دانلود رایگان کتاب دیوانگان ثروت ساز از دارن هاردی

دانلود رایگان کتاب دیوانگان ثروت ساز دارن هاری

دانلود رایگان کتاب دیوانگان ثروت ساز از دارن هاردی

کتاب “دیوانگان ثروت ساز” اثر دارن هاردی اصول زندگی در دوران جدید است. دورانی که در آن از عصر انبوه سازی صنعتی خبری نیست و وعده ای داده نشده که برای اشخاص، امنیت شغلی و به تبع آن امنیت زندگی فراهم آورد. به نوعی بازگشته ایم به یک قرن قبل جایی که در آن چندان از استخدام های انبوه و جامعه ی حقوق بگیر خبری نبود و نه از کار بدون ریسک با حقوق سرماه. مسئولیت زندگی به معنای واقعی و عیان بر دوش خودمان بود و این ماییم که گلیم زندگی مان را آب بیرون بکشیم.

چه کارآفرین باشید چه کارمند کتاب هاردی، کتاب راهنمای شما در زندگی حرفه ای ست.
شما مسافر این دوران هستید و این کتاب هم فنون یک زندگی سرشارو موفق را درهمین دوران به شما نشان می دهد.
پس این شما و این هم کتابی سراسر خواندنی.

برای دانلود رایگان کتاب دیوانگان ثروت ساز از دارن هاری اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید