دانلود کتاب زندگی تان را در۲۱ روز تغییر دهید

دانلود کتاب زندگی تان را در ۲۱ روز تغییر دهید

دانلود کتاب زندگی تان را در۲۱ روز تغییر دهید

رابرت کیوساکی نویسنده کتاب زندگی تان را در ۲۱ روز تغییر دهید، است که در این کتاب به بیان داشتن یک روز مثبت و سرشار از موفقیت پرداخته است. او بیان کرده است که شجاعت تغییر را داشته باشید. چندسال پیش، من در مسیر مشکلی قرار داشتم. افسرده بودم و هیچ دلیل خاصی برای آن وجود نداشت. ازدواجم موفق بود، شرکت بزرگی داشتم، با مردم عالی کار میکردم. همه چیز داشتم …. به جز خوشحالی.

هیچ محرکی برای پیشرفت و کسب درآمد بیشتر در من وجود نداشت چون به اندازه کافی پول کسب کرده بودم. هیچ انگیزهای برای رفتن به باشگاه و ورزش در من وجود نداشت و احساس یک شخص گیرافتاده به من دست داده بود. چیزی که کشف کردم این بود که باید به خوشبختی به نوع دیگری نگاه کنم و باید روی رشد شخصی خودم تمرکز داشته باشم. جایی در مسیر زندگی، غفلت کرده بودم و داشتم عواقب آنها را متحمل میشدم.

برای دانلود کتاب زندگی تان را در ۲۱ روز تغییر دهید اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید