فرق دارایی و بدهی

دارایی و بدهی

تفاوت دارایی و بدهی

در نگاه اول همه ما فکر میکنیم که این دو کلمه تعریف ساده ای دارند که همه ما از آن آگاهی داریم ولی باید بدانیم که فرق بین پولدار شدن و فقیر ماندن مردم از همین عدم آگاهی نسبت به تفاوت این دو کلمه است. اگر بخواهیم تعریف ساده ای داشته باشیم این است که دارايي چيزي است كه پول درجيب شمامی گذاردولي بدهي از جیب شما پول بر  می دارد

 مثالی برای روش شدن بدهی

این تعریف مشخص می شود که بسیاری از داشته های ما بدهی هستند که به اشتباه فکر میکنیم که دارایی هستند. مثلا خانه ای که در آن زندگی میکنید بدهی محسوب میشود چون هزینه استهلاک و نگهداری و کاهش ارزش آن و بهره ای که بابت وام آن می پردازید از جیب شما پول بر می دارد.

افزایش قیمتی هم که فعلا در کار نیست. در مقابل اوراق مشارکت یا سهام شرکتها می توانند به عنوان دارایی شما تلقی شوند. یکی از دارایی هایتان مغز شماست. فکر شما اگر در جیبتان پول بگذارد دارایی شماست و اگر نوع اندیشه شما از جیبتان پول بر می دارد بدهی است.

دارایی و بدهی
تفاوت بدهی و دارایی

شما بدون این‌كه خودتان بدانید برای خود بدهی می‌تراشید، قسط ماشین‌تان تمام نشده قسط مسكن شروع می‌شود. قسط مسکن تمام می شود ماشینتان را عوض می کنید. این یعنی از دست دادن فرصت‌ها، كار سخت و كوشش زیاد برای پیشرفت. در واقع چیزی كه شما اسمش را پیشرفت گذاشته‌اید امادر حقیقت شما به جای كسب دارایی به خرید بدهی مشغولید. با این برنامه ثابت و منظم هیچ راهی برای کسب ثروت پیش‌روی‌تان قرار نمی‌گیرد.

چگونه بدهی به دارایی تبدیل کنیم

به جای این کار باید برنامه ای برای تقویت دارایی های خود داشته باشید. برای این کار به هر رایلا از درآمدتان باید نگاهی ویژه داشته باشید. با هر ریالی كه به دست می‌آورید قدرت تعیین سرنوشت‌تان را خواهید داشت.

اگر بیهوده خرجش كنید انتخاب كرده‌اید كه بی‌پول باشید. اگر خرج بدهی‌های‌تان كنید، به طبقه متوسط‌پیوسته‌اید و اگر آن را سرمایه‌گذاری كنید و تبدیل به دارایی نمایید. تحول را برای آینده و هدف‌تان انتخاب كرده‌اید. این انتخاب تنها در اختیار شماست.بنابراین باید دارایی و پول‌تان را خودتان كنترل كنید،

افراد متوسط جامعه هر روز صبح سركار می‌روند و در پایان ماه منتظر دریافت حقوق خود هستند و ماه به نیمه نرسیده تمام پول خود را خرج می‌كنند. نكته همین‌جاست فرد پولدار پول می‌سازد بدون این‌كه حضور فیزیكی داشته باشد اما افراد كم در‌آمد فقط خرج می‌كنند و به پرداخت بدهی‌های خود مشغولند. شما می خواهید از کدام دسته باشد؟ انتخاب با شماست.

پاسخ دهید