبخند بزن

بی هیچ توقعی لبخند بزن دوست من چون هیچ جای دنیا کسی قانونی تصویب نکرده که از دیگران توقعه داشته باش حتی گاهی وقت ها باید از خودتم توقعه نداشته باشی پس بی دلیل بخند چون خنده دلیل نمیخاد اون گریه هست که دلیل داره فکرش بکن تنها چیزی که میتونه تو زندگی شادت کنه خندیدن هست تا بحال فکر کردی  تنها چیزی که برات خرج نداره همین تبسم و خنده هست پس بخند شاد باش  به زندگی گلها نگاه کن که…

ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﺮﻭﯾﻨﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ آنجا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ آنها ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ…ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﭼﻪ ﻧﮕﺬﺭﺩ
ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ و بی هیچ توقعی لبخند میزنند ومهربانند.

یادت باشه که هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است
اما هربار تکرارش این نخ را ضخیم تر میکند

با تکرار نهایتا این نخ تبدیل به زنجیری بلندی میشود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما میپیچد.

پس خنده رو عادت زندگیت قرار بده شاید این لبخند تو دلی روشاد کنه و عشقی رو بیدار پس بیدارکننده و شاد باش دیگران باشید بدو هیچ توقعی  چون آدمهای خوب نیازی به قانون ندارند پس خوب باشید و خوب بمونید نه برای دیگران برای خودت بخند و بدان خنده و لبخند بر هر چهره ای زیباست پس زیبایت رو از دست نده خودت را آرایش کن گاهی با یک لبخند  با یک تبسم  چون اینجا با لبخند زیبا می شوی و هیچ هزینه بابت آن پرداخت نمی کنی رایگان هست پس بدون هیچ توقعی لبخند بزن عزیزم ما آدم ها فقط خودمون میتونیم مشکل گشاه کارهامون باشیم خنده یک هورمون در بدن آزاد میکنه که باعث شادابی و جوانی میشود بخند.و…

پاسخ دهید