دانلود کلیپ انگیزشی ممنونم

دانلود کلیپ انگیزشی ممنونم

دانلود کلیپ انگیزشی ممنونم

تنهایی

سلام به روی ماه شما دوستان و همراهان عزیز راز ثروت امروز میخوایم در مورد تنهایی برای شما صحبت کنیم. باید بدانید گاهی وقت ها این تنهایی آنقدر افراد را به سکوت دعوات میکند، که انگار یک دنیا حرف های نگفته دارند، ولی میلی به حرف زدن ندارند و این تنهایی ها را هیچ کس نمیتواند توصیف کند چرا که مملوء از حس اسرار آمیز و عمیق است. ما تیم راز ثروت میخوایم برای شما تنهایی رو معنی کنیم.

در ساحل کنار دریا ایستاده ای و هوای سرد و صدای موج
به خودت می آیی یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند
نه دستی که شانه هایت را بگیرد و 
نه صدایی که قشنگ تر از صدای دریا باشد
فقط چند قطره اشک و تصویر لعنتی

دانلود کلیپ انگیزشی ممنونم از حامد محضرنیا

پاسخ دهید