آیا هر فکر منفی ممکن است رخ دهد ؟

آیا هر فکر منفی رخ می دهد

آیا هر فکر منفی ممکن است رخ دهد ؟،روزانه هزاران فکر از ذهن افراد عبور میکنند. اما چقدر باید مراقب این افکار بود ؟

آیا ممکن است افکار منفی که از ذهنتان عبور میکنند، رخ دهند، رویداد های منفی متناظر خود را جذب کنند و حوادثی را باعث شوند ؟

آیا باید مواظب افکاری که از ذهنتان عبور میکنند باشید ؟

تقریبا برای همه افراد و در طول عمرشان، شده است که به چیزی فکر کنند

و چند ثانیه بعد شاهد رخ دادن تعجب آور آن شوند ! صبر کنید !

خیلی ها دوست دارند بیخودی هرچیزی را اسرار آمیز کنند و بگویند که این اتفاق، زیاد برایشان افتاده است.

اما قدرت نامحدود ذهن با خرافات کاری ندارد و بر اساس منطق و علم حرف میزند.

منظور من در این مقاله در سایت راز ثروت ، رویدادهایی است که احتمال رخ دادن اتفاقی آنها، دقیقا چند ثانیه پس از همان لحظه ای که فکرش را کرده بودید، تقریبا برابر صفر بوده، اما رخ داده است !

 آیا باید مواظب تک تک افکار خود باشید ؟

حقیقت این است که بله.

زیرا برخی اوقات فقط عبور یک فکر از ذهنتان در زمان و مکان و شرایط خاص، میتواند رویدادی به بار آورد که فاجعه ای بزرگ برای باقی زندگی شما میشود.

یک فکر منفی که مثلا، در موقعیتی با سطح انرژی منفی ساطع میشود،

میتواند حبابهای فکری دیگر را نیز وارد زندگی شما کرده و تمام زندگیتان را به خطر بیندازد.

آیا هر فکر منفی ممکن است رخ دهد ؟

 اگر میخواهید خبر خوبی نیز از من بشنوید

باید بگویم لزوما در هر زمانی هم چنین چیزی رخ نخواهد داد و این شرایط مهیا نخواهد شد زیرا باید چندین پارامتر دست به دست هم دهند تا افکار شما مجسم شوند.

پارامتر هایی که چون اطلاعی از آنها ندارید ممکن است

گاهی به نفع و گاهی به ضررتان عمل کنند. همچنین افکار خاصیت تجمعی دارند،

به این معنا که وقتی سطح انرژی حبابهای فکری پایین باشد،

معمولا به تنهایی چیزی را باعث نشده و پس از جمع شدن(گروهی شدن) و تلمبار شدن و پس از مدتی، به یکباره رویدادی بد را رقم میزنند.

آیا هر فکر منفی ممکن است رخ دهد ؟

اگر قرار بود هر تک فکری که به ذهن شما می آید رخ دهد و عملی شود

قطعا روزانه هزار رویداد و اتفاق مختلف، بر اساس هزاران فکری که از ذهنتان عبور میکنند، تجربه میکردید.

 خیلی نگران نشوید

برای اینکه یک فکر عملی شود و رخ دهد، باید ویژگیهای خاصی داشته باشد

و در زمان و مکان و وضعیت درونی و بیرونی خاصی ساطع شود تا رخ دهد.

عموم، معمولا از این ویژگیها بی خبر هستند و به همین علت، برخی اوقات افکاری میکنند که رخ میدهد،

برخی زمانهای دیگر نیز هزاران فکر میکنند که رخ نمیدهد.

در واقع تا زمانیکه دقیقا آگاه نشده اید که امواج فکری چه هستند و چگونه عمل میکنند،

آیا هر فکر منفی ممکن است رخ دهد ؟

هرچند شما در زمانهایی، به وضوح خواهید دید

که قانون امواج فکری در زندگی شما حاکم است،

اما این قانون در کنترل شما نخواهد بود و زمانی به نفع شما و برخی زمانهای دیگر به ضررتان، عمل میکند.

با وجود همه این حرفها دوباره، تاکید میشود که برخی اوقات نیز ممکن است

حتی یک تک فکر منفی، رویدادهای بسیار بدی را برای شما رقم بزند. پس ذهن خود را کاروانسرای افکار مختلف و خصوصا منفی نکنید !

چرا برای انجام مدیتیشن بسیار تاکید می شود ؟

وقتی مدیتیشن میکنید و یاد میگیرید که همیشه ذهنتان خالی باشد و به فکر خاص و تکرار شونده ای نچسبید،

شما امکان رخ دادن رویداد های منفی ناخواسته و جذب حبابهای منفی که اطرافتان هستند را مسدود میکنید

و در عوض میتوانید با انتخاب هوشیارانه افکار پر انرژی، رویدادهای بینظیری را وارد زندگی خود کنید

آیا هر فکر منفی ممکن است رخ دهد ؟

 

پاسخ دهید