ارتعاش جذب ثروت

ارتعاش جذب ثروت

ارتعاش جذب ثروت ،قانون جذب (Law of Attraction) یک قانون ثابت در جهان است که همیشه و در همه جا در حال عمل کردن است. البته بهتر است بگویم که قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون اصلی قانون ارتعاش نام دارد.

 

ارتعاش جذب پول

ارتعاش جذب پول زمانی در ذهن یک شخص فعال می شود که او باور کند می تواند پولدار شود و لیاقت داشتن پول و ثروت زیاد را دارد و حتماً راه هایی وجود دارند که می تواند او را به راحتی پول فراوان برساند ارتعاش جذب پول در واقع هر فکری و عقیده ای هست که می گوید شخص می تواند در آینده ای نه چندان دور به پول فراوانی دست یابد
ما در یک جهان ارتعاشی و فرکانسی زندگی می کنیم به این معنا که همه اجسام و چیزهایی که در جهان وجود دارند که در سطح ذرات تشکیل دهنده شان حتی در حد ذرات کوچکتر از اتم دارای لرزش با ارتعاش و فرکانس مشخص هستند
همچنین ثابت شده است که مغز انسان می تواند با فکر کردن به صورت عمدی یا ناخودآگاه امواج انرژی با فرکانس های مشخصی را به سمت جهان پرتاب کند که این امواج و فرکانس روی ارتعاش و فرکانس هر جسمی می تواند اثر بگذارد و فرکانس آن را تغییر دهد همچنین این امواج فکری می توانند روی ذهن انسان های دیگر اثر بگذارند
در قانون جذب بیان می شود که هر فکری دارای فرکانس مشخصی می باشد و افراد و پدیده ها چیزهای هم فرکانس خود را به زندگی شخص جذب می کند
ارتعاش جذب ثروت

هم فرکانس شدن با پول

برای هم فرکانس شدن با پول لازم است شخص افکاری در سر داشته باشد و به چیزهایی فکر کند که در جهت این عقیده هستند که پول و ثروت در جهان به اندازه کافی وجود دارد و او هم می تواند به راحتی به پول زیادی دست یابد هم فرکانس شدن با پول زمانی اتفاق می افتد که شخص باور دارد در آینده ای نه چندان دور او هم ثروتمند و پولدار خواهد شد

فرکانس جذب ثروت

فرکانس جذب ثروت در واقع فرکانس افکار و عقاید ای است که وقتی شخص به آن‌ها فکر می کند احساس امیدواری و اشتیاق نسبت به پولدار شدن پیدا می کند و همچنین به صورت ناخودآگاه احساس دارایی و ثروتمند بودن وجودش را فرا می گیرد فرکانس جذب ثروت در واقع فرکانس هر فکری است که تایید می کند فرد می تواند از جایی که هست به ثروت فراوان به راحتی برسد

چگونه ارتعاش پول بفرستیم

برای اینکه ارتعاش پول بفرستیم لازم است به افکاری بیاندیشیم که نشان می‌دهند اولاً پول زیادی در دنیا وجود دارد و دوماً ما لیاقت و استعداد لازم را برای رسیدن به پول زیاد داریم وقتی فرد درباره چیزهایی به صورت عمدی یا ناخودآگاه فکر می کند که به او احساس ناامیدی یا بدبینی یا حسادت دست می دهد یعنی در حال فرستادن ارتعاش نداشتن پول می باشد اما زمانی که شخص به صورت آگاهانه یا غیر عمدی به چیزهایی فکر می‌کند که در او احساس دارایی و ثروت و اشتیاق و خوشبینی و امیدواری ایجاد می کند یعنی در حال فرستادن ارتعاش پول و پولدار شدن می باشد
مثلاً فکر کردن به این که من اشخاص زیادی را می‌توانم مانند خودم پیدا کنم که به راحتی ثروتمند شدند ارتعاش پولدار شدن را می فرستد اما شک کردن به اینکه من استعداد و توانایی لازم برای پولدار شدن را ندارم فرکانس فقر و پول نداشتن را می فرستد

