جذب فوری ثروت (رازی که ثروتمندان از شما پنهان میکنند)

رازی که ثروتمندان از شما پنهان میکنند

جذب فوری ثروت (رازی که ثروتمندان از شما پنهان میکنند)

رازی که ثروتمندان از شما پنهان میکنند واقعا چه کسی نمیخواهد پولدار شود؟ همه میخواهند. هزاران فرصت ثروتمند شدن برای جذب فوری ثروت برای هر فردی وجود دارد. قطعا ثروت به تنهایی خوشبختی نمی آورد اما آینده شما را تضمین میکند. شما میتوانید به هر کجای دنیا سفر کنید. هر چیزی که دوست دارید بخرید. اما هر فردی ثروتمند نمیشود. در واقع هزاران نفر و یا شاید میلیونها نفر در قرن اخیر در زیر خط فقر زندگی میکنند. اما سوال اینجاست که چرا برخیها ثروتمند هستند؟ و روز به روز به ثروت آنها افزوده میشود. شاید بگویید آنها خوش شانس هستند. به هیچ وجه… آنها از روشی استفاده میکنند که تمایل ندارند دیگران به هیچ وجه از آن آگاه شوند. تا پایان این مقاله همراه باشید و این روش را شما هم بیاموزید.

برای جذب فوری ثروت باید احساس ثروتمندانه داشته باشید. هر چقدر این احساس بیشتر باشد ثروت بیشتری به سوی شما جذب میشود. لازم نیست شما تقلای ذهنی زیادی بکنید. فقط کافیست ریلکس باشید و روی احساسات هم اکنون خودتان کار کنید. احساسات از افکار ما ناشی میشوند. پس بنابراین برای داشتن احساس خوب باید ابتدا روی افکار و ذهن خودمان کار کنیم.  سریعترین روش و تکنیکی که علم امروزه  در رابطه با ذهن کشف کرده است سابلیمینال مسیج است. این تکنیک مستقیما با ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار میکند. یکی از تاثیرگذارترین روشها برای دستیابی به استقلال و آزادی مالی کمک گرفتن از ضمیر ناخودآگاه است.

 

چگونه از ضمیر ناخودآگاه برای جذب فوری ثروت استفاده کنم؟

با تکرار کلمات تاکیدی مثبت جذب ثروت و تصویرسازی ذهنی ضمیر ناخودآگاه خودتان را بیدار کنید. با استفاده از این دو تکنیک براحتی میتوانید دنیای درونی و بیرونی خودتان را هماهنگ سازید. هرچند این دو روش زمانبر هستند و حتی معایبی نیز دارند. برای مثال فرض میکنیم در حال حاضر شما هیچ پولی ندارید. شما کلمات تاکیدی مثبت جذب ثروت را تکرار میکنید. ” من ثروتمند هستم” ” من ثروت زیادی دارم” “هر روز ثروتمندتر میشوم”. شاید به مدت چند ثانیه یا چند دقیقه احساس خوبی داشته باشید. اما مطمئن باشید ذهن استدلال گرا و خودآگاه شما فورا به مقابله با شما میپردازد. در نتیجه روند ثروتمند شدن شما به طور معکوس اتفاق میفتد.

 رازی که ثروتمندان از شما پنهان میکنند

رازی که ثروتمندان برای جذب فوری ثروت از شما پنهان میکنند:

برای ثروتمند شدن باید ذهن ثروتمندی داشته باشید. کاری که همه ثروتمندان هر روزه انجام میدهند این است که روزانه دقایق مشخصی را بر روی ذهن و احساسات خودشان صرف میکنند. اگر شما هم بتوانید همین حالا احساس ثروتمند بودن را در خودتان افزایش دهید قطعا ثروتمند خواهید شد. اکثر ثروتمندان ضمیر ناخودآگاه خودشان را برای جذب ثروت برنامه ریزی کرده اند. آنها تمایل ندارند تا این روش را به شما آموزش دهند.

پاسخ دهید