دانلود فایل صوتی انگیزشی اعتماد بنفس

فایل صوتی اعتماد بنفس

فایل صوتی اعتماد بنفس انگیزشی

سلام دوستان خوب راز ثروت حالتون چطوره امروز میخواهیم بایک فایل صوتی  اعتماد بنفس رو شرح بدهیم و بدانیم اعتماد بنفس یعنی چی و چگونه با گام های ساده ای اعتماد بنفس خودتان را بالا ببرید و در راستای اهداف خودتون حرکت کنید. در واقع در این فایل انگیزشی شما یادمیگیرید چگونه با اعتماد بنفس باشید و با اعتماد بنفس حرکت کنید و همچنین از نظر تیم تحقیقاتی راز ثروت اعتماد بنفس یعنی اینکه فرد خودش رو دست کم نگیره و با انرژی به سمت هدفش حرکت کنه و یه بخش اعتماد بنفس را ما اخلاقی میدانیم اعتماد بنفس اخلاقی یعنی اینکه فرد از نظر اخلاقی مودب باشه و بادیگران با مهربانی رفتارکنه و حس حسادت نسبت به اطرافیانش نداشته باشه در واقع یعنی سعی نکنه دیگران را تحقیر کنه با خود بزرگ بینی و فخر فروشی این نوع رفتا که آدم ها سعی میکنن دیگران را حقیر کنند.

فایل صوتی اعتماد بنفس
اعتمادبنفس

یه جور عدم اعتماد بنفس است که فرد با این رفتار میخواهد ثابت کنه که یک برتری بر دیگری دارد اما در واقع این شخص داری یه جور عدم اعتماد بنفس و خود کوچک بینی هست که میخواهد با کوچک کردن دیگران خودش را بالا نشان بدهد اما واقعیت این است که در وجدان بیدار همچین فردی ما جز شاهد خود خوریی و گوشه گیری نیستیم همچین فردی همیشه یک خود برتربینی همراه بااعذاب فکری نسبت به دیگران دارد پس برای اینکه اعتماد بنفس اخلاقی خودتون را بالاببرید همیشه سعی نکنید کسی را ضایع کنید یا در جلودیگران  شروع به ایرادگرفتن از آن کنید.یا اینکه محبت دیگران را وظیفه بدانید و به جای تشکر با تحقیر جواب دهید  چون و یک فرد تنها میشوید حلا این فایل صوتی  اعتماد بنفس را  گوش کن

پخش آنلاین  فایل صوتی انگیزشی اعتماد بنفس
[download-attachment id="2694" title="دانلود فایل انگیزشی اعتماد بنفس"]

۱ نظر

پاسخ دهید