سرمایه گذرای

سرمایه گذاری

سرمایه گذرای

سرمایه گذاری ابزاری برای کسب دارایی است. اما فقط برای کسب دارایی استفاده نمیشود هرکسی که برنامه سرمایه گذاری را انتخاب کند ابزراهای زیادی برایش وجود دارد، که میتوان به وسیله آنها شروع کار باسرمایه کم را آسان کرد. در واقع سرمایه گذاری یعنی اختصاص دادن مبلغ مشخصی برای کار، که نیاز به تلاش زیاد دارد. بااین انتظار که درآمد یا سود اضافه به دست آید. با ما همراه باشید تا شما را با نحوه سرمایه گذاری بیشتر آشنا کنیم.

 سرمایه‌گذاری به چه معناست 

به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به‌طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است. آن وابسته به پس‌انداز یا کاهش مصرف است. در علم اقتصاد، سرمایه‌گذاری یعنی خریدکالایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود.  در علم مالی، سرمایه‌گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را می‌خرد و پیش‌بینی می‌کند که آن دارایی مالی در آیندهسودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.

سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در بسیاری ناحیه‌های اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب وکار یادارائی و مالیه اعم از خانواده‌ها، بنگاه‌ها یا دولت‌ها موردبحث قرار می‌گیرد. یک سرمایه‌گذاری شامل انتخاب توسط یک شخص یا یک سازمان مثل پانسیون سرمایه حقوق بازنشستگی، بعد ازتجزیه وتحلیل یا اندیشه برای گذاشتن یا قرض دادن پول در یک چرخه، وسیله یا دارائی مثل مال، کالا، ذخیره، اوراق قرضه، مشتقاتمالی (برای نمونه آتیه‌هاوانتخابها)، یا دارائی خارجی نام‌گذاری شده در پول خارجی، که سطحی از ریسک معین می‌کند و امکان برگشتهای تولید را در یک دوره از زمان فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر ازجمع عمومی رخ می‌دهد. سرمایه‌گذاری که کاملاً تحلیل شده نباشد می تواند ریسک آن زیاد باشد نسبت به سرمایه‌گذاری مالک زیرا امکان خسارت در حدود کنترل مالک نیست. تفاوت بین سفته بازی و سرمایه‌گذاری می‌تواند دقیق و باریک باشد. آن وابسته به سرمایه‌گذاری است که مالک به آن فکر می‌کند خواه هدف قرض منابع به شخص دیگر برای هدف اقتصادی است یا نه.

درموردی از سرمایه‌گذاری به جای ذخیره کالای تولید شده یا معادل شده پول آن،سرمایه‌گذار انتخاب می‌کند به منظور استفاده آن کالا، تولید کند یک کالای بادوام برای مصرف‌کننده یا تولیدکننده، یا با قرض دادن کالای ذخیره شده اصلی به دیگری در مبادله برای بهره یا یک سهم از سود. در اولین مورد، شخص تولید می‌کند کالاهای بادوام مصرف‌کننده با امیدی که خدمات کالا باعث می‌شود که زندگیش بهتر شود.

در حالت دوم شخص می‌آید به سوی یک بازرگان به منظور استفاده منابع برای تولید کند کالاها و خدمات را برای دیگران به امید یک فروش سود آور. حالت سوم یک وام دهنده را توصیف می‌کند و چهارم یکسرمایه‌گذار را در یک سهم از کسب و کار توصیف می‌کند. درهرحالت مصرف‌کننده یک دارائی با دوام یا سرمایه‌گذاری دست می‌آورد، و برای آن دارائی به وسیلهٔ ثبت یک بدهی معادل حساب می‌شود. با گذشت زمان هردو کالاها و نرخهای بهره تغییر می‌کند، همچنین ارزش دارائی و بدهی‌ها تغییر می‌کند.

سرمایه‌گذاری وابسته به اداره کسب وکار

تصمیم به انجام سرمایه‌گذاری (همچنین دانستن اندازه بودجه سرمایه) یکی از تصمیمات اساسی در حوزه کسب وکار است: مدیران تعیینمی‌کنند ارزش سرمایه‌گذاری دارائی‌هایی که یک واحد کسب وکار درحدود کنترل یا تصرفش تعهد می‌کند. این دارائی ممکن فیزیکی باشد (مثل ساختمان‌ها یا ماشین آلات)، لمس ناپذیر و نامحسوس (مثل حق ثبت اختراع، نرم‌افزار، سرقفلی) یا مالی دارائی‌ها استفاده می‌شوند برای تولید جاری درآمدی که اغلب با هزینه‌های یا جریان‌های ویژه همراه شده.

