دانلود رایگان کتاب ساحران ثروت

دانلود رایگان کتاب ساحران ثروت

دانلود رایگان کتاب ساحران ثروت

شما باید در جریان باشید که خوب بودن زندگی شما و اتفاقاتی که در طول روز برای شما پیش می آید، هرگز از قبل برای شما انتخاب نشده اند. بلکه همه ی این اتفاقات چه خوب، چه بد و حتی ثروتمند شدن یا فقیر شدن تمام فرکانس های اطراف هستند که بر روی شما تاثیر میگذارند. این فرکانس ها بعنوان کائنات به ذهن شما ارسال میشوند. و قانون جهان فرکانس ها را در قالب نظرها، اتفاقات به افراد برمیگرداند. دوستان عزیز راز ثروت هر کدام از شما با توجه به فکر هایی که در طول روز برای خودمان ایجاد میکنیم، زنگی خود را میسازیم. پیشنهاد میکنم کتاب ساحران ثروت را حتما مطالعه کنید تا بیشتر با این موضوعات آشنایی پیدا کنید.

فصل های موجود در کتاب ساحران ثروت

۱- فرکانس ها و ارتعاشات
۲- مراحل تولید فرکانس ها
۳- جادوگران پنهان
۴- ییام موسی در قرن

برای دانلود رایگان کتاب ساحران ثروت اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید