روش های ترویج کارآفرینی چگونه است

روش های ترویج کارآفرینی

روش های ترویج کارآفرینی چگونه است

در این مقاله با روش های ترویج کارآفرینی طی مراحل زیر آشنا می شویم

¨شناخت مخاطب در ترویج کارآفرینی

¨روش های ترویج کارآفرینی

¨معیارهای گزینش روش ترویج کارآفرینی مناسب

¨اصول انتخاب روش ترویج کارآفرینی مناسب

¨روش های آموزش کارآفرینی انفرادی

¨روش های آموزش کارآفرینی گروهی

¨روش های آموزش کارآفرینی انبوهی

¨وسایل کمک آموزشی در ترویج کارآفرینی

¨طبقه بندی وسایل کمک آموزشی ترویج کارآفرینی

شناخت مخاطب در ترویج کارآفرینی

¨ترویج به دنبال برآورده ساختن نیازهای مخاطبان خود است.

¨یکی از مهمترین ویژگی های یک برنامه ترویج کارآفرینانه خوب این است که باید در خدمت تأمین نیازهای واقعی مردم و رفاه و آسایش آنان باشد. این امر مستلزم شناسایی نیازهای مخاطبین برنامه است.

¨برای این منظور بایستی پیش از طراحی هر برنامۀ کارآفرینانه ای، به تجزیه و تحلیل وضعیت موجود پرداخت.

¨در این راستا باید کلیۀ نیازهای احساس شده و احساس نشده کارآفرینان را شناسایی نمود.

¨ترویج باید درک و شناخت لازم و کافی از جامعۀ و ویژگی های ساکنین این جوامع داشته باشد.

¨اولین قدم در طراحی یک برنامه ترویج کارآفرینی مناسب، این است که موقعیت فرد کارآفرین از لحاظ کاری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی به درستی تحلیل گردد.

¨آن گاه متناسب با این نیازها و با توجه به توانمندی ها، شرایط، امکانات و محدودیت های موجود اقدام به طرح ریزی و اجرای برنامه های ترویج کارآفرینی مناسب نمود.

¨در واقع یکی از تفاوت های اساسی ترویج با نظام آموزش رسمی، این است که در تدوین برنامه های ترویجی به نیازهای مخاطبان توجه می شود. اما در آموزش رسمی این نظام آموزشی است که تصمیم می گیرد چه موضوعاتی و با چه روش هایی به مخاطبان ارائه شود.

شناخت مخاطب

¨مأموران ترویج ، معمولاً در هر جامعه‌ای كه كار می‌كنند با مردمانی مواجه هستند كه در خیلی از اوقات دارای علایق متضاد هستند. در این شرایط كار مأمور ترویج بسیار دشوار خواهد بود. مأمور ترویج بایستی به نحوی عمل كند كه علایق و خواسته‌های كلیه گروههای ارباب رجوع را برآورده نماید.

¨ممكن است كه علایق و خواسته‌های مردم جوامع كارآفرینی با علایق و خواسته‌های دولت در بخش كارآفرینی متضاد هم باشد.

¨ملاحظه می‌گردد كه كار یك مأمور ترویج كارآفرینی بسیار سخت و دشوار است. وی از طرفی باید نیازها و خواسته‌های مردم را برآورده كند و از طرف دیگر می‌بایست اجرا كنندة سیاست‌ها و برنامه‌های مداخله‌گرانة دولت باشد. این یك چالش عمده برای دست اندركاران ترویج كارآفرینی است. برای حل این چالش عمده، مأموران ترویج بایستی موقعیت را بسیار دقیق و درست مورد بررسی قرار دهند تا بهترین و منطقی ترین تصمیم و برنامه را طرح‌ریزی و اجرا كنند.

¨اگر قرار باشد در یک موقعیت خاص ترویج یکی از دو مورد فوق را انتخاب کند، آنگاه بایستی در گام اول نیازهای کارآفرینان را حل کند  سپس به نیازهای دولت بپردازد.

روش های ترویج کارآفرینی
روش های ترویج کارآفرینی
روش های ترویج کارآفرینی

¨روش های ترویجی به کلیۀ فعالیت ها و فنونی اطلاق می شود که مروجان برای ارتباط با مردم از آن ها استفاده می کنند. این روشها نشانگر راههایی هستند که در آن منابع ترویجی به منظور انتقال پیام ها با دریافت کنندگان آن مرتبط شده اند.

¨

¨تعداد قابل توجهی از فنون و روش های تأیید شده آموزشی وجود دارند اما کارکنان ترویج می توانند با انتخاب و استفاده از آنها، میزان انتقال اطلاعات و فراگیری مهارت های موردنظر توسط فراگیران را به حداکثر افزایش دهند.

معیارهای گزینش روش ترویج کارآفرینی مناسب

¨هزینه: روش هایی انتخاب شوند که هزینه به کارگیری آن ها با بودجه موجود تناسب دارد و هزینه – اثربخش هستند.

¨سطح پوشش: روش ها به گونه ای انتخاب شوند که تعداد بیشتری از افراد تحت پوشش خدمات ترویجی قرار گیرند.

¨پیچیدگی: روش هایی استفاده شود که ساده بوده و نیاز به صرف زمان بالا و وسایل و امکانات پیچیده ندارند.

¨مهارت: روش هایی مورد توجه قرار گیرند که مروجان بتوانند با حداقل آموزش آن ها را به کار گیرند.

¨مشارکت: از روشهایی استفاده شود که افراد را قادر می سازد تا در فرآیند یادگیری مشارکت کنند.

روش های ترویج

¨پیام: روش های انتخاب شده باید با پیام ترویجی که قرار است انتقال یابد، مناسب باشند. هر روش ترویجی، مناسب ارائه هر محتوایی نیست.

¨مخاطبان یا گروه هدف: روش ترویجی باید با شرایط گروه هدف همخوانی داشته باشد.

¨منابع موجود: روش ترویجی انتخابی باید متناسب با منابع موجود باشد.

¨اصل مکمل بودن: روش های ترویجی باید به گونه ای انتخاب شوند که مکمل روش ها  و اطلاعات و محتوی ارائه شده در گذشته باشند.

¨هیچ روش آموزشی منحصربه فردی بهتر از روش آموزشی دیگر نیست بلکه هر روش در شرایط خاصی بهترین است.

¨برای اجرای برنامه های ترویجی باید از چند روش آموزشی استفاده نمود تا فراگیری آسانتر و سریعتر شود.

¨در برخی موارد روش های آموزشی همپوشانی پیدا می کنند که باعث تقویت یکدیگر می گردند.

¨حتی الامکان باید از وسایل دیداری و شنیداری استفاده کرد تا فرآیند یادگیری تسهیل گردد.

روش های آموزش کارآفرینی انفرادی

¨یادگیری بیشتر یک جریان فردی است.

¨روش های آموزش انفرادی اگرچه از حیث عملکرد کمّی بسیار بطئی و وقت گیر هستند، اما از لحاظ اثرات عمیق آموزشی بسیار مطلوبند¨

¨کاربرد این روش ها در مورد کارآفرینان کوچک و خرده پا و بی سواد که کمتر در معرض تکنیک های دیگر قرار می گیرند، بسیار مؤثر است.

انواع روش های آموزش کارآفرینی انفرادی

¨ملاقات در خانه و محل کسب وکار

¨تماس های غیررسمی

¨کارآفرین نمونه

¨روش ارتباط تلفنی

¨ارتباط از طریق نامه

¨ارتباط از طریق پست الکترونیکی

روش های آموزش کارآفرینی گروهی
روش های ترویج کارآفرینی
روش های ترویج کارآفرینی

¨در آموزش های ترویجی بیشتر از روش های گروهی استفاده می شود. مروج می تواند با این روش ها به تعداد بیشتری از کارآفرینان دسترسی پیدا کند.

¨روش های گروهی خصوصاً زمانی اهمیت می یابند که زمان و تعداد کارکنان ترویجی محدود باشد.

¨اعضای هریک ازاین گروه ها به مناسبت نیاز مشترک به موضوع مورد آموزش، گرد هم آمده اند و طالب کسب معلومات و اطلاعاتی در یک زمینه به خصوص هستند.

انواع روش های آموزش کارآفرینی گروهی

* نمایش طریقه                                  * نمایش نتیجه

* روز مزرعه                                              * گردش صحرایی

* برگزاری مسابقات                               * بحث های غیررسمی

* ایراد سخنرانی                                          * حل مسئله

* پرسش و پاسخ                                                * سمینار

* کارگاه                                                       *گروه بحث

* شور همگانی                                         * طوفان اندیشه

* ایفای نقش                                            * پروژه

روش های آموزش کارآفرینی انبوهی

¨برای اطلاع رسانی سریع به تعداد زیادی از مردم، باید از رسانه های انبوهی استفاده کرد.

¨این روش ها به ویژه در آگاه نمودن قشر وسیعی از افراد پیرامون روش ها و ایده های نو و پیش آگاهی دادن به ایشان از حوادث در حال وقوع مفید هستند.

¨تأثیر این روش ها بیشتر در ایجاد آگاهی درباره روش های و ایده های جدید است تا انگیزش کارآفرینان در به کارگیری این ایده ها.

انواع روش های آموزش کارآفرینی انبوهی
روش های ترویج کارآفرینی
روش ترویج کارآفرینی انبوهی

üرسانه های چاپی (پوسترها، روزنامه های دیواری، جزوه، روزنامه)

üنمایشگاه ها و نمایش ها

üرادیو

üتلویزیون

وسایل کمک آموزشی ترویج کارآفرینی

¨هرچیزی که بتواند کیفیت تدریس و یادگیری را افزایش دهد، وسیله ای برای کمک به آموزش است و به اصطلاح وسیله کمک آموزشی و یا رسانه آموزشی نامیده می شود.

¨امتیازات وسایل کمک آموزشی:

(1قابلیت بالا بردن سطح دریافت و ادراک

(2صرفه جویی در وقت به هنگام تدریس

(3تحریک حس کنجکاوی و تقویت تمایل و علاقه نسبت به یادگیری در افراد

(4کمک در بخاطر ماندن مطالب برای مدت طولانی

(5محسوس ساختن مطالب و ارتقا سطح فهم محتوا

طبقه بندی وسایل کمک آموزشی ترویج کارآفرینی

üچارت ها (چارت برگردان، چارت پوششی، چارت جریانی، چارت جدولی، چارت شاخه ای، چارت درختی، چارت نقشه ای، چارت تصویری)

üنمودارها (نمودار ستونی، نمودار سطحی، نمودار خطی، نمودار تصویری)

üپوستر (پوستر یک نظری، پوستر چند نظری، پوستر آموزشی، پوستر تحرک زا)

üتابلوهای نمایشی (تابلوهای ماژیکی،تابلوهای الکتریکی، تابلوهای مغناطیسی، تابلوهای پارچه ای، تابلوهای گچی)

üمواد آموزشی سه بعدی (نمونه، مدل، برش، ماکت)

üنقشه

üنشریه ترویجی

üدستگاه ضبط صوت

üانواع نوارهای شنیداری (نوار کاست، نوار حلقه ای، نوار کارتریج، صفحه، صفحه لیزری)

üکارت های شنیداری

طبقه بندی وسایل کمک آموزشی ترویج کارآفرینی

üدوربین عکاسی                                                 üدوربین فیلمبرداری

üرادیو                                                           üتلفن

üپروژکتور اورهد                                         üپروژکتور اوپک

üپروژکتور فیلم استریپ                             üپروژکتور اسلاید

üتلویزیون و ویدئو                                      üکامپیوتر

üپروژکتور فیلم

پاسخ دهید