سرمایه گذاری

مدیر باید معین کند ارزش خالص سرمایه‌گذاری را به منظور تعهد استفاده مثبت هزینه از سرمایه حاشیه‌ای که با ناحیه ویژه از کسب وکار همراه شده. دراصطلاح دارائی، مالی اغلب سهام قرضه فروش رفتنی مثل ذخیره یک شرکت (یک سرمایه‌گذاری منصفانه) یا اوراق قرقه (یک بدهی سرمایه‌گذاری) وجود دارد. گاهگاهی هدف از سرمایه‌گذاری تولید جریان‌های نقدی آینده‌است در صورتی که به طرف دیگر هدف ازمنفعت ممکن دسترسی به دارائی بیشتر به‌وسیله نظارت کردن یا تأثیر روی عملکرد یک شرکت دوم باشد (سرمایه).

بنگاه‌های کسبوکار یا سازمان‌ها سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را در قالب انصاف‌ها و بدهی‌ها (جمعاً معروف به ساختار) بالا می‌برند و بیشتر آن را بهکارمی اندازد در طرح‌های سرمایه‌گذاری متنوع توسط به دقت آنالیز کردن عملکردهای درست برای تلاقی بیرونی تعهداتشان مربوط به خرید از دارائی‌هایی که سودهای بلند مدت برا ی آن‌ها فراهم می‌آورند.

سرمایه گذاری در دارائی

در دارائی، تعهد سرمایه‌ها به وسیلهٔ خریدسهام قرضه یا موارد پولی دیگر یا دارائی‌های کاغذی (مالی) در بازارهای پولی یا بازارهای سرمایه‌ای یا در دارائی‌های واقعی قابل تغییر منصفانه مثل طلا یا کلکسیون است. ارزیابی روشی است برای تشخیص اینکه یک پتانسیل سرمایه‌گذاری برابر با قیمت آن است. عملکردهای سرمایه‌گذاری طیف عملکرد ریسک را دنبال می‌کنند. نوعی از سرمایه‌گذاری‌های مالی سهم‌ها، سرمایه‌گذاری منصفانه دیگر، واوراق قرضه، شامل اوراق قرضه نام‌گذاری شده درپولهای رایج خارجی) شامل می‌شود.

این دارائی‌های مالی هستند پس انتظار داریم درآمد یا جریان‌های نقدی مثبت آینده را فراهم آورند و ممکن است با افزایش یا کاهش درارزش بازده سرمایه‌گذار سودببرد یا ضرر کند. تجارت در خواسته‌های ممکن یا سهام قرضه مشتق جریان‌های نقدی انتظار داشته مثبت آینده را در برندارد، و بنابراین دارائی‌های بررسی نشده یا اگر بخواهیم دقیق شویم، سهام قرضه یا سرمایه‌گذاری‌ها را. با این وجود، ازوقتی که جریان‌های نقدی آن‌ها به‌طور نزدیک وابسته شدن (یا هدایت شدن) آن سهام قرضه ویژه، آن‌ها اغلب در مورد سرمایه‌گذاری‌هامطالعه می‌کنند یا بحث می‌کنند.

سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری اغلب به‌طور غیرمستقیم از میان واسطه‌ها، مثل بانکها، سرمایه‌های متقابل، سرمایه‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، طرح سرمایه‌گذاری جامع وسرمایه‌گذاری ساخته می‌شوند. اگرچه جزئیات شیوه‌ای و قانونی آن‌ها فرق دارد. یک واسطه عمومی می‌گوید که یک سرمایه‌گذاری استفاده از پول افراد زیادی است. هر کدام از آن‌ها یک ادعا علیه واسطه راتحمل کردند.

در دارائی شخصی، پول استفاده شده به منظور خریدسهم‌ها، گذاشتن درطرح سرمایه‌گذاری جامع یا استفاده شده به منظورخرید هر دارائی که یک رکن از خطر سرمایه فرض شده یک سرمایه‌گذاری است. پس‌اندازدر دارائی شخصی به پول کنار گذاشتن،به‌طور نرمال دریک اساس قانونی برمی گردد. این فرق مهم است، به‌طوری‌که ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند باعث ضرر سرمایه شودوقتی که یک سرمایه‌گذاری فروخته می‌شود، برخلاف پس‌اندازکه بیشتر محدود می‌شود. ریسک کاهش ارزش پول ناشی از تورم است.

