کدام ریسک ها ممکن است در سرمایه گذاری رخ دهد؟

کدام ریسک ها ممکن است در سرمایه گذاری رخ دهد؟

ریسک های که در سرمایه گذاری رخ می دهند، در واقع امکان شکست در سرمایه گذاری است. شما به عنوان یک سرمایه گذار ، نمیتوانید امکان شکست را به طور کامل حذف کنید، اما میتوانید آن را به نفع خود مدیریت کنید, به این معنا که با محاسبه ی دقیق ریسک در هنگام سرمایه گذاری، به جای آن که سرمایه ی خود را ازدست بدهید، از منافع حاصل از سرمایه گذاری بهره مند شوید. میزان ریسک در سرمایه گذاری های مختلف، متفاوت است. به طور کلی، سرمایه گذاری هایی که بازده بالقوه ی بیشتری دارند، ریسک بالاتری هم دارند. برای مثال، سرمایه گذاری مستقیم در سهام (از طریق مراجعه به کارگزاری و خرید سهم) در مقایسه با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک، ریسک بیشتری دارد.

قبل از تصمیمگیری برای هرگونه سرمایه گذاری، باید توان ریسک پذیری خود را مشخص کنید. به عبارت دیگر، باید مشخص کنید که چه میزان ریسک ناشی از این سرمایه گذاری برای شما قابل پذیرش و تحمل خواهد بود. اگر ظرفیت ریسک پذیری شما بالاست، میتوانید راهبردی جسورانه برای سرمایه گذاری در پیش بگیرید، راهبردی که اگرچه با ریسک بیشتری همراه است، اما بازده بالقوه بیشتری هم برای شما به دنبال خواهد داشت. در مقابل، اگر ظرفیت ریسک پذیری شما پایین است، بهتر است به دنبال فرصت های سرمایه گذاری با ریسک پایین و بازده مستمر (و البته اندک) باشید. بنابراین، براساس میزان ریسک پذیری خود، فرصت های سرمایه گذاری مناسب را انتخاب کنید. اجازه ندهید سرمایه گذاری، خواب را از چشمان شما بگیرد.

چند ریسک رایج در سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ریسک عدم تناسب : سرمایه گذار ی صورت گرفته، با اهداف مالی شما متناسب و همسو نیست.
ریسک تورم : بازده سرمایه گذاری شما، کمتر از نرخ تورم است، در نتیجه قدرت خرید شما در آینده کاهش مییابد.
ریسک بازار : ارزش سرمایه گذاری شما به علت نوسانات بازار، دچار نوسان و افت و خیز میشود.
ریسک برنامه ریی : بازار پیشبینی فراز و فرود های بازار، سخت و دشوار است.
ریسک عدم تنوع : ریسک ناشی از یک نوع سرمایه گذاری خاص و عدم تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری.
ریسک نقد شوندگیعدم قابلیت تبدیل سرمایه به پول نقد.
ریسک قانونی : تغییر احتمالی در قوانین و مقررات، راهبردهای سرمایه گذاری شما را تحت تأثیر قرار میدهد.

۲ نظر

پاسخ دهید