دنلود رایگان کتاب سرشت شادی

دانلود رایگان کتاب سرشت شادی

دنلود رایگان کتاب سرشت شادی

چه بسیار پیش می آید که سرشت واقعی را بد می فهمیم. شادی غالبا با خشنودی ، ارضا شدن یا آرامش ذهنی اشتباه گرفته می شود . بهترین توصیف اختلاف اینها چنین می تواند باشد که خشنودی همان حالتی است که از یک زندگی خوب به آدمی دست می دهد، ولی شادی احساسی است که موقع بهتر شدن ناگهانی زندگی آن را تجربه می کنیم .

در همان لحظه ای که چیزی شگفت برایمان رخ می دهد ، فورانی از هیجان ، احساس لذت شدید ، یا غلیان نشاط محض به ما دست می دهد و این همان لحظه ای است که واقعا شاد هستیم. متاسفانه این حالت زیاد طول نمی کشد، شادی شدید احساسی است موقتی و گذرا. ممکن است احساس خوب ما مدتی دوام یابد ، ولی سرخوشی زود تمام می شود. یکی از فیلسوفان کلبی گفته است : زندگی مصیبتی طولانی است، با لحظات زودگذر شادی .کتاب سرشت شادی در این باره حرفهایی برای گفتن دارد .

برای دانلود رایگان کتاب سرشت شادی اینجا را کلیک کنید.

 

پاسخ دهید