سه میانبر برای رسیدن به خواسته ها توسط قانون جذب

برای رسیدن به خواسته هایمان چه کنیم؟

سه میانبر برای رسیدن به خواسته ها توسط قانون جذب

برای رسیدن به خواسته هایمان چه کنیم؟

1- به زمانبندی الهی اعتماد داشته باشیم

با توکل به خدا و باور داشتن این که همه ملزومات دستیابی به مقصودمان برایمان فراهم خواهد شد, ما نیز بر مشکلات زندگی غلبه خواهیم کرد.
اغلب باید رشته ای از کنشها و واکنشها به ترتیب رخ دهد تا خواسته ما برآورده شود, مخصوصاً اگر خواسته ما به چندین نفر بستگی داشته باشد.
به این حالت “زمانبندی الهی” می گویند و شبیه مراحل جوانه زدن یک دانه می باشد.

زمانبندی الهی تضمین خواهد کرد که آرزوهایمان دقیقاً در مناسب ترین لحظه برآورده میشود.

احساسات منفی,افراد موفق,برای رسیدن به خواسته

 

2- مسئولیت شرایط کنونی مان را بپذیریم

یکی از علت های احساسات منفی, که از همه بدتر است, سرزنش کردن می باشد.
هرگاه از کسی انتقاد می کنیم, یا هرگاه از چیزی که آن را دوست نداریم, شکایتی داریم یا کسانی را به خاطر کارشان محکوم می نماییم, احساس منفی را در خود پرورش می دهیم و خشم خود را به خود و در درونمان زنده نگه می داریم.

باید مسئولیت کامل خود را در موقعیتی که در آن هستیم, بپذیریم.

برای رسیدن به خواسته ها,برای رسیدن به خواسته هایمان چه کنیم,رسیدن به خواسته ها

3- گامی برای رسیدن به خواسته هایمان برداریم(قانون جذب)

افراد موفق اهداف بزرگی برای خود انتخاب می کنند, برای رسیدن به هدف به دقت برنامه ریزی می کنند و سپس اولین گام را برمی دارند.
افراد متوسط هر چند مانند افراد موفق, امید, آرزو, رویا و خواسته هایی دارند, اما زمان عمل کردن و واقعیت که به میان می آید, عقب نشینی می کنند.

چیزی در درون این افراد مانع می شود که آنها اولین قدم را بردارند

۲ نظر

پاسخ دهید