چرا قانون جذب ثروت کار نمی کند؟

یکی از بزرگترین دلایلی که باعث می شود قانون جذب ثروت کار نکند این است که بیشتر مردم نسبت به پول احساس بدی دارند.
اما دلیل اصلی احساسات بد مردم نسبت به پول این است که در مورد پول و ثروت عقاید منفی دارند.
آن عقاید منفی از بچگی درون ذهنشان ساخته شده است و همین باعث شده است که وارد ضمیر ناخودآگاه شان بشود.

شاید این سوال را بپرسید که منظور از عقاید منفی یعنی چی؟

ارتعاش جذب ثروت
عقاید منفی درباره پول همان باورهای منفی است که باعث می شود قانون جذب ثروت به درستی برای شما کار نکند و شما را از ثروت و پول دور کند.
عقاید منفی مثل
” پول ما را از خدا دور می کند”
” افراد ثروتمند افراد خوبی نیستند”
” آدم های ثروتمند صادق نیستند”
” پول کثیف است”
” پول باعث فساد می شود” و…
اگر عقاید و باورتان نسبت به پول به این صورت باشد مطمئن باشید نمی توانید پول و ثروت زیادی را جذب کنید.
برای اینکه کار کنید با استفاده از قانون جذب ثروت ، پول و ثروت فراوان وارد زندگیتان شود باید عقاید و باورتان را نسبت به پول عوض کنید.
ما داخل دوره شاه کلید جذب ثروت به صورت کامل و مفصل به شما خواهیم گفت چطور میتوانید باورهایتان را نسبت به پول تغییر دهید و چه کارهایی کنید که هر روز پول و ثروت فراوانی وارد زندگیتان بشود.

پول را به خودتان بچسبانید

وقتی نسبت به پول احساس خوبی نداشته باشید و حس تان بد باشد آن را از خودتان دور می کنید.
در این صورت هرگز نمی توانید پول را جذب کنید و آن را به خودتان بچسبانید.
حتی وقتی پول اضافی که انتظار دریافت کردنش را نداشته باشید و به دستتان می رسد، متوجه میشوید که در کوتاه‌ترین زمان ممکن در یک چشم به هم زدن آن را از دست خواهید داد.
وسایل تان خراب میشود، قرض هایتان بیشتر می شود، اقساط پیش بینی نشده برایتان اتفاق می افتد.
همه آنها دست به دست هم می دهند تا پول و ثروت را از شما دور کند و جیب‌تان را خالی کنند.و تنها چیزی که باعث می شود پول در زندگی تان بماند و پول جذب کنید عشق است.
عشق نیروی جذب کننده است که باعث می‌شود ثروت و پول فراوانی وارد زندگیتان بشود و همین باعث می‌شود که به پول بچسبید.

راه سریع استفاده از قانون جذب ثروت

راه و روش های زیادی برای استفاده سریع از قانون جذب ثروت وجود دارد اما بهترین و مهمترین راه این است که نگذارید احساستان نسبت به پول بد شود و شما باید تمام سعی و تلاششان را کنید تا احساستان را نسبت به پول خوب نگه دارید. البته در ادامه تمرینی را به شما خواهیم گفت که با استفاده از آن می توانید پول و ثروت فراوانی را جذب کنید و احساستان را نسبت به پول خوب نگه دارید.
اگر پولی نداشته باشید دریافت قبض ها به شما احساس بدی می دهند. اما وقتی به یک قبض رقم درشت واکنش منفی از خودتان نشان می دهید و احساستان بد می شود همان احساس بد باعث می شود که قبض های بیشتری را با رقم های بزرگتری را دریافت کنید و در این لحظه است که قانون جذب ثروت شما را از پول دور می‌کند.
هر ارتعاشی را به کائنات بدهید همان را دریافت می کنید. یعنی اگر شرایط مالی مناسبی ندارید و به این شرایط تان توجه کنید و احساس تان بد بشود باعث می شود شرایط بدتری وارد زندگیتان بشود. وقتی قرض هایتان احساساتتان را بد می کند همین باعث می شود که قرض های بیشتری وارد زندگیتان بشود. وقتی به نبود شغل فکر می کنید و احساس تان بد می شود همین باعث می شود که هیچ کاری برای شما پیدا نشود و شما بیکار بماند. ارتعاشتان تمام شرایط را رقم میزند.

