تجسم مثبت کلید موفقیت در زندگی

تجسم مثبت کلید موفقیت در زندگی

تجسم مثبت کلید موفقیت در زندگی،همه ی ما در زندگی عادت کرده ایم،

زمان زیادی را به کارهای اشتباهی که ممکن است در آینده انجام دهیم

و یا اتفاقات منفی که در آینده ممکن است برای ما اتفاق بیفتد، اختصاص دهیم.

فکر کردن به مسائل منفی و ناتوانایی ها، نه تنها آن ها را از ما دور نخواهد کرد،

بلکه انرژی ذهنی ما، آن ها را بیشتر به سمت ما جذب خواهد کرد.

تیم تحقیقاتی راز ثروت  در این محتوا سعی دارد در مورد تصویر سازی مثبت و اثرات آن در زندگی

با شما به گفتگو بنشیند. ما را در این مقاله همراهی کنید.

تجسم مثبت کلید موفقیت در زندگی

تصویر سازی مثبت شما را به موفقیت

خواهد رساند.

یکی از قابلیت های شگفت انگیز ذهن، عدم تمایز بین واقعیت و خیال است. به همین علت وقتی

به یک چیز ترش فکر می کنید، دهان شما آب خواهد افتاد! ذهن شما این توانایی را ندارد که تشخیص دهد

چیزی ترشی که دارید به آن فکر می کنید، خیالی است یا واقعی؛ به همین دلیل واکنش یکسانی که همان

ترشح بزاق است، به آن نشان خواهد داد.

ممکن است تصور کنید، این قابلیت یک نقطه ی ضعف برای ذهن محسوب می شود، اما در نظر داشته باشید

شما با این ویژگی ذهنی می توانید خود را به موفقیت نزدیک تر کنید چرا که تصویر سازی مثبت راهی مفید و مطمئن برای رسیدن به آن چیزی است که در ذهن دارید.

تجسم مثبت کلید موفقیت در زندگی

شما با تصویر سازی مثبت می تواند رویاهای خود را تحقق بخشید.

تصویر سازی منفی باعث استرس و اضطراب

خواهد شد!

فکر کردن به اشتباهات یا مسائلی که در آن توانایی نداریم، ما را وارد چرخه ی اضطراب خواهد کرد

و باعث می شود، استرس زیادی را متحمل شویم. اگر از شکست خوردن می ترسید به شما می گوییم

که حتما شکست خواهید خورد یا دست کم، رسیدن به موفقیت برایتان دشوار خواهد شد.

فکر کردن به چیزهایی که از آن ترس داریم، دقیقا آن ها را به سمت ما خواهد کشاند.

چرا تصویر سازی منفی واقعی تر از تصویر سازی مثبت به نظر می رسد؟

تصویر سازی مثبت به همان اندازه غیر واقعی به نظر می رسد، که خیال پردازی منفی غیر واقعی است.

در هر دو صورت شما به چیزی می اندیشید که هنوز اتفاق نیفتاده است و احتمال وقوع آن نامشخص است.

اما خیال پردازی منفی به این علت برایتان ملموس تر است چون کاری است که همه انجام می دهند

و شما هم مدتی است آن را انجام داده اید و بدان عادت کرده اید.

تجسم مثبت کلید موفقیت در زندگی

رفتار امروز شما، تحت تاثیر خیال پردازی های دیروزتان است!

نحوه رویاپردازی و نگرش شما می تواند بر رفتار و عملکرد شما در آینده تاثیر بگذارد.

آنچه را که به خورد ذهنتان درباره ی خودتان می دهید، بر نحوه ی عملکرد و نگرش شما تاثیر خواهد گذاشت

و کم کم تبدیل به آن چیزی خواهید شد که پیشتر بدان اندیشیده اید.

تصویر سازی مثبت می تواند میزان استرس را در کاهش دهد.

چند راهکار برای تصویر سازی مثبت در ذهن:

اگر برنامه کاری در آینده دارید و از آن بیم دارید، حتما به ویژگی های مثبت و توانایی های خود فکر کنید.

تمرکز خود را معطوف به نکات مثبت کنید و از فکر کردن به نقاط ضعف بپرهیزید.

خود را در موقعیت مورد نظرتان تصور کنید و تصور کنید که همه چیز، چقدر خوب است.

خودتان را تصور کنید که موفق هستید و لبخندی بر لب دارید و حال روحی تان مطلوب است.

به هر آنچه که نقطه ایده آل تان است، فکر کنید و بیندیشید که همه خوب پیش می رود.

نقطه پایان را در ذهن خود تجسم کنید و آن چیزی را که برایتان محال می نموده است را، ممکن کنید.

با انجام این کار خواهید دید که چه قدر روحیه شما افزایش یافته و میزان استرس شما کاهش یافته است.

هر خصیصه ای که در وجود آدمی نهفته شده است، برای انسان سودمند است

داشتن میزان متعادلی از استرس و اضطراب می تواند قوه ی محرکه ای برای موفقیت شما باشد.

بنابراین اگر برای انجام کاری یا رسیدن به اهداف خود، دچار استرس می شوید، آن را به فال نیک بگیرید.
با تمرینات هوازی و تنفس عمیق به تصویر سازی مثبت در ذهنتان کمک کنید.

زمانی که نفس های عمیق و قوی می کشید، اکسیژن بیشتری به مغز شما خواهد رسید

و فکرتان آزاد تر خواهد شد. همچنین تنفس عمیق باعث می شود افکار منفی و مزاحم از ذهن شما پاک شوند

و میزان اضطراب در وجودتان کاهش یابد.

تجسم مثبت کلید موفقیت در زندگی
برای از بین بردن تفکرات منفی، به هر آن چیزی که در همین لحظه در حال اتفاق افتادن است، فکر کنید.

زمانی که خیالات منفی به ذهنتان رسید، به حال برگردید و به صدا هایی که می شوید یا تصاویری که می بینید

متمرکز شوید تا افکار مزاحم از ذهنتان دور شود. هر چیزی که در ذهنتان است را از خود دورکنید

و فقط به همین لحظه بیندیشید. این کار را تمرین کنید تا به صورت یک عادت رفتاری در شما درونی شود.

با تصویر سازی مثبت همان چیزی خواهید شد

که پیشتر بدان اندیشیده اید

سخن آخر:

تصویر سازی مثبت شما را به موفقیت و کامیابی نزدیک تر خواهد کرد. هر رویا یا خواسته ای که در ذهن دارید،

هر چه که هست و یا حتی هر چقدر محال، می توانید در خیالتان آن را تصاحب کنید.

با تصویر سازی مثبت مسیر نزدیک تری در دنیای واقعی برای دستیابی به موفقیت پیدا خواهید کرد.

تجسم مثبت کلید موفقیت در زندگی

پاسخ دهید