در بسیاری نمونه‌ها دوره پس‌انداز وسرمایه‌گذاری استفاده شده قابل مبادله هستند، که این فرق را با هم اشتباه کردند. برای نمونه بسیاریحسابهای سپرده مثل حساب‌های سرمایه‌گذاری به وسیلهٔ بانک‌ها برای هدف‌های بازاری طبقه‌بندی شده‌اند: اگر آن نقدی باشدپس آن پس‌اندازاست، اگر ارزش آن نوسان پیدا کند پس آن سرمایه‌گذاری است.

هدف من از سرمایه گذاری چیست

هدف همه‌ی ما از سرمایه گذاری های اقتصادی یکسان نیست. برخی ممکن است با استفاده از سرمایه گذاری در پی حفظ ارزش پول خود باشند. کارمند یا مدیری که به تازگی سنوات خود را از شرکت دریافت کرده، ممکن است در حال حاضر گزینه‌ی خاصی برای هزینه کردن آن پول یا سرمایه گذاری بلندمدت توسط آن نداشته باشد. اما می‌داند که اگر این پول را به همین شکل رها کند، ارزش آن کاسته می‌شود و به همین دلیل به دنبال گزینه‌ای برای سرمایه گذاری است.

برخی دیگر ممکن است در پی کسب سود قابل توجه باشند. شاید کسی را دیده باشید که خانه یا ماشین خود را می‌فروشد به امید اینکه طی یک یا دو سال، آن را چند برابر کند. سفته بازان که قبلاً درباره آنها حرف زدیم، نمونه‌هایی از این گروه محسوب می‌شوند. فرد دیگری ممکن است با هدف کاهش ریسک، به دنبال فرصتهای دیگر سرمایه گذاری باشد. ممکن است شما کارمند یک شرکت بزرگ و موفق با درآمد خوب باشید یا مالک کارخانه‌ای که سود قابل توجهی دارد.

سرمایه گذاری

اما همیشه این نگرانی وجود دارد که اگر در رابطه با شرکت مشکلی پیش آمد یا اگر کسب و کار دچار رکود شد، چه راهکاری پیش روی من قرار خواهد داشت؟ به همین دلیل ممکن است مالک یک کارخانه بخشی از درآمد خود را به املاک تبدیل کند یا کارمند یک شرکت، با بخشی از حقوق خود وارد بورس شود و سهم شرکتهای مختلف را خریداری کند.

 کسی که در پی حفظ ارزش پول خویش است، سرمایه گذاری‌های مطمئن و کم سود را ترجیح می‌دهد. کسی که می‌خواهد پله‌های ترقی را سه تا یکی طی کند، احتمالاً به دنبال فرصت‌های سفته بازی می‌رود و کسی که به دنبال کاهش ریسک است، منطقی است که در پی سرمایه گذاری‌هایی باشد که بیشترین استقلال را از کسب و کار فعلی‌اش داشته باشد.

سه نوع سرمایه‌گذاری

همان‌‌طور که در فرهنگ لغات توضیح داده شده است، سرمایه‌گذاری چیزی است که با پول خریداری می‌شود و انتظار می‌رود که در آینده درآمد یا سود تولید کند می‌توان سرمایه‌گذاری را به سه گروه عمده تقسیم کرد:‌

۱- مالکیتی

۲- اعتباردهی

۳- معادل نقدی

سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی

زمانی که درباره‌ی سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، سرمایه‌گذاری مالکیتی اولین چیزی است که به ذهن افراد می‌رسد. سرمایه‌گذاری مالکیتی پُرخطرترین و پُرسودترین نوع سرمایه‌گذاری است. در ادامه مثال‌هایی از سرمایه‌گذاری مالکیتی بیان می‌شود:

سهام

سهام مدرکی است که نشان می‌دهد شما مالک سهمی از یک کارخانه یا شرکت هستید. به بیان کلی‌تر همه‌ی اوراق بهادار نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی هستند، هرچند که تمام چیزی که در اختیار شماست تنها یک قرارداد است. زمانی که یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها را خریداری می‌کنید، شما مالک بخشی از ارزش آن شرکت خواهید بود.

سرمایه گذاری

با توجه به ارزش بازاری که دارایی شما به آن تعلق دارد، سود مورد انتظارتان محقق می‌شود. اگر شما در شرکت سونی سهام‌دار هستید و این شرکت سودی به‌دست آورد، سرمایه‌گذارها سهم‌شان را از شرکت سونی طلب خواهند کرد. تقاضای آنها برای سود باعث افزایش قیمت خواهد شد و اگر تصمیم بگیرید سهام‌تان را بفروشید سود شما نیز افزایش پیدا می‌کند.

