دانلود کلیپ انگیزشی رویاهایت رو دنبال کن

رویاهت رو دنبال کن
رویاهایت رو دنبال کن

سلام دوستان خوب راز ثروت حالتون چطوره دلم میخاد امروز راجب رویا های که دارید حرف بزنم و بگم دنبال کن رویاهایت رو و ذهنتو از افکاری که بهت میگن نرو دنبالش ولش کن برای این کار ساخته نشدی و کسی از آینده و فردای خودش خبر نداره میخواد  و تمام انرژیتو بیگیره دست ردی بزن و به رویاهایت فکر کن بعد میبینی که یه نوری میاد و بهت میگه تو میتونی و اینجوری با همه وجود می درخشی به حرفای که تو رو به  شک تردید میندازند گوش نده برو و در دل تاریکی بدرخش و راه رو برای دیگران روشن کن تا به دنبالت بیان تلاش کن و الگوه باش برای این همه نه گفتن هایی که انرژی و روهایتو ضعیف میکنن بلند شو دوست من حرکت کن روهایت رو دنبال کن تو لیاقت داری به رویاهات برسی

رویاهت رو دنبال کن
کلیپ انگیزشی رویاهت رو دنبال کن
رویاهایت رو دنبال کن

دوست من  بدون که ما مسول تمام شکست ها و موفقیت های خودمون هستی و بدون هیچ تغییر تحولی ایجاد نمیشه تا خودت تلاشی نکنی و متحول نکنی خودت و اطرافیانت پس باور کن که میتونی و میتونی و در این راه به موفقیت بزرگی میرسی  پس اجازه نده کسی این فرصت ازت بگیره هرگز اجازه نده این فرصت ازت گرفته تلاش کن و با همه وجودت رویاهاتو دنبال کن و در پایان ازت میخام که این کلیپ انگیزشی بسیار قشنگ رو ببینی تا با انرژی بیشتری به روهایت فکر کنی

و آنها رو دنبال کنی دوست عزیزم هیچوقت از رویاهایتون دست نکش همواره به دنبال هدفت باش و بدون هر روز که از خواب بلند میشی یه روز جدیده و تو باید از دیروزت بیشتر تلاش کرده باشی و بدون اگه روزهات مثل هم باشه  اون روز باختی پس برای اینکه نبازی بتاز با همه وجودت بتاز چون فاصله باختن تاختن فقط یک  حرفه.

[download-attachment id="1837" title="دانلود کلیپ انگیزشی رویاهایت رو دنبال کن"]

 

پاسخ دهید