فرآیند منتورینگ

اهداف و مراحل فرآیند منتورینگ

در فرآیند منتورینگ فرد (منتور) اشخاص دیگر (منتی) را به مدیریت یادگیری ترغیب می کند. به طوری که مهارت و توانایی برای انجام کار را با اتکا به خود بتواند داشته باشد. هم منتور و هم منتی از طریق هم صحبتی از همدیگر چیزهایی یاد می گیرند ولی موضوع صحبت را منتی و نیاز او تعیین می کند. راز ثروت شما را به مطالعه فرآیند، انواع ، مراحل ، ویژگی های منتور  و اهداف منتورینگ دعوت می کند.

مفهوم فرآیند منتورینگ

منتور را مترادف مرشد و راهنما تعریف می کنند. منتور یک راهنمای قابل اعتماد، مشاور، حامی، مربی و دوستی است که با اتکا به عقل و تجربیات خود حمایت و هدایت دیگری را بر عهده می گیرد.

یکی از اهداف منتورینگ این است که فرد آموزش گیرنده خلاقیت و ابتکار ایجاد کرده و او را برای زندگی یا مسؤلیت های مشخص آماده می کند.

اخیراً منتورینگ به عنصر مهمی در رشد و توسعه شغلی، دانشگاهی، تجاری و … و حتی برخی مراقبت های روان درمانی و پرستاری تبدیل شده است.

گاهاً در زندگی پیش آمده که راهنمایی و هم نشینی فردی برایمان اهمیت داشته باشد.

این فرد می تواند استاد یا یکی از اعضای خانواده باشد. چنین فردی را می توان منتور نامید.

کسی که طرف صحبت منتور هست و از او کمک دریافت می کند، منتی نامیده می شود.

منتور با صحبت های منتی خود با دقت گوش می دهد و با طرح سؤال های مختلف تفکر و تعمق در او ایجاد می کند.

انواع فرآیند منتورینگ

فرآیند منتوریک به طور کلی دو نوع است. الف) رسمی ب) غیر رسمی

منتورینگ غیر رسمی سؤالات و راهنمایی است که ما از اطرافیانمان در خانه یا محل کار می پرسیم یا آن ها به ما می گویند.

منتورینگ رسمی یک رویداد برنامه ریزی شده است که تعدادی منتور و تعدادی منتی برای آن انتخاب می شوند با توجه به هدف گذاری کار شروع می شود.

منتورینگ کلاسیک

در این منتورینگ یک فرد با تجربه تر با یک منتی در یک برنامه منتورینگ فعالیت می کند.

این نوع منتورینگ داری مقاصد مختلفی است و در انواع مختلفی از سازمان ها به جای منتورینگ سنتی جایگزین شده است.

منتورینگ معکوس

یک فرد جوان مسؤلیت مسؤلیت منتور را بر عهده می گیرد و یک فرد منتی مسن تر از خود آموزش می دهد.

این نوع فرآیند منتورینگ در برخی زمینه های مرتبط با تکنولوژی بیش تر رواج دارد.

ای-منتورینگ

ای- منتورینگ شامل به کار بردن ارتباطات کامپیوتری همچون ایمیل در برخی موارد برای شروع و حفظ یک رابطه منتورینگ چت می کنند.

ای-منتورینگ در حالی که شایع است می تواند دستخوش سوء تفاهم منحصر به فرد برای روابط آنلاین مانند خود افشاگری نا مناسب گردد.

منتورینگ خانواده

یک برنامه منتورینگ غیر رسمی که در آن اعضاء خانواده به یکدیگر آموزش می دهند.

اهداف انواع مراحل ویژگی های منتور

مراحل کار منتورینگ

مراحل فرآیند منتورینگ به شرح زیر هستند.

۱- الگو قرار گرفتن

۲- اضهار همدلی کردن

۳- تغذیه و تقویت روانی کردن

۴- آموزش دادن

۵- ایجاد نظم نمودن

۶- واکنش نشان دادن

۷- روحیه دادن

۸- ارتباط با دیگران برای دریافت حمایت منابع و اطلاعات بیش تر

ویژگی های منتور

منتورها اغلب در ویژگی های شخصیتی زیر مشترک می باشند.

در دسترس بودن:

دستیابی به یک منتور آسان است.

همدلی:

به تجربه نوآموزان توجه می کند.

فکر باز:

به شخصیت نوآموزان و نحوه کار و اهداف آن ها توجه دارد.

ثبات:

پایبند به اصول و اعتقادات هستند.

صبوری:

معتقدند هر فرد با سرعت خاص خود رشد می کند.

امین بودن:

به برنامه ریزی پیشرفت نوآموز توجه دارند.

راز داری:

محرم اطلاعات در رابطه با نوآموزان خود از جمله شغل های گذشته و یا اشتباهات در روابط شخصی و مالی هستند.

اهداف منتورینگ

۴ مورد از اهداف کلی فرآیند منتورینگ به شرح زیر است.

-توسعه مهارت ها و شایستگی ها

-سرعت بخشیدن به ادغام و پیوستن کارمندان جدید با تجربه محدود به سازمان

-بهره مندی کارکنان در حال نزدیک شدن به میانه شغل حرفه ای خود از منتور

-بهره مندی کارکنان با سابقه از تجربیات منتور

همچنین بخوانید: تفاوت عملکرد منتورینگ و کوچینگ

پاسخ دهید