عاشق که میشوی

عاشق که میشوی

عاشق که میشوی

عاشق که میشوی . . .
مواظب خودت باش . . .
شبـــهــای ” باقیمانده عمرت ” به این سادگی ها . . .
صبح نخواهند شد .

معنی کلمات مبهم هرکسی را باید از گوینده پرسید نه از دشمن او …
هر کسی را از خودش بپرس …
او را از هیچ کس نپرس.
عشق را از عاشق بپرس. عشق را از قلبم بپرس. آبی را از رگ هایم بپرس.
شاعر را از شعرش بپرس. من را از صبح پریشانی بپرس. نگاه مرا از چشمهای خود بپرس. سوختن را از آتش بپرس.
مرا از ستاره ای کم سو نپرس. مرا از خورشید بپرس. مرا از فردا بپرس. مرا از سلجوقی نپرس. مرا از عرب نَپرس. مرا از دشمن نپرس… مرا از رفیق و همسایه بپرس…

مرا از تاریخ بپرس. مرا از مدرسه درباد بپرس. مرا از جان دادن عشقم بپرس. مرا از هوای بارانی بپرس. مرا از جنون عشق، مرا از زنجیر پشت، مرا از عطرم بپرس. من در دشمن می میرم، مرا از خاکم بپرس. مرا از پرنده ای که سر جنگ با زمستان دارد، مرا از همان بپرس …
منم … آن منم …
مرا از خودم بپرس…!

عشق کلمه مقدسیه پس سعی کنید همه چیز رو بنام عشق تموم نکنید گاهی اوقاعت واقعا کلمات مقدس  زیر بار خیلی موفقیت

چیزها میره خیلی سختی ها و حرفارو تحمل میکنه خواهشا کلمه بی گنه عشق رو مقصر ندانیم، چطور زمانی که عاشق میشوید و دوران خوشی دارید بهترین چیز برایت عشق تلقی میشه اما وقتی که یه کم از عشقتون دلتون میگیره این کلمه رو اینقد محکوم میکنید

بدانید که هیچوقت  این عشق مقصر نیست تحت هیچ شرایطی چون عشق پاک و مقدسه بهترین هدیه درزندگیتون هست زندگی بدون عشق هیچ رنگ بویی نداره همه زندگی میکنن به خاطر عشق و عشق از نظر افراد متفاوت بنظر می رسد خلاصه کلام عشق یعنی جان دادن و فداشدن در دریایی بی کران رفت

پاسخ دهید