ادامه:

تا وقتی به کائنات ارتعاش منفی در زمینه قانون جذب ثروت بفرستید شرایط و اتفاقات منفی وارد زندگیتان می شود. اما وقتی ارتعاشتان آن را در زمینه پول و ثروت مثبت کنید مطمئن باشید اتفاقات و شرایط مثبتی وارد زندگی تان می شود و همین باعث می شود قانون جذب ثروت، ثروت و پول فراوانی را وارد زندگیتان کند.
برای اینکه بتوانید احساستان را خوب کنید و از احساس بد به احساس خوب بروید، باید از قدرت تصورتان استفاده کنید و قدرت تصورتان را به کار بگیرید.وقتی شرایط مالی تان خوب نیست، وقتی بیکار هستید و شغلی ندارید و یا این که قرض هایتان زیاد شده است و… را به چیزهایی که باعث می شود احساس بهتری داشته باشید مبدل سازید.
البته راه و روش های زیادی برای خوب کردن احساس وجود دارد.
مثلا می توانید به اتفاقات مالی گذشته تان فکر کنید.
یا اینکه می توانید راجب اهداف و آرزوهایتان بنویسید و صحبت کنید..
شما هر کاری که احساس تان را خوب میکند میتوانید انجام بدهید تا حس بدتان از بین برود.

نگرانی شما را از ثروت دور می کند

ارتعاش جذب ثروت
یکی از دلایلی که باعث می شود شما از ثروت و پول دور شوید و نتوانید درست از قانون جذب ثروت استفاده کنید این است که ممکن است در مورد پول و ثروت نگران باشید.
بیشتر مردم بعد از اینکه حقوقشان را دریافت می کنند حتی همان موقع هیچ احساس خوبی ندارند و احساس آنها بد است چون از این مورد نگرانند که چطور با حقوقشان تا آخر ماه دوام بیاورد.
و همین نگرانی باعث می شود که شما احساس بدی نسبت به پول داشته باشید.
آنها هر موقع که حقوق می گیرند به جای اینکه عشق بورزند و با احساس خوبی زندگی کنند نگران از دست دادن پول شان هستند.

ادامه:

وقتی مقدار پول به دستتان می آید بابت آن شکرگزار باشید.
هر چقدر پول به دستتان میرسد بابت شکرگزاری کنید حتی اگر مقدار اندکی باشد.
هر چقدر بیشتر بابت پولی که به دستتان میرسد بیشتر شکرگزاری کنید ثروت و پول بیشتری وارد زندگیتان می شود و همین باعث می شود که چندین و چند برابرش به دستتان برسد.
به هیچ عنوان نگران از دست دادن پول و ثروت تان نباشید.
شما باید همیشه از قانون جذب ثروت استفاده کنید تا پول و ثروت فراوانی وارد زندگیتان بشود.
البته در ادامه تمرین بسیار قدرتمند برای جذب ثروت به شما خواهم گفت که اگر این تمرین را تا ۴۰ روز هر روز انجام بدهید ثروت و پول فراوان وارد زندگیتان خواهد شد.
فقط به این نکته توجه کنید برای این که بتوانید به درستی از قانون جذب ثروت استفاده کنید باید احساس تان خوب باشد و به هیچ عنوان نگذارید احساستان بد شود.
یا این که اگر احساس تان بد است احساستان را خوب کنید تا ارتعاش مثبت در جهت جذب ثروت به کائنات بفرستید.