کسب‌ و کار

پولی که برای شروع و اداره‌ی یک کسب‌وکار اختصاص داده می‌شود نوعی سرمایه‌گذاری است. کارآفرینی یکی از دشوارترین سرمایه‌گذاری‌ها است چرا که به چیزی بیش از پول احتیاج دارد. در نتیجه این نوع سرمایه‌گذاری نیز نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی تلقی می‌شود که بازگشت سرمایه‌ی بسیار زیادی به همراه خواهد آورد. کارآفرینان با تولید یک محصول یا خدمات و فروش آن به افرادی که خواهان آن هستند، درآمد بسیار زیادی به‌دست می‌آورند. بیل گیتس، مؤسس شرکت مایکروسافت و یکی از ثروتمندترین افراد دنیا بهترین مثال در این مورد است.

املاک

خانه‌ها، آپارتمان‌ها و دیگر املاک که شما می‌خرید، اجاره یا تعمیر می‌کنید و دوباره می‌فروشید نوعی سرمایه‌گذاری هستند. البته خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید قدری متفاوت است، چرا که یکی از نیازهای اساسی شما را تأمین می‌کند. خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید نیاز شما به سرپناه را برآورده می‌کند و هرچند که ممکن است ارزش آن در طول زمان افزایش پیدا کند، اما نباید آن را با انتظار سوددهی خریداری کنید. رکود بازار مسکن سال ۲۰۰۸ در آمریکا به‌خوبی خطر این نوع سرمایه‌گذاری را نشان داده است.

کالاهای گران قیمت

خرید طلا، جواهرات و نقاشی‌های داوینچی همگی می‌توانند به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی درنظر گرفته شوند. به این شرط که این کالاها با این هدف که در آینده با قیمت بالاتر فروخته شوند خریداری شده باشند. فلزات گران‌بها و کلکسیون‌ها به دلایل مختلفی موارد خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستند، اما قطعا در زمره‌ی سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌گیرند. درست مانند خانه، این احتمال وجود داردکه اقلام اشاره شده نیز از نظر فیزیکی آسیب ببینند، در نتیجه نیازمند مراقبت و هزینه‌ی نگهداری هستند که در آن صورت بدیهی است که از سود نهایی کم خواهد شد.

سرمایه‌گذاری‌های اعتباردهی

سرمایه‌گذاری اعتبار‌دهی به شما اجازه می‌دهد که مانند یک بانک عمل کنید. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی خطر کم‌تری دارند و در نتیجه سود آنها نیز کم‌تر است. اوراق قرضه‌ای که برای یک شرکت صادر می‌شود مقدار پول مشخصی را برای یک دوره‌ی مشخص به شما می‌دهد، درحالی‌که ممکن است در طول این مدت ارزش سهام آن شرکت دو یا سه برابر شود یا ممکن است ارزش سهام به‌شدت سقوط کند و شرکت ورشکسته شود. در هر دو صورت کسی که اوراق قرضه را در اختیار دارد پول خود را دریافت می‌کند.

حساب پس‌اندازتان

سرمایه گذاری

حتی اگر هیچ چیزی جز یک حساب پس‌انداز عادی ندارید، می‌توانید خود را یک سرمایه‌گذار بدانید. در واقع شما به بانک پول قرض داده‌اید که ممکن است به‌صورت وام به دیگران داده شود. بازگشت سرمایه‌ی این مورد بسیار ناچیز است اما خطر آن نیز بسیار کم است چرا که شرکت‌های بیمه از بانک حمایت می‌کنند.

اوراق بهادار

اوراق بهادار دسته‌ی گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری هستند که از اوراق خزانه‌داری و وام‌های بین‌المللی تا اوراق قرضه‌ی بنگاه‌های کوچک و تبادل افول اعتبار را شامل می‌شوند. خطر و بازگشت سرمایه‌ی اوراق قرضه‌ی مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد اما به‌طور کلی سرمایه‌گذاری اعتباردهی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی خطر کم‌تری خواهد داشت و سود کم‌تری نیز به همراه می‌آورد.

