درس هایی از قانون جاذبه

درس های از قانون جاذبه

درس هایی از قانون جاذبه

درس های از قانون جاذبه یادگیری قانون جاذبه واقعیمی تواند به طور چشمگیری زندگی شما را تغییر دهد. شما با هدایت انرژی ها و تمرکز روی آن ها می توانید به چیزهایی که می خواهید برسید. با پذیرفتن بازخوردها و از بین بردن اعتقادات و احساساتی که به شما کمکی کند یا تغییر آن ها می توانید یک ت جدید ایجاد کنید.
با قانون جاذبه روبرو شوید. در ابتدا شما به قانون جاذبه اعتماد ندارید و زمانی که هنوز به وضعیت دلخواه نرسیده اید احساس ترس و تردید وجود دارد که نکند این فرایند پاسخی در بر نداشته باشد.

شما واقعا می خواهید تلاش هایتان نتیجه بدهد و بازخوردهای عینی را ببینید. این تمایل قابل درک و قابل فهم است. اما اساس این نیاز و خواسته اعتماد به قانون جاذبه است البته ترس و نگرانی شما نیز قابل درک است و برای از بین بردن این احساسات نیاز به تفکر و کار دارید.
قانون جاذبه سحر و جادو نمی کند و اکثر چیزهایی که می خواهید به سرعت و به راحتی به دست نمی آید. شما با انرژی های درونی دنیای بیرون را هدایت می کنید بنابراین لازم است که با جهان هستی ارتباط موثری برقرار کنید.

درس هایی از قانون جاذبه

درس های از قانون جاذبه یادگیری قانون جاذبه می تواند به طور چشمگیری زندگی شما را تغییر دهد. شما با هدایت انرژی ها و تمرکز روی آن ها می توانید به چیزهایی که می خواهید برسید. با پذیرفتن بازخوردها و از بین بردن اعتقادات و احساساتی که به شما کمکی نمی کند یا تغییر آن ها می توانید یک واقعیت جدید ایجاد کنید.

با قانون جاذبه روبرو شوید. در ابتدا شما به قانون جاذبه اعتماد ندارید و زمانی که هنوز به وضعیت دلخواه نرسیده اید احساس ترس و تردید وجود دارد که نکند این فرایند پاسخی در بر نداشته باشد.
شما واقعا می خواهید تلاش هایتان نتیجه بدهد و بازخوردهای عینی را ببینید. این تمایل قابل درک و قابل فهم است. اما اساس این نیاز و خواسته اعتماد به قانون جاذبه است البته ترس و نگرانی شما نیز قابل درک است و برای از بین بردن این احساسات نیاز به تفکر و کار دارید.

قانون جاذبه سحر و جادو نمی کند و اکثر چیزهایی که می خواهید به سرعت و به راحتی به دست نمی آید. شما با انرژی های درونی دنیای بیرون را هدایت می کنید بنابراین لازم است که با جهان هستی ارتباط موثری برقرار کنید.

وقتی در مسیر مورد نظر خود قرار می گیرید می توانید از اطلاعات افرادی که هدف های مشابه شما را دنبال می کنند کمک بگیرید. به این ترتیب اطلاعاتی کسب می کنید که حرکت شما را به سوی آنچه می خواهید سریع تر می کند.

اگر کارهایی را که دوست دارید و حس خوبی به شما می دهند را به طور مستمر انجام دهید، اگر مکان هایی هستند که با رفتن به آنجا منجر به اقدامات الهام بخش می شود یا چیزهایی از این قبیل باعث می شود فرصت هایی به دست آوری که به شما ایده های نو و جذاب بدهند.

افکار مثبت

اعتبار دادن به بازخوردهای مثبت خیلی مفید است اما نباید به طور کامل به آن ها تکیه کنید. مهم این است کاری که انجام می دهید در شما احساس خوبی ایجاد کند. اما اگر بازخورد مثبت دریافت نکردید به این معنی است که باید روی انرژی های درونی خود کار کنید و افکار مثبت را تقویت کنید.

انرژی های شما هدف را محقق می کنند و تا زمانی که با جهان هماهنگی داشته باشید و از کارهایی که انجام می دهید احساس خوبی دریافت کنید می توانید نتیجه های خوب و مثبتی بگیرید.
به نظر دیگران اهمیت ندهید که در مورد عملکرد و نحوه برخوردتان با جهان قضاوت می کنند همین که احساس خوبی داشته باشید یعنی در مسیر درست قرار گرفته اید.

اگر شما هماهنگ و همسو با جهان نباشید بازخورد آن را دریافت خواهید کرد و این به شما فرصت بازیابی و تغییر انرژی ها را خواهد داد.
وقتی در مسیر مورد نظر خود قرار می گیرید می توانید از اطلاعات افرادی که هدف های مشابه شما را دنبال می کنند کمک بگیرید. به این ترتیب اطلاعاتی کسب می کنید که حرکت شما را به سوی آنچه می خواهید سریع تر می کند.
مهم ترین کاری که می توانید برای رسیدن به هدف انجام دهید درگیر شدن با فعالیت هایی است که شما را راضی و خوشحال می کند.
تاثیر اقدامات خود را در بلندمدت در نظر بگیرید. به ذهن خود اجازه دهید در مسیر حرکت قرار بگیرد و گام به گام با آن همراه شوید. اگر از احساسات خود پیروی کنید در مسیر درست قرار می گیرید و مراحه به مرحله شفاف تر و واضح تر می شود.

۲ نظر

پاسخ دهید