دانلود رایگان کتاب روانشناسی فروش

دانلود رایگان روانشناسی فروش

دانلود رایگان کتاب روانشناسی فروش

دنیای امروز دنیای ارتباطات است، به همین دلیل مبادی آداب و با نزاکت بودن در درجه اول اهمیت دارد. ما همچنان که از تغییرات دوران و سلوک در اجتماعات پویا استقبال میکنیم. باید به این هنجارهای ارزشمند اجتماعی یعنی آداب معاشرت هم سخت متکی باشیم، حتی مردمان موفق و با تجربه هم خوب میدانند که به این اطلاعات و توصیه های اجتماعی در زمینه آداب و معاشرت نیاز دارید.  هدف از این متن، ارائه یک راهنمایی کاربردی، برای رفتارهای درست و سنجیده در زندگی شغلی و ایجاد ظرافت و خوشایندی در برخوردهای اجتماعی میباشد.

برای دانلود رایگان کتاب روانشناسی فروش اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید