جملات و سخنان انرژی بخش زیبا از مادر ترزا

جملات انرژی بخش از مادر ترزا

جملات و سخنان انرژی بخش زیبا از مادر ترزا

اگنس گونجا بویاجیو معروف به مادر ترزا، ترزای مقدس کلکته در کلیسای کاتولیک بود که به خاطر خدمات انسان دوستانه اش در سال ۱۹۷۹ جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص داد.  با ما همراه باشید تا در ادامه با خواندن جملات و سخنان انرژی بخش زیبا و حیکمانه مادر ترزا لذت ببرید.

حرف هایی از جنس امید بخشی از زبان مادر ترزا

جملات انرژی بخش از مادر ترزا

۱- اگر در زندگی آرامش ندارید ، به دلیل این است که فراموش کردیم که همه به هم ربط داریم.
۲- عشق را در هرجا که هستید توزیع کنید، بگذارید، همه مشتاق شما باشند.
۳- اگر مردم را قضاوت کنید، زمانی برای دوست داشتن آن ها نخواهید یافت .
۴- از آینده ترس داریم چون امروز را هدر داده ایم.
۵- این تناقض را دریافته ام تا زمانیکه صدمه ببینم عاشق می مانم و سپس درمیابم صدمه ای درکار نیست، این عشق است که بیشتر می شود.
۶- عشق از خانه شروع می شود و فارق از میزان انجام کاری که انجام داده ایم، بستگی به این دارد که چقدر عشق را در کارها دخیل می کنیم
۷- اگر نمیتوانید صدها انسان را سیر کنید، حداقل به یک نفر غذا دهید، مهم نیست که چقدر میبخشید، عشقی که در آن بخشش جریان دارد اهمیت دارد.
۸- دیروز گذشت ، فردا هنوز نیامده و ما فقط امروز را داریم بنابراین آن را آغاز کنید.
۹- معجزه انجام ادن کاری نیست بلکه مقدار لذتی است که از آن بردید.
۱۰- در عین فقر میتوان غنی بود.
۱۱- مفهوم فقر فراتر از این است که کسی چیزی برای خوردن نداشته باشد.
۱۲- ما احساس می کنیم کاری که میکنیم فقط قطره ای در اقیانوس است، درحالیکه ممکن است آب اقیانوس بر اثر نبود همان قطره بسیار کم شود.
۱۳- بابت داشته های کوچک تان شاکر باشید، چون قدرت شما به آن ها وابسته است.
۱۴- همیشه یکدیگر را با لبخند ملاقات کنید، چون لبخند آغاز عشق ورزیدن است.
۱۵- در بهشت خواهیم دید چقدر به فقرا بابت نزدیک تر کردن ما به خدا مدیونیم.
۱۶- کلمات محبت آمیز بسیار کوتاه هستند و گفتن شان راحت است اما بازخورد آن ها قطعا بی پایان خواهد بود.
۱۷- عشق بسیار قابل اندازه گیری نیست.
۱۸- خداوند نیازی به موفقیت ما ندارد ، تلاش ما برای او اهمیت دارد.
۱۹- هر کسی نمیتواند کارهای بزرگی بکند ، اما میتواند کارهای کوچک را با عشق زیاد انجام دهد.
۲۰- اغنیا هم تشنه عشق هستند ، چراکه میخواهند مورد اهمیت قرار گیرند و خواسته شوند و کسی آن ها را به خاطر خودشان یاد کند.
۲۱- یکی از چیزهایی که بیشترین آسیب را میرساند این است که برای کسی مهم نباشی.
چکیده
مادر ترزا بعنوان ترزای مقدس کلکته در کلیسای کاتولیک شناخته می شود. نظریه و رفتار او یکی از بشر دوستانه ترین نظریه ها در قرن اخیر به شمار میرود. مادر ترزا از سنین کم زندگی اش را وقف خیریه و کمک به نیاز مندان کرده است. وفا داری و محبت او بیشترین تاثیر را در بروز این رفتارها داشت. و بهترین الگوی زندگی او در جهان که جا مانده است، سخنان و جملات انرژی بخش اش میباشند. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگذاریم.

پاسخ دهید