دانلود رایگان کتاب پولدار شیم

دانلود رایگان کتاب پولدار شیم

دانلود رایگان کتاب پولدار شیم

کتاب پولدارشیم ادغام چند کتاب از نویسندگان بزرگ میباشد. که آقای سهیل شیوافر این کتابها را تنظیم و گردآوری کرده است. این کتاب برای موفقیت های مالی و رسیدن به استقلال مالی ایجاد انگیزه و انرژی مثبت برای شما عزیزان تهیه شده است. مطالبی که در این کتاب مورد بحث قرار میگرند، میدیرت مالی، شیوه های درست هدف گذاری، کارکرد قانون جذب، نکات کلیدی کارآفرینی، کسب و کار، راهکارهای فروش، بیوگرافی چهره های موفق و ثروتمند، تصاویر انگیزشی و انرژی مثبت را شامل میشوند. امیدواریم از مطالعه کتاب لذت ببرید.

برای دانلود رایگان کتاب پولدار شیم اینجا را کلیک کنید. 

پاسخ دهید