سرمایه گذاری معادل نقدی

این نوع سرمایه‌گذاری درست مانند پول نقد است، یعنی به‌سادگی می‌توان آن را تبدیل به پول نقد کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول

بازگشت سرمایه در صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول بسیار کم است (چیزی در حدود ۱ تا ۲ درصد) اما خطر آن نیز بسیار کم خواهدبود. اگرچه ارزش سهام این صندوق اخیرا با افت بسیاری مواجه شد، اما این اتفاق آنچنان نادر است که می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های دیگر راحت‌تر به پول تبدیل می‌شوند، یعنی درست مانند حساب خودتان می‌توانید از صندوق سرمایه‌گذاری چک بنویسید و آن را نقد کنید.

چه چیزهایی سرمایه‌گذاری نیستند

سرمایه گذاری

خریداری چیزهایی مانند تخت خواب، ماشین، تلویزیون و هر چیزی که به‌طور طبیعی در اثر استفاده و گذر زمان خراب می‌شود سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. برای مثال شما با خرید یک بالشت اسفنجی برای یک خواب خوب سرمایه‌گذاری نمی‌کنید. مگر اینکه شما فرد بسیار معروفی باشید و انتظار داشته باشید که افرادی حاضر باشند قیمت بیشتری برای بالشت پرداخت کنند.

سرمایه گذاری زودبازده و پرسود

بازده سرمایه گذاری (ROI) نسبت سود خالص و هزینه سرمایه گذاری ناشی از سرمایه گذاری برخی از منابع است. ROI بالا به معنی آن است که سود سرمایه گذاری نسبت به هزینه آن نسبتا مطلوب است.

بازده سرمایه گذاری خوب چیست

فرض کنید تورم سالانه ۳٪ و سود سرمایه ۱۵٪ است. اگر هدف شما ۱۵٪ بازگشت قبل از تورم و مالیات باشد، شما با بازده ۱۲٫۴٪ روبرو خواهید شد. (اگر شما ۲۰٪ مالیات بر درآمد سرمایه را پرداخت می کنید، شما با بازدهی ۱۱٫۶٪ روبرو خواهید شد.) بازده واقعی سرمایه گذاری برای سرمایه گذار فعال سالانه ۱۵٪ است. ROI بالا معنی سود سود سرمایه گذاری را نسبت به هزینه آن مقایسه می کند.

به عنوان یک ضریب عملکرد، ROI برای ارزیابی کارایی سرمایه گذاری یا مقایسه کارایی چندین سرمایه گذاری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. از لحاظ صرفا اقتصادی، این یکی از راههای ارتباط سود به سرمایه است. بازده سرمایه گذاری یک معیار عملکردی است که توسط کسب و کارها استفاده می شود تا کارایی یک سرمایه گذاری یا تعدادی سرمایه گذاری متفاوت را شناسایی کند.

محاسبه سود سرمایه گذاری

برای محاسبه ROI، سود (یا بازگشت) سرمایه گذاری به هزینه سرمایه گذاری تقسیم می شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می شود. در فرمول بالا، “سود از سرمایه گذاری” اشاره به درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری است.

چرا بازگشت سرمایه گذاری مهم است

سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری، که به عنوان ROI شناخته می شود، یک شاخص عملکرد کلیدی (KPI) است که اغلب از سوی شرکت ها برای تعیین سودآوری هزینه ها استفاده می شود. این امر به طور انحصاری برای اندازه گیری موفقیت در طول زمان مفید است.در کسب و کار، هدف از اندازه گیری بازده سرمایه گذاری در هر دوره، نرخ بازده از پول سرمایه گذاری در یک نهاد اقتصادی به منظور تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم سرمایه گذاری می باشد.

همچنین به عنوان یک شاخص برای مقایسه سرمایه گذاری های مختلف در کارها استفاده می شود. سرمایه گذاری با بیشترین بازده معمولا اولویت بندی می شود. بازده سرمایه گذاری یک تصویر فوری از سودآوری را ارائه می دهد که برای اندازه گیری سرمایه هایی که در شرکت سرمایه گذاری شده اند تنظیم می شوند. ROI اغلب با مقادیر مورد انتظار (یا مورد نیاز) بازدهی پول سرمایه گذاری شده مقایسه می شود. بازده سرمایه حاکی از کیفیت سرمایه‌گذاری شرکت با استفاده از سرمایه در دست آن است.

نسبت بدست آمده از محاسبه بازده سرمایه بیان‌کننده توانایی و تشخیص مناسب شرکت در سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت بازده آن به صاحبان سهام شرکت است. بازده سرمایه همیشه در قالب درصد بیان میشود و سرمایه سرمایه‌گذاری شده می‌تواند خرید ساختمان، ماشین آلات صنعتی، پروژه و یا حتی شرکت‌های دیگر باشد.در مورد سرمایه گذاری زود بازده می خواهیم برای شما صحبت کنیم.

مطمئناً برای شروع هر کاری موردی که خیلی مهم است در نظر گرفت بحث بازده ی سرمایه گذاری است. برای ما جذاب است که بازده سرمایه گذاری ما کوتاه مدت باشد. به همین دلیل ما به دنبال کسب و کاری هستیم که در کوتاه ترین زمان نتیجه آن را ببینیم.

انواع سرمایه گذاری زود بازده

تاسیس یک باشگاه ورزشی

بسیاری از جوانان علاقمند به ورزش هستند. در کشور ما نیز ظرفیت انسانی بسیاری در این حوزه وجود دارد کافی است برای شروع کار خود از ایده های مناسب و تازه بهره ببرید تا افراد زیادی را به باشگاه خود جذب کنید.

 استفاده همه جانبه از مهارت ها

اگر دارای مهارت در زمینه کارهای فنی هستید می توانید از آن ها استفاده کنید. آرایشگری،خطاطی،کامپیوتر و… . این مهارت می تواند به شما در پیشرفت زندگی تان کمک کند.

 فعالیت در حوزه گردشگری – سرمایه گذاری زود بازده

سرمایه گذاری

از الطاف خداوند مهربان برای کشور عزیزمان دارا بودن جاذبه های طبیعی زیبا است. این جاذبه های طبیعی می تواند زمینه ی ایجادیک کسب و کار فوق العاده و زود بازده را برای ما فراهم کند.لازم است نیاز گردشگران را به خوبی شناسایی کنید.در عین حال این سرمایه گذاری کم هزینه نیز می باشد.

 صنایع دستی – سرمایه گذاری زود بازده

در خیلی از نقاط دنیا بر روی این حوزه سرمایه گذاری انجام گرفته است.اما اگر بخواهیم واقع بینانه ببینیم ظرفیتی که در این بخش در ایران وجود دارد در هیچ یک از کشورهای دیگر وجود ندارد.این کسب و کار به سرمایه خیلی زیادی احتیاج ندارد.یکی از موانع مهمی که سرمایه گذاری را با خطر مواجه می کند بحث هزینه ها است.کافی است در بعضی از محصولات به مدت دو تا سه ماه آموزش ببینید آنگاه می توانید به تولید محصول بپردازید و خواهید دید چقدر تنوع در این کسب وکار زیاد است و همچنین زود بازده می باشد.

 توجه به محیط زیست – سرمایه گذاری زود بازده

این بخش قدرت مانور زیادی دارد .با مشکلاتی که در محیط زیست پیرامون به وجود آمده که موجی از اعتراضات مردم را شاهد هستیم که ارزشمند بودن آن بیش از پیش نمایان گشته است. بحث آلودگی هوا در شهر یا تخریب جاذبه های گردشگری و… نمونه هایی از آن است. برای سرمایه گذاری می توان اقداماتی در بخش وسائل نقلیه الکتریکی مانند خودروهای برقی و سوخت های پاک انجام دهید. مشکلی که در این بخش وجود دارد محدودیت ها و گران بودن است. حتما خلاقیت و استعداد خود را در هنگام سرمایه گذاری در این بخش مورد استفاده قرار دهید.

سرمایه گذاری در کسب و کار صنایع غذایی

خوراکی‌ها جزء اقلام مصرفی ضروری زندگی به حساب می‌آیند. بسیاری از کارآفرینان به دنبال ایده‌های جدید و الهام بخش در کسب و کار صنایع غذایی هستند تا به‌عنوان یک کسب و کار اصلی یا به‌عنوان یک کسب و کار جانبی از آن بهره بگیرند. ورود به یک کسب و کار چندان ساده نیست. یافتن و انتخاب یک ایده کسب و کار صحیح اولین و مهمترین گام برای این منظور است.

افزایش جمعیت و تقاضا برای سهولت دسترسی به انواع خوراک از جمله عوامل تأثیرگذاری است که فرصت های کسب و کار زیادی در زمینه صنایع غذایی فراهم کرده است. پولسازی از طریق کسب و کار صنایع غذایی مستلزم این است که درباره‌ی مسائل مرتبط با سلامت غذایی و نگهداری صحیح و اصولی خوراکی‌های مرتبط با کسب و کارتان دانش کافی داشته باشید. در اینجا ۲۵ ایده سودآور جدید، مرتبط با کسب و کار

صنایع غذایی را به شما معرفی می‌کنیم.

۱- نانوایی

سرمایه گذاری

این کسب و کار را به دو طریق می‌توان انجام داد. یک راه این است که یک مغازه کوچک داشته باشید و از طریق فروشگاه خودتان به فروش این نان‌ها اقدام کنید. یا این‌که یک نانوایی بزرگتر ایجاد کنید و از طریق فروش عمده به خرده‌فروش‌ها کسب درآمد کنید. نانوایی یکی از سودآورترین و ثابت‌شده‌ترین ایده‌های کسب و کار صنایع غذایی است که می‌توانید با برنامه‌ریزی مناسب آن را راه‌اندازی کنید.

 

۲- رستوران‌های سلف سرویس

رستوران‌های سلف سرویس یکی از رایج‌ترین ایده‌ها در زمینه کسب و کار صنایع غذایی است. مردم همیشه دوست دارند غذا به انتخاب خودشان باشد و از انتخاب کردن بین گزینه‌های موجود لذت می‌برند. مکان مناسب و استراتژی صحیح بازاریابی برای آغاز به کار رستوران سلف سرویس ضروری است.

۳- آبنبات‌سازی

ایده کسب و کار آبنبات‌سازی یک راه فوق‌العاده است تا سرگرمی‌ها و مهارت‌های‌تان را به یک کسب و کار سودآور خانگی تبدیل کنید. آبنبات‌های خانگی به سادگی تهیه می‌شوند و بسیار محبوب هستند. هر دو گروه کودکان و بزرگسالان از مصرف انواع شکلات گرفته تا آبنبات چوبی لذت می‌برند.

۴- تهیه غذا

حرفه‌ی تهیه غذا در صنایع غذایی بسیار پرطرفدار است. مردم همیشه برای دورهمی‌های کوچک و بزرگ به دنبال خدمات تهیه غذای مناسب می‌گردند. مضافا این‌که می‌توانید از طریق برنامه‌ریزی مجالس و رویدادها نیز کسب درآمد کنید. با سرمایه‌گذاری متوسط و برنامه‌ریزی دقیق هر شخصی می‌تواند تهیه غذای خودش را راه‌اندازی کند.

۵- کافی شاپ

در دهه گذشته، صنعت کافی‌شاپ به سرعت گسترش پیدا کرد. کارآفرینی که علاقه و استعداد کافی درباره قهوه داشته باشد می‌تواند با سرمایه‌گذاری قابل توجه در این مورد یک کسب و کار راه بیاندازد. کافی شاپ به‌عنوان یک مکان ثالث، غیر از محل کار و منزل، برای استراحت و آرامش به حساب می‌آید. کسب و کار کافی شاپ یکی از بهترین روش‌هایی است که می‌توانید علاقه‌تان به قهوه را به پول نزدیک کنید.

۶- پخت انواع کوکی

اگر به شیرینی‌پزی و پخت کوکی علاقه دارید، می‌توانید یک کسب و کار خانگی یا تجاری در زمینه‌ی پخت انواع کوکی برای مجالس مختلف راه‌اندازی کنید. در کل صنعت ساخت کوکی‌های مخصوص مجالس رو به رشد است و تقاضای آن به‌ویژه در مراسمات افزایش یافته است. این کسب و کار بسیار لذت‌بخش و پرسود است و با در اختیار داشتن یک ذهن خلاق می‌توان این ایده کسب و کار را عملی کرد.

۷- تولید لیموناد

لیمو بخرید، لیموناد بسازید، و به سوپر مارکت‌ها بفروشید! بهتر است برای این کار مجوزهای لازم را بگیرید؛ دوستی دارم که از تولید و فروش لیموناد به سوپر مارکت‌های محلی شروع کرد و الان، کارخانه‌ی تولید نوشیدنی دارد.

۸- کلاس‌های آشپزی

اگر از آشپزی لذت می‌برید و به خلق دستور تهیه‌های خوشمزه و ساخت طعم‌های جدید علاقه دارید می‌توانید به برگزاری کلاس‌های آشپزی بپردازید. شما می‌توانید با فروشگاه‌هایی که غذای تازه می‌فروشند نیز قرارداد ببندید.

۹- فروش انواع دسر

فروش انواع دسر یک کسب و کار محبوب و پرسود است. این ایده ساده و راحت است. برای این کار به یک فروشگاه نیاز دارید. می‌توانید انواع کیک، شیرینی، بستنی، کلوچه، پای و هر نوع دسر دیگری را که با سلیقه‌ی هم محله‌ای‌های‌تان سازگار است، بفروشید.

