۵ شغلی‌ که قبل‌ از کارآفرینی باید تجربه‌ کرد

شغل هایی‌ که قبل‌ از کارآفریند شدن باید تجربه‌ کرد

۲ نظر

  1. سلام من به عنوان یک کارآفرین کاملا با این موارد موافق هستمم و خودم این راها را رفتم

  2. سلام من قصد کارآفرین شدن داشتم اما با خوندن این مطلب ذهنیتم عوض شد و قصد دارم تجربه زیاد کنم

پاسخ دهید