برترین سخنرانی های انگیزشی

۱۰ تا ازبرترین سخنرانی های انگیزشی

برترین سخنرانی های انگیزشی ، آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا روید. ما در سایت راز ثروت کلیپ برترین سخنرانی های انگیزشی را قرار داده ایم.

مترجم: محمدی مبلغ ناصری
موضوع: سخنرانی های انگیزشی

در آخر:

سخنرانی های انگیزشی

ما در این ویدیو ۱۰تا از تاپ ترین سخنرانی های انگیزشی یا برترین سخنرانی های انگیزشی قرار داده ایم و امیدواریم این سخنرانی های انگیزشی برای شما مفید باشد و جزو برترین ها شوید

برای چیزی که پنج سال دیگه ارزشی نداره بیشتر از پنج دقیقه غصه نخور. وقتی که واقعا برایت اهمیتی نداشته باشه که دیگران درموردت چطور فکر می کنند به یک درجه ای از آزادی می رسی که بعدش می توانی به هر موفقیتی دست پیدا می کنی.

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!
هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن برترین زندگی خود باش!
موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.”جرج برناد شو”
وقتی می خواهید موفقیت خود را ارزیابی کنید، ببینید چه چیزی را از دست داده اید که این را به دست آورده اید

برترین لذت بخش ترین احساس از انجام کاری که دیگران می گویند:”نمی توانی انجام دهی” به دست می آید.

کاری که درست تر است را انجام دهید نه کاری که راحت تر است.

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

غیر ممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط انسان های کوچک استفاده می شود.

در مسیر سربالایی، به منظره ی بالای کوه فکر کن.

 

 برای دانلود ویدیو روی لینک زیر بزنید

 

لینک

پاسخ دهید