۱۰- فرآوری غذا و خوراکی

کسب و کار مرتبط با فرآوری غذاها و خوراکی‌ها بسیار گسترده است و بخش‌های مختلفی دارد: فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی، و توزیع. محبوب‌ترین محصولاتی که می‌توانید تولید کنید عبارتند از: مربا، ژله، شربت، چاشنی‌ها، خیارشور، سس، کچاپ و … شما می‌توانید این کار را در مقیاس کوچک و با محصولات محدود انجام دهید. با رشد کسب و کارتان، می‌توانید انواع دیگر محصولات را به برنامه‌تان اضافه کنید.

۱۱- کامیون‌های فروش خوراکی

سرمایه گذاری

کامیون‌های سیار فروش غذا و خوراکی یک فرصت خوب کسب و کاری است. یک شخص با کمترین تجربه در زمینه‌یصنایع غذایی نیز می‌تواند این کار را در یک محیط شهری انجام دهد. شما می‌توانید مواد غذایی یخ زده و بسته‌بندی شده مانند بستنی، انواع نوشیدنی، آبنبات و اسنک بفروشید یا یک منوی غذایی آماده کنید، مثلا صبحانه، میان وعده، نهار و …

۱۲- مشاوره در امور تغذیه

افزایش آگاهی درباره‌ی سلامت در میان مردم، درخواست در زمینه‌ی مشاوره‌ی امور تغذیه‌ای را افزایش داده است. شما به‌عنوان یک متخصص تغذیه وظیفه دارید با تنظیم یک رژیم غذایی مناسب کمک کنید افراد زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری داشته باشند. این کسب و کار را می‌توان در منزل و به‌صورت پاره‌وقت انجام داد.

۱۳- فروش آنلاین میوه و سبزیجات

این ایده‌ی کسب و کار نیز یکی از پرسودترین ایده های کسب و کاری است که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه گذاری قابل توجه انجام داد. برای این ایده‌ی کسب و کار، به تبلیغات گسترده‌ی رسانه‌ای نیاز است. ایده‌ی کسب و کار تنها به دو ماده‌ی اولیه نیاز دارید، چای و کیسه‌ی کاغذی.

چای کیسه‌ای یک کیسه‌ی کوچک و منفذدار است که حاوی برگ‌های چای است و با آب داغ برای آماده‌سازی چای استفاده می‌شود. کارآفرینی که دانش کافی در زمینه‌ی برگ‌های ازدواج‌ها در آسمان مقدر شده‌اند اما باید روی زمین پیدا شوند. با این اوصاف، ایده‌ی کسب و کار بعدی که معرفی می‌کنیم، اائه‌ی خدمات همسریابی است. این کسب و کاری ایده‌آل برای زنان خانه‌دار است.

۱۴- مشاور املاک

بسیاری از افراد به دنبال یک خانه‌ی خوب برای زندگی هستند. یا خانه میخرند یا آن را رهن می‌کند، در هر صورت به یک مشاور املاک نیاز دارند، بنابراین سرمایه گذاری آژانس املاک هم ایده‌ی خوبی است.

۱۵- فروشنده‌ی صنایع دستی

برخی وب‌گاه‌های خاص، محل‌های مناسبی هستند که هنرمندان صنایع دستی به راحت‌ترین شکل می‌توانند آثار دستی باکیفیت‌شان را نظیر روکش‌های بافتنی یا ظروف شیشه‌ای رنگ‌آمیزی‌ شده‌ی منحصربه‌فرد به فروش برسانند. اگر مواد اولیه‌تان را به صورت عمده تهیه کنید، هزینه‌های اولیه‌تان به شدت کاهش می‌یابند، و اگر بتوانید به سرعت سفارش‌هایتان را افزایش دهید، در کم‌ترین زمان، سود زیادی نصیبتان می‌شود. حتی می‌توانید این کار را به صورت یک حرفه‌ی تمام‌ وقت انجام دهید.

چکیده

سرمایه گذاری یعنی گذاشتن پول در هر جایی ولی با انتظار سود از آن میباشد. سزمایه گذاری یک فرآیند زمان بر محسوب میشود، یعنی روشی نیست که به وسیله آن بتوان سریع ثروتمند شد. باید بدانیم که روی چیزی باسد سزمایه گذاری کرد یا مسب و کار راه بیندازیم که نیازهای مردم را بتوانیم برطرف کنیم. امیدواریم از این مقاله نیز نهایت استفاده را برده باشید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.

پاسخ دهید