استفاده از قانون جذب ثروت، برای رسیدن به موفقیت و ثروت

استفاده از قانون جذب ثروت

استفاده از قانون جذب ثروت، برای رسیدن به موفقیت و

استفاده از قانون جذب ثروت آیا اطلاع دارید برای رسیدن به موفقیت و ثروت، مغز ما وسعتی دارد که چندین برابر وسعت جهان است؟ در حالیکه آن را کوچک می پنداریم!!

چگونه به این راز بزرگ پی ببریم؟

برای رسیدن به موفقیت,رازهای قانون جذب,رازهای نگفته قانون جذب

ثروت

چقدر طالب موفقیت و رسیدن به رازهای قانون جذب و آن گنجهایی که سالیان سال انتظارمان را می کشند هستیم؟

چگونه خودمان را آماده کنیم و به راز موفقیتها و این ثروتها دست پیدا نماییم؟

موجودات ریز یا سربازان خدمتگزار، برای موفقیت و ثروتمند شدن ما، در اختیار ما قرار دارند .هر گونه که آنها را تربیت کنیم همان خدمت را به ما ارائه خواهند داد و راهکار در اختیار ما قرار میدهند. فقط کافیست درست رهبری کنیم و متحد سازیم و رهبر و سلطان خوبی باشیم.

راههای قانون جذب,رسیدن به موفقیت,قانون جذب ثروت

میلیاردها میلیارد، سرباز و کارگزار و خدمتگزار، در مجموعه ای تقریبا گرد و توپی شکل، در حال انجام وظیفه و فرمانبری از سلطانی هستند به نام فکر، پر تلاش ترین و خستگی ناپذیرترین موجودات که نعمت وظیفه و فرمانبری از سلطانی هستند به نام فکر، پر تلاش ترین و خستگی ناپذیرترین موجودات که نعمت خدای بزرگ است بر ما.

چه خوب میشود بیشتر انسان ها درک کنند که از چه نعمت بزرگی برخوردار هستند و چگونه برای استفاده درست از قانون جذب، باید قدم بردارند. چگونه به راز بزرگ قانون جذب پی ببریم

 

۲ نظر

پاسخ دهید