دانلود ویدیو انگیزشی درخشش از سامی یوسف

دانلود ویدیو انگیزشی درخشش از سامی یوسف

دانلود ویدیو انگیزشی درخشش از سامی یوسف

سلام به دوستان خوب تیم راز ثروت امروز میخوام در مورد توانایی هاتون صحبت کنیم. هر کدوم از ما در زندگی یکسری توانایی هایی داریم که به ما کمک میکنند، در موقعیت های خطرناک به صورت درست برخورد کنیم. وقتی این مهارت ها را به خوبی یاد گرفتیم میتوانیم، در ازتباط با دیگران عادلانه رفتار کنیم. بدون اینکه با صدمه زدن به دیگران یا باعث مشکلی شویم مسائل را حل کنیم. اگر شما در راستای استعداد های خود حرکت نکنید، حتی اگر رشد و پیشرفت را تجربه کنید، شما بیشتر از دیگران زمان را صرف کرده اید.

دانلود ویدیو انگیزشی درخشش از سامی یوسف

پاسخ دهید