بازی جذب ثروت

ارتعاش جذب ثروت
اگر احساستان نسبت به پول بد است و ارتعاش منفی نسبت به پول و ثروت می فرستید پیشنهاد می کنم حتما این بازی را انجام دهید
( البته در ادامه شما را با تمرین قدرتمند بازی فراوانی برای جذب ثروت آشنا خواهم کرد).
اگر با پول زیاد سر و کار دارید برای اینکه نسبت به پول احساس تان خوب شود ۱ اسکناس پنج هزار تومانی یا ده هزار تومانی بردارید و روی آن را سمت مثبت و پشت آن را سمت منفی در نظر بگیرید. هر بار که پول به دستتان رسید سمتش را برگردانید تا روی مثبتش به شما باشد و به خودتان یادآوری کنید که در بازی قانون جذب ثروت هستید و باید به پول احساس مثبت و خوبی داشته باشید تا بتوانید پول بیشتری را جذب کنید.

همانطور که میدانید

وقتی شما برای خرید چیزی به مغازه می روید و پولی را پرداخت می کنید احساستان به صورت ناخودآگاه بد می شود، و همین احساس بد باعث می شود که نتوانید پول و ثروت را جذب کنید. به همین دلیل توصیه می کنم اگر می خواهید احساستان نسبت به پولی که می خواهید خرج کنید بد نشود این عبارت را تکرار کنید
” من مطمئنم که ده برابرش به دستم می رسد”
همین باعث می شود که احساستان خوب شود.
از اینکه دیگران ثروتمند هستند و یا ثروت جذب می کنند خوشحال باشید.
هر بار که می شنوید کسی پول و ثروت جذب کرده است و یا به موفقیتی رسیده است خوشحال باشید، چون اگر آن فرد توانسته است که به این موفقیت برسد و پول جذب کند مطمئن باشید شما هم می توانید.
پس به هیچ وجه نگذارید که وقتی می شنوید کسی پول زیادی جذب کرده و به موفق رسیده احساستان بد بشود.
چون شما هم می توانید همان مقدار پول و همان موفقیت را به سادگی جذب کنید، اگر اصول قانون جذب ثروت را بدانید.

ادامه:

خوب حالا بریم سراغ تمرین به شدت قدرتمند قانون جذب ثروت.
تمرین که میخواهم به شما معرفی کنم تمرین بازی فراوانی از خانم استر هیکس است.
در این بخش قصد دارم یکی از قدرتمندترین و قوی ترین تمارین قانون جذب و ثروت را به شما آموزش بدهم.
به شما قول می‌دهم که اگر این تمرین جذب ثروت را به درستی انجام دهید ثروت و پول فراوانی وارد زندگی تان می شود. اصلی‌ترین و مهم‌ترین معیار برای اینکه ببینید این تمرین را درست انجام می دهید این است که به احساسات تان توجه کنید.
اگر احساس تان خوب بود نشانه این است که دارید تمرین را به درستی انجام می دهید.
این تمرین را هر روز به مدت ۴۰ روز انجام دهید و ببینید که چه نتایجی خواهید گرفت.
مطمئنم نتایجی را می گیرید که شما را حیرت زده خواهد کرد.
این تمرین باعث می‌شود که شما به یک آهنربای قوی در جهت جذب ثروت و پول تبدیل شوید و ذهنتان را به ثروت عادت بدهید.
شما وقتی با ذهنتان درگیر خرج کردن پول می شوید باعث می شود که ذهنتان ثروتمند شود.
می توانید خیلی راحت پول و ثروت فراوانی را جذب کنید.

