دانلود کلیپ انگیزشی زندگی خوب یعنی…

زندگی خوب یعنی

زندگی خوب یعنی …

سلام بر روی ماه دوستان همراهان راز ثروت امروز میخوام درمورد زندگی حرف بزنیم زندگی  خوبیعنی چی؟ ما بچه های تیم راز ثروت زندگی رو اییینجوری میبینیم زندگی یعنی خندیدن شاد بودن و با تمام وجود تلاش کردن زندگی یعنی اینکه خیلی راه ها فراز نشیب ها داشته باشی و این تو باشی که زندگی رو زیبا کنی و آسون زندگی یعنی داشتن تاریکی ها و تبدیل به روشنایی ها زندگی یعنی حذف کردن افکار منفی و جایگزین کردن افکار مثبت زندگی یعنی جریان داشتن و شکیبا بودن

زندگی یعنی حذف کردن افرادی که بهت انرژی منفی میدن و افکارتو منفی می کنند پس بیاید زندگی کنید اونم به معنی واقعی چون ما اعتقاد داریم که زندگی یعنی دادن تغییر و تحول نه تنها به خودمون بلکه به اطرافیانمون و همه سرتا سر دنیا خوب دوست من میخام زندگی زیبا ببینی و برای خودت و اطرافیانت زیبا بسازی  پس بدون که اومده ای که زیبا زندگی کنی و زندگی رو برای دیگران زیبا بسازی

زندگی خوب یعنی ...
زندگی خوب

زندگی خوب یعنی …

و داشتن عشق بهترین زیبا ترین انگیزه برای ساختن زندگی زیباست به اعتقاد ما عشق هست که به زندگی معنا میده و ارزشمندش میکنه تا عشق نباشه آدم جرأتی برای حرکت پیدا نمی کنه  پس همواره عاشق باشید عاشق هدفتون رویاهایتان و عاشق زندگی بعد میبینید که هیچ غیر ممکنی برای شما نیست و از انرژی که دارید به صورت ناخواسته هم که شده به اطرافیانتون ترزیق می کنی

پس اول یاد بگیرید افراد منفی که پچ پچ هاشون حتی تمام ذهن خودشون مختل کرده داره روی هدف و عشق شما تاثیر میزاره از زندگیت بیرون کنی و فقط به  چیزهای  متمرکز شو که زندگی برای افرادی که دوستت دارن و دوستشون داری  زیبا تر می کند و حالتو خوب می کنه  حالا ازت میخام این کلیپ انگیزشی زیبا رو تماشا کنی.

[download-attachment id="1754" title=" دانلود کلیپ انگیزشی زندگی خوب یعنی..."]

پاسخ دهید