دانلود رایگان کتاب مرغ خودم غازه

دانلود رایگان کتاب مرغ خودم غازه

دانلود رایگان کتاب مرغ خودم غازه

میخواهم منظور از جمله مرغ خودم غازه رو برای شما بیان کنم. یعنی چیزای خودمان چشمگیرتر از مال دیگران به نظر می رسند، باید بدانید که در زندگی برای به دست آوردن هدفمان باید انگیزه قوی داشته باشیم. تا بتوانیم به هدف خود برسیم. اگر تصمیم دارید ثروتمند شوید، باید گام اول در تغییر دادن خودتان را بردارید، تا بدانید تمام باورهای اشتباه شما در گذشته شکل گرفته اند.

مشخصات کتاب 

نویسنده کتاب : مجید رشیدی
نام کتاب: مرغ خودم غازه
گروه: ثروت سازان

برای دانلود رایگان کتاب مرغ خودم غازه اینجا را کلیک کنید.

 

پاسخ دهید