شش گام تا هدف

شش گام تا هدف

شش گام تا هدف

شش گام تا هدف برای رسیدن به هدف شش گام وجود دارد. اگر هر گام به درستی برداشته شود و اصول زیر در آن رعایت شود نیل به هدف قطعی است ؛

  • برای هر قدم نباید زیاد مکث کرد
  • قدم ها را باید به ترتیب طی کرد
  • گام ها را باید حساب شده برداشت و از اقدامات به دور از منطق خودداری کرد.
  • قدم را باید جای محکم گذاشت
  • پس از طی مسیر پل های پشت سر را نباید خراب کرد.

گام اول – خودشناسی و خودباوری :

باید به نداهای درونی تان توجه کنید و آرزو و هدف قلبی تان را جدی بگیرید. سعی کنید از طریق تفکر و تجزیه و تحلیل توانایی ها و استعداد های خاص خود را کشف کنید.

 

 

گام دوم – تعیین دقیق هدف :

تعیین دقیق هدف جهت گیری ها را تنظیم میکند. هرگاه هدفی بی تردید و روشن در پیش داشته باشید نباید اجازه دهید کوچکترین تردیدی به وجودتان راه پیدا کند. بهتر است در هر زمینه ای هدف جداگانه ای تعریف کنید. مثلا اهداف تحصیلی ، مالی ، خانوادگی ، کاری و… هریک جداگانه باید تعریف شوند. از تعیین اهداف مبهم و همه جانبه خود داری کنید.

گام سوم – برنامه ریزی منظم :

 برنامه ریزی یعنی تعیین اهداف جزیی و کوتاه مدت که در راستای اهداف بلند مدت قرار دارند. برنامه ریزی تلاشی ذهنی است که قبل از تلاش فیزیکی صورت میگیرد.

گام چهارم – عمل و تلاش آگاهانه :

افرادی که در مورد اهدافشان تنها به سخن سرایی بسنده میکنند و هرگز دست به عمل نمیزنند به اهدافشان نخواهند رسید. عمل در کنار تلاش نتیجه بخش خواهد بود.

گام پنجم – پشتکار ، استقامت ، صبر و انعطاف پذیری :

 وقتی که وارد عرصه میشوید و دست به عمل میزنید در واقع نیمی از راه را طی کرده اید اما برای تحقق هدف و کسب نتیجه باید حتما پشتکار به خرج داد. پیگیری کارها مغز را فعال و امید به رسیدن هدف را بارور میسازد.
صبر داشته باشید و نگذارید مشکلات و موانع شما را از تلاش ناامید کنند. در زمینه رسیدن به اهداف برای انتخاب راه مناسب تعصب به خرج ندهید و انعطاف داشته باشید.

گام ششم – تکرار هدف قبل بعد از خواب

بعد از اینکه هدف خود را تعیین کردید قبل از خواب باصدای بند هدف را بخونید چون اینکار باعث می شود ناخداگاه ذهن شما که در شب بیدار است روی هدف کار کند و همچنین

مر

۲ نظر

پاسخ دهید