تمرین

۱- هر مبلغ پولی که به شما داده می شود را باید حتما تا آخر شب قدر کنید یعنی به هیچ وجه نمی توانید این پول را بگذارید و فردا خرج کنید.
مثلاً بگویید
که من الان از این یک میلیون تومان ۸۰۰ هزار تومانش را خرج کردم ۲۰۰ هزار تومانش را فردا خرج می‌کند.
چون اگر این پول را تا آخرشب خرید نکنید مابقی آن را از شما می گیرند.
۲- با این پولی که هر روز به حسابتان می آید بهترین چیزها را برای خودتان بگیرید.
و با تمام وجود هر چیزی را که می گیرید احساس کنید.
واقعا اگر یک میلیون تومان به حساب شما واریز شود چه چیزهایی باهاش می خریدید؟
البته به این نکته توجه کنید که روز اول یک میلیون تومان به شما داده می شود،
روز دوم ۲ میلیون تومان،
روز سوم ۳ میلیون تومان و… و به همین روال این پول افزایش پیدا می کند.

شما از روز اول این بازی را شروع کنید و انجام بدهید.

اما به این نکته توجه کنید که اگر یک روز یادتان رفت که این بازی را انجام بدهید باید از روز اول بازی را شروع کنید.
مثلا اگر من این بازی را تا روز نهم ادامه دادم و روز نهم ۹ میلیون تومان خرج کردم و روز دهم یادم رفت که این بازی را باید انجام بدهم
روز یازدهم باید از روز اول شروع کنم یعنی یک میلیون تومان به من داده میشود.
سعی کنید این بازی را تا روز چهلم به درستی انجام دهید و مبلغ و پولی که به شما داده می شود را با تمام وجود احساس کنید.
اگر این کار را به درستی انجام دهید مطمئن باشید نتایج مالی فوق العاده خواهد گرفت.

۱۰ قانون آهنربای پول و ثروت شدن

ارتعاش جذب ثروت

۱- قانون اشتیاق
۲- قانون هدف­ گذاری
۳- قانون جذب
۴- قانون فرکانس
۵- قانون ارتعاش
۶- قانون باورها
۷- قانون کارآفرینی
۸- قانون انتظار
۹- قانون تجسم خلاق یا تصویر سازی ذهنی
۱۰- قانون شکرگزاری

در صحبت‌های روزمره، به‌هیچ‌عنوان از جملاتی مانند جملات زیر استفاده نکنید:

من که پول کافی ندارم فلان چیز را بخرم.
این‌ها مال از ما بهترون هست. ما که چیزی نیستیم.
من که هیچ‌وقت پولدار نمیشم.
من شانس ندارم
من بدبختم
اگه این من بودم اینجوری نمیشد
و….

جمله های تاکیدی باید گفته شود

ارتعاش جذب ثروت
 قائده این عالم بر فراوانی است.
در جهان من همه چیز نیکوست.
خداوند عاشقانه مرا دوست دارد و تمام خواسته‌­های مرا برآورده می­سازد.
هر روز فرصت‌ها برای ثروتمند شدن من بیشتر می‌شود.
من لایق بهترین‌ها در دنیا هستم.
من آهنربای جذب پول و ثروتم.
از هر طرف برای من پول و ثروت می­بارد.
به هرکجا پا می‌گذارم پول و ثروت به دنبال من می‌آید.
من لایق و سزاوار ثروت هستم.
خدایا شکرت، سپاسگزارم، دوستت دارم.
هر روز موقعیت‌های عالی پول‌ساز وارد زندگی‌ام می‌شود و… .
هرروز صدها یا حتی هزار بار یا بیشتر با خود این جملات را تکرار کنید.
بی‌نهایت پول و ثروت در دنیا وجود دارد.
خدا را شکر که من میلیاردها تومان پول‌دارم.
همه مردم می‌توانند پول‌های زیادی داشته باشند.
بی‌نهایت فرصت ثروتمند شدن وجود دارد.
سوالات پرتکرار جذب ثروت
۱- چطور باورهای نادرست در زمینه جذب ثروت را شناسایی کنیم؟
۲- چگونه ارتعاش ثروت بفرستیم؟
۳-چطور احساس خوب در خودمان ایجاد کنیم؟

